Gala Farmacistilor
PHARMALEAD - program de dezvoltare antreprenorială pentru farmaciștii proprietari


Data: 15/11/2018
stiriPharmaLead


PROGRAM DE DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ PENTRU FARMACIȘTII PROPRIETARIEste bine cunoscut faptul că farmaciile în general, și farmaciile independente în special, funcționează într-un mediu competitiv și complex.

Pe de o parte, la fel ca în toate domeniile, a crescut exigența clienților, care au multe opțiuni pentru a-și satisface nevoia de produse și servicii specifice, iar angajații adecvați sunt tot mai dificil de găsit și de reținut. Competiția a crescut dramatic, pe fondul dezvoltării lanțurilor de farmacii, a fuziunilor și achizițiilor care au loc. Numărul de farmacii este deja ridicat.

Pe de altă parte, există provocări specifice: rentabilitate în scădere, termene lungi de recuperare a sumelor datorate; reducerea obligatorie a prețurilor medicamentelor pe bază de prescripție; disponibilitatea unor medicamente; condițiile creditelor comerciale; relația dificilă, consumatoare de timp cu Casa de Asigurări de Sănătate; schimbările frecvente de reglementare și a listelor de medicamente compensate și gratuite și altele.În acest context plin de provocări, profesionalizarea conducerii rămâne singura soluție pentru dezvoltarea durabilă a farmaciilor. Devine imperativ ca proprietarul de farmacie/farmacii:
 • să analizeze sistematic și obiectiv situația, la nivel extern și intern;
 • să-și înțeleagă clienții, concurenții și furnizorii; să se pregătească să exploateze oportunitățile și să se apere de amenințări;
 • să își securizeze resursele și competențele necesare unei bune performanțe în funcționare;
 • să dezvolte o strategie prin care farmacia sa să capete o poziție distinctă în mintea clienților, care să prefere să cumpere de la ea și nu de la altele.


Proprietarul de farmacie trebuie să fie deci un antreprenor iscusit, un manager profesionist și un lider care să-i inspire pe oamenii cu care lucrează.

Programul PharmaLead este menit să vă antreneze competențele de antreprenor și de lider, necesare pentru adaptarea strategiei farmaciei la mediul competitiv în care funcționează. De asemenea, pe cele de manager, fundamentale pentru excelența în execuția strategiei, pentru satisfacerea și loializarea clienților și în consecință pentru creșterea profitului și cotei de piață.

Sub egida Colegiul Farmaciștilor, programul PharmaLead este dezvoltat de farmaciști cu experiență în colaborare cu echipa de experți EXEC-EDU, o firmă recunoscută de training. El se bazează pe buna cunoaștere a nevoilor de dezvoltare și pe experiența de lucru cu nenumărate grupuri de antreprenori și manageri, precum și pe o cunoaștere amănunțită a realităților din piața farmaceutică din România. Programul este foarte compact și se adaptează nevoilor specifice ale participanților.

În cele 4 zile de curs, participanţii vor avea acces la:

 • informație concentrată și practică privind zonele critice ale unui business;
 • o perspectivă pragmatică și ușor de înțeles asupra managementului strategic, operațional, financiar, de resurse umane, vânzări și marketing;
 • un set util de instrumente care să îi ajute să își conducă afacerile mai eficient și eficace;
 • schimb de idei cu ceilalți participanți și cu experți în domeniu;
 • exersarea abilităților strategice și de leadership;
 • idei concrete, aplicabile de a doua zi;
 • acces la comunitatea de absolvenți EXEC-EDU, peste 15.000 de antreprenori și manageri.

Programul înțelege provocările actuale ale industriei de profil și își propune să ofere informații practice și concentrate, instrumente de lucru de care participanții au nevoie, fără pretenția de a-i dezvolta pe aceștia în toate domeniile managementului și leadership-ului.

Esența acestui program poate fi exprimată simplu astfel: PRAGMATISM, APLICABILITATE și CONSISTENȚĂ în zona conducerii și dezvoltării afacerii.


Structura programului

 • 4 module de curs:
  • perspectiva strategică și managementul oamenilor (1 zi)
  • perspectiva financiară (1 zi)
  • perspectiva proceselor interne și operațiuni (1 zi)
  • perspectiva comercială (marketing și vânzări) (1 zi)
 • lucru în echipă în activități practice (studii de caz, exerciții)
 • consiliere oferită de experții programului pentru aplicarea conceptelor

Profilul participanţilor

Programul se adresează proprietarilor de farmacii independente sau lanțuri mici, care doresc să își înțeleagă mai bine afacerea, din toate perspectivele prezentate mai sus.
Conform experienței anterioare, 90% dintre participanții la acest curs vor deveni mai siguri pe deciziile lor, își vor îmbunătăți abilitatea de a anticipa tendințele de evoluție și de a exploata oportunitățile de pe piață.

Echipa de experţi

EXEC-EDU

Consultanţi Industrie şi Servicii Farmaceutice

Investiţie

Preţ program:

990 EUR (exclusiv TVA)

Opțional:

Mentoring și Consultanță individuală de business - 3 ore / participant: 150 EUR (exclusiv TVA)

Taxa include:


 • participarea la 4 zile de curs
 • suport de curs
 • pauze de cafea si prânz pe tot parcursul programului


Tematică

 

Conținutul programului pe fiecare din modulele menționate este următorul:

 

sesiunea

tematica1

Cuvânt introductiv din partea

Colegiului Farmaciştilor din Româniafarm. Marian Pană, EMBA


Perspectiva pieței farmaciilor în România - provocări


Perspectiva pieţei farmaciilor în România - Provocărifarm. Petru Crăciun, EMBA


Perspectiva strategică a afaceriiProf. Dr. Lavinia Rașcă


Ce este o companie performantă?


Ce este strategia? Dar eficacitatea operațională?


Cine sunt clienții, ce nevoi au, ce promisiune de valoare le fac?


Ce înseamnă avantajul competitiv și cum se obține el?


Structura industriei


Strategii generice


Strategia oceanului albastru


Lanțul creator de valoare


Analiza SWOT, punct de plecare în alegerea mișcărilor strategice


Implementarea și execuția strategiei pentru îndeplinirea promisiunii de valoare


Perspectiva resurselor umaneProf. Dr. Lavinia Rașcă


Identitatea companiei – viziune, misiune, valori


Ce este un talent, din perspectiva companiei – pe cine dorim să atragem și să reținem


Ciclul motivare – satisfacție – engagement – experiență, condiție a retenției talentelor


Marketingul HR și angajarea talentelor


Cum se face tranziția de la managementul antreprenorial la managementul profesionist?


Delegarea și rolul ei în dezvoltarea afacerii


Cultura feed-back-ului

2

Perspectiva financiară

 

― Monica Minoiu, EMBA

 

Jargonul financiar – interacţiune, negociere, înţelegerea contabililor

 

Bilanţul contabil - sursa informaţională fundamentală

 

Structura contului de profit şi pierdere

 

 

• Venituri – tipuri de venituri și sursele acestora

 

 

• Cheltuieli – tipuri de cheltuieli (fixe/variabile, directe/indirecte) și sursele acestora

 

Marja brută și marja netă (profitul) afacerii. Pârghiile de acțiune în companie: venituri-costuri-marjă

 

 

Marja brută – cazul farmaciilor

 

 

• Interacțiunile între cantități vândute, venituri și costuri – variantele utilizării analizei punctului de

 

 

echilibru

 

 

Profitul (rezultatul operațional) - cazul farmaciilor

 

Structura situaţiei trezoreriei (cash-flow)

 

 

• Ciclul venituri – încasări și ciclul cheltuieli – plăți

 

 

Diferențe între rezultatul operațional și situația cash-flow

 

 

• Nevoia de numerar

 

Tipuri de cifre-cheie și indicatori financiari: indicatorii de profitabilitate, lichiditate și echilibru

 

 

financiar

3

Perspectiva operaţională

 

― Monica Minoiu, EMBA

 

Ce este managementul operațional?

 

Productivitate, eficiență, eficacitate în managementul operațional

 

Achiziții, Prețuri, Stocuri

 

 

• Managementul stocurilor; tipuri de stocuri și impactul asupra afacerii; costul stocurilor și metode

 

 

de descărcare a gestiunii

 

 

Studiu de caz

 

Metode de previziune a cererii - metode cantitative și metode calitative

 

 

• Calculul comenzii optime, a stocului de siguranță

 

 

• Metode de dimensionare a stocurilor: modelul de bază, modelul cu reduceri la cantitate, modelul

 

 

de determinare a stocului de siguranță

 

 

• Mecanisme de decizie preț-discount-cantitate

 

Relația costuri-stocare și indicatori economico-financiari

 

Decizii manageriale privind stocurile din companie, decizii legate de managementul selectiv al

 

 

stocurilor

 

Măsurarea și evaluarea performanțelor. De la obiective SMART la ținte (target-uri)

 

 

Atelier de construire a unor obiective SMART și ținte (target-uri)

4

Perspectiva comercială - marketing şi vânzări

 

― Alin Gherman, EMBA

 

De la obiectivele strategice ale companiei la planificarea de marketing a strategiei de piață

 

Mixul de Marketing

 

 

• Comportamentul Consumatorului (segmentare/proces decizional/nevoi)

 

 

• Ciclul de viață al produsului (poziționare produs, tactici specifice fiecărei etape, construirea

 

 

strategiilor de produs)

 

 

• Promovarea afacerii: mixul promoțional, cele 4 reguli ale construcției mesajului promoțional,

 

 

promovarea în funcție de CVP, alegerea obiectivului, alegerea canalului media, push vs pull

 

 

Dezbateri și studii de caz

 

Abilități de comunicare și influențare, cele 6 legi ale influențării

 

Oportunități și Diferențiere vs Nevoi și Dorințe. Vânzarea conceptuală

 

Fact based Selling & Presenting. Clienților le place să cumpere, nu să li se vândă: cum să-ți prezinți

 

 

în mod eficient oportunitatea oricărui client. Ce contează cu adevărat? Principalii indicatori care

 

 

impulsionează decizia

 

Construirea Planului de Vânzări

 

 

• Organizarea portofoliului de clienți și prospecți

 

 

• Setarea de obiective de vânzări

 

 

• Tehnica defalcării obiectivelor-efect în activități-cauză, planificarea și urmărirea acestora

 

 

Atelier de lucru pentru elaborarea planului de vânzări și promovare

 

Reguli de merchandising

Irina Cazacu1,2, Cristina Mogoșan1,2
1Disciplina de Farmacologie, Fiziologie și Fiziopatologie, Facultatea de Farmacie, UMF ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca,2Centrul de Cercetări privind Informarea asupra Medicamentului, UMF ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca
stiinte farmaceutice

Medicamentele reprezintă o componentă majoră a medicinei moderne, iar farmacoepidemiologia este știința care studiază utilizarea și efectele medicamentelor la populații largi. Domeniul datează din anii 1960 și era cunoscut atunci sub denumirea de ”epidemiologie farmaceutică”. Dezvoltarea farmacoepidemiologiei a avut la bază conștientizarea faptului că efectele medicamentelor observate în studiile clinice randomizate nu sunt întotdeauna aceleași cu cele întâlnite în practica zilnică reală; a contribuit de asemenea și atenția tot mai crescută asupra siguranței și eficacității medicamentelor (1). ...
Valentina Soroceanu
prof univ. dr. farm Facultatea de Farmacie – UMF “Carol Davila”
Disciplina Legislatie, Marketing si Management
amfiteatru

Orice individ are nevoie de legislația din acest domeniu fie că-și dorește sau nu acest lucru. Baza acestor prevederi o reprezintă legea nr.53/2003 cu modificările și completările ulterioare. Legislația specifică cuprinde la acest moment 38 de acte normative interne și 2 acorduri bilaterale în domeniul circulației forței de muncă. Unele profesii pot exercita activitatea atât în mod independent cât și în baza unui contract individual de muncă. Dintre acestea facem parte și noi farmaciștii, parte - în baza legii exercitării profesiei de farmacist Titlul XIV, Legea 95/2006. ...