Gala Farmacistilor
Despre prețurile medicamentelor

Data: 07/08/2018
cogito

Marian Pană


Pentru o înțelegere cuprinzătoare și exactă a problematicii medicamentului trebuie citit și articolul “Din ce trăiește farmacia comunitară“.
Au fost aprobate -între timp- mai multe ordine privind prețurile medicamentelor dar toate se referă la completarea si actualizarea Ordinulului MS 368/2017, publicat in Monitorul Oficial nr. 215 din 28 martie 2017.
Să vedem care este structura actuală a acestui Ordin -MS 368/2017-: pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman:


Ordinul MS 368/2017 Descriere
“Corp“ Art.1-6
Anexa - Norme; Capitolul 1 Art. 1-3; Dispoziții generale
Anexa - Norme; Capitolul 2 Art. 4-14; Procedura privind aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman
Anexa - Norme; Capitolul 3, Art.15-20; Modul de calcul al preţurilor medicamentelor de uz uman;
Anexa - Norme; Capitolul 4 Art. 21-25; Dispoziții finale
Anexa 1 la norme Cerere de aprobare a prețurilor la medicamente
Anexa 2 la norme Declarație
Anexa 3 la norme Declarație pe propria răspundere (alta)
Anexa 4 la norme Declarație pe propria răspundere (alta)
Anexa 5 la norme Cerere de aprobare a prețurilor la medicamente care și-au schimbat codul CIM
Anexa 6 la norme Cerere de aprobare a prețurilor la medicamente pentru care DAPP solicită diminuarea voluntară a prețului la producător
Anexa 7 la norme Cerere de aprobare a prețurilor la medicamente în cazul prelungirii valabilității autorizației pentru furnizare de medicamente pentru nevoi speciale
Ordinul MS 368/2017 (corp + anexe) reprezintă -realmente- un ordin complex si complicat.
Merită studiat acest Ordin, de importanță capitală, pentru farmacii si sănătatea lor financiară. Aici -în Anexă - Norme, capitolul 3, art.19- este stipulat și sistemul de adaosuri pentru farmacii, pentru medicamentele care se eliberează pe bază de prescripţie medicală, practicat în farmaciile comunitare:
Adaosul comercial de farmacie pentru medicamentele de uz uman este calculat după cum urmează:
-lei-
Nivelul valoric al preţului cu ridicata Cota de adaos comercial maxim
- în farmacie -
0-25,00 24%
peste 25,00-50,00 20%
peste 50,00-100,00 16%
peste 100,00-300,00 12%
peste 300,00 35,00 lei
”.

După cum vedeți sistemul de adaosuri existent este o combinație între un sistem regresiv (primele 4 niveluri) și unul fix (al 5-lea nivel).
Întrucât 90% din toate medicamentele Rx (pe bază de prescripţie medicală) care se eliberează de către farmaciile comunitare au prețul sub 50 lei este evident că farmaciile nu pot rezista economic cu actualul sistem de adaosuri. Sunt aspecte prea “tehnice“ pentru a putea fi detaliate într-un articol.

Pentru medicamentele OTC se aplică ce este prevăzut în Anexa - Norme; capitolul 1, articolul 2, alineatul (3): “Preţul medicamentelor OTC şi al medicamentelor magistrale şi oficinale se stabileşte şi se modifică în mod liber.
Așa cum v-am precizat anterior merită studiat acest Ordin întrucât reglementează prețurile medicamentelor pentru toți actorii implicați în lanțul de aprovizionare:
 • producător – sunt precizări pretutindeni
 • distribuitor – Anexă - Norme, Capitolul 3, art. 20
 • farmacie – Anexă - Norme, Capitolul 3, art. 19
Câteva spicuiri din acest Ordin pentru aspecte pe care le-am considerat utile:
 • Anexa - Norme; Capitolul 1, articolul 2
(1) Sunt supuse aprobării ministerului, în ceea ce priveşte preţul, medicamentele care se eliberează pe bază de prescripţie medicală, a căror punere pe piaţă este autorizată de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale sau în baza deciziei Comisiei Europene acordate conform procedurii centralizate în condiţiile legii, precum şi medicamentele autorizate pentru nevoi speciale.
 • Anexa - Norme; Capitolul 1, articolul 3 face vorbire de
  • actualizarea prețurilor
  • corecția prețurilor
  • înghețarea prețurilor.
  • tot aici sunt informații despre “Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, denumit în continuare Canamed - catalog cuprinzând preţurile maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România,…“ care trebuie să reapară pe site-ul Ministerului Sănătății.
 • Anexa - Norme; Capitolul 2, articolul 5, alineatul d) prevede că prețurile medicamentelor se formează având la bază -pentru comparație- un coș de 12 țări:
  • Republica Cehă
  • Republica Bulgaria
  • Republica Ungară
  • Republica Polonă
  • Republica Slovacă
  • Republica Austria
  • Regatul Belgiei
  • Republica Italiană
  • Lituania
  • Spania
  • Grecia
  • Germania.
 • Anexa - Norme; Capitolul 2, articolul 7:
“(2) Preţul de referinţă generic se aprobă de către minister la data solicitării de preţ pentru primul medicament generic şi reprezintă 65% din preţul medicamentului inovativ al cărui generic este valabil la data solicitării.
(5) Preţurile de referinţă generice se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii o singură dată.
(6) Prevederile alin. (2)-(5) se aplică în mod corespunzător şi medicamentelor biosimilare, cu excepţia faptului că preţul de referinţă biosimilar reprezintă 80% din preţul de producător al medicamentului biologic de referinţă.“


Vă recomand să studiați acest Ordin.
Conf. Dr. Luminiţa Agoroaei
Facultatea de Farmacie
Universitatea de Medicină şi Farmacie
„Grigore T. Popa” Iaşi
oameni pe care ii pretuim

Ziua de 7 aprilie 2018 marchează împlinirea a două decenii de la plecarea în eternitate a Profesorului Doctor Docent Marţian Cotrău. Un ceas comemorativ în care se cuvin pioase aduceri aminte despre cel care a marcat şi inspirat generaţii de farmacişti ...
Conf.Dr. Farm. Adriana – Elena Tăerel
amfiteatru

Introducere, definiţii, domeniu de aplicare

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (denumită în continuare ANMDM) este autoritatea competentă în ceea ce priveşte evaluarea şi avizarea materialelor publicitare şi a oricărei alte forme de publicitate pentru medicamentele de uz uman, în conformitate cu prevederile titlului XVIII, din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
Activitate de publicitate şi promovare a medicamentelor trebuie să se facă în mod responsabil, etic şi la cel mai înalt standard, pentru a asigura utilizarea în siguranţă a medicamentelor ...