Gala Farmacistilor
PHARMALEAD - program de dezvoltare antreprenorială pentru farmaciștii proprietari


Data: 07/01/2019
stiri

Farmacist Mihaela Mariana Stancu
Farmacia Punkt Crangasi 1Pharmaceutical care este o practica centrata pe pacient, orientata spre rezultate, care cere farmacistului sa lucreze in colaborare cu pacientul si cu alti furnizori de asistenta medicala pentru a promova sanatatea si a preveni bolile.Scopul este de a optimiza calitatea vieții pacientului legate de sănătate și de a obține rezultate clinice pozitive, în cadrul cheltuielilor economice reale. În conformitate cu definiția Hepler & Strand (1990), Pharmaceutical care este "furnizarea responsabilă a terapiei medicamentoase în scopul obținerii unor rezultate precise care îmbunătățesc calitatea vieții pacientului”. Traducerea termenului exista in materialele de specialitate ca: servicii farmaceutice, asistenta farmaceutica sau servicii farmaceutice cognitive [6]. Deoarece conceptul a fost introdus din Statele Unite cu aproximativ 30 de ani în urmă, această inițiativă a devenit o formă dominantă de practică pentru mii de farmaciști din întreaga lume.În prezent, îngrijirea farmaceutică este înțeleasă ca practica farmacistului pentru a obține un beneficiu maxim din tratamentele farmacologice ale pacienților, fiind, prin urmare, responsabil de monitorizarea farmacoterapiei.Deoarece profesia s-a mutat de la orientarea spre produs (distribuirea de medicamente) la un accent pe nevoile pacientului, cerințele de pregătire clinică s-au extins.Acesta este un proces lent, dar continuu, care a pornit din punct de vedere filosofic, pentru a transforma conceptul de Farmacie de la operațiuni bazate pe mărfuri, mercantilă într-o profesie clinică în farmaciile comunității. De la introducerea sa,a existat o amplă dezbatere privind definiția îngrijirii farmaceutice din cauza diferențelor dintre sistemele farmaceutice și în structura sistemului de sănătate în rândul diferitelor țări.In plus, există mai multe bariere de implementare, care se datorează problemelor legate de educație, competențe, resurse și mediu.Într-adevăr, conștientizarea problemei care rezultă din utilizarea medicamentelor există, și numeroase studii reflectă faptul un control al consumului de medicamente este necesar deoarece există o legătură importantă între morbiditate/mortalitate și farmacoterapie.Au fost realizate numeroase studii, care arată că oferta de îngrijire farmaceutică are valoare în patologiile comune cum ar fi diabetul, hipertensiunea, astmul, hiperlipidemia, durerea cronică,boli reumatismale sau tulburări psihiatrice, precum și la pacienți cu polimedicatie [6]. În anul 2008 a fost lansat de către Direcția europeană pentru calitatea medicamentelor și sănătății (EDQM) proiectul "Dezvoltarea indicatorilor pentru evaluarea îngrijirii farmaceutice în Europa", cu obiectivele de dezvoltare a indicatorilor de îngrijire farmaceutică și de promovare de utilizare a acestora. Clasificarea serviciilor farmaceutice A. Servicii esenţiale - eliberarea produselor farmaceutice, însoţite de recomandările necesare pentru a asigura utilizarea lor sigură şi eficientă şi înregistrările datelor respective. - promovarea modului sănătos de viaţă. - recomandările privind aspectele sănătăţii şi participarea activă în programe naţionale/locale. - recomandarea automedicaţiei controlate şi responsabile pentru pacienţii cu îmbolnăviri minore. - oferirea sfaturilor şi suportului pacienţilor cu îmbolnăviri minore, pentru a asigura beneficiul maxim în procesul automedicaţiei. - îndreptarea pacienţilor spre specialiştii de profil din domeniul sănătăţii. - recepţionarea medicamentelor pentru ulterioara distrugere a acestora. B. Servicii consolidate - aplicarea schemelor de administrare supravegheată; - revederea clinică a medicaţiei; - prescrierea suplimentară; - servicii de contracepţie hormonală de urgenţă; - schimb de seringi; - combaterea fumatului; - aplicarea schemelor de tratament în cazul îmbolnăvirilor minore; - servicii la domiciliu; - îngrijiri paliative; - alte servicii consolidate. C. Servicii avansate 1. Managementul medicaţiei: - revederea utilizării medicamentelor şi intervenţia în prescripţie - farmacistul periodic va comunica cu pacienţii privind tratamentele lor şi ii va ajuta să-şi soluţioneze problemele legate de întrebuinţarea medicamentelor; - prescrierea independentă inclusiv repetată a medicamentelor; - monitorizarea medicaţiei diferitor boli (diabet, onco, cardiovasculare, psihice etc.); - crearea unei baze de date pentru bolnavii cronici, permanenţi, din cartier, din localitate. 2. Screening-ul medical: - măsurarea tensiunii arteriale; - managementul greutăţii corporale; - măsurarea nivelului de colesterol şi glucoză în sânge; 3. Combaterea deprinderilor dăunătoare sănătăţii: - suport în combaterea fumatului; - combaterea narcomaniei şi toxicomaniei; - lupta cu supraponderabilitatea, hipodinamia, alimentaţia neraţională etc.; 4. Servicii de consultanţă: - organizarea “şcolilor de instruire” pentru pacienţii cronici; - consultanţa gravidelor, lăuzelor, femeilor şi bărbaţilor în condiţii de confidenţialitate etc.; Serviciile farmaceutice avansate (SFA) sunt serviciile prestate în cadrul farmaciei comunitare cu respectarea următoarelor condiţii obligatorii: - Instruirea specială şi acreditarea farmacistului; - Disponibilitatea spaţiului necesar ce ar asigura confidenţialitate pacientului; - Dotarea cu instrumente şi materiale necesare; - Oficializarea (autorizarea) serviciului (după caz); - Colaborarea medic-framacist-pacient. - Alte condiţii [6]. Conform datelor obţinute de unii cercetători, anual se pot economisi pentru sistemul de sănătate circa 100 milioane dolari SUA în rezultatul prestării serviciilor farmaceutice avansate. De asemenea, indispensabilă devine evaluarea şi autoevaluarea competenţelor farmaciştilor. Fiecare 1 USD investit de farmacist în servicii clinice aduce beneficii economice 4,81 USD, iar 90% din rezultatele cercetătorilor realizate peste hotare demonstrează beneficiile economice ale serviciilor farmaceutice avansate [4]. Am analizat o serie de programe de implementare a conceptului Pharmaceutical care realizate în țări din Europa, Statele Unite, America Latină si Asia printr-un studiu al revistei Pharmacother/PubMed US National Library of Medicine National Institutes of Health in perioada 2004-2017. În SUA există o experienţă de circa 30 de ani în transferarea prescripţiilor de la medic la farmacist. Astfel, reţetele care se repetă sunt eliberate de farmacist, fără ca pacientul să mai revină la medic. Eliberarea se face pe baza protocoalelor de prescriere, care sunt valabile timp de maximum doi ani şi aplicarea lor corectă de către farmacist este monitorizată de către medic şi de către inspecţia sanitară locală. Avantajele sistemului s-au dovedit a fi: diminuarea riscului de reacţii adverse şi interacţiuni medicamentoase; economie de timp pentru pacient şi medicul de familie; reducerea costurilor asistenţei. Lanțurile de farmacii, inclusiv lanțurile tradiționale, cuprind mai mult de 50% din farmaciile comunitare din SUA.Dispensarea medicamentelor rămâne principalul obiectiv, totuși incidența pacienților consiliați pe medicamente pare să crească.Mai mult de 25% dintre proprietarii independenți ai farmaciilor comunitare raportează furnizarea unor servicii de îngrijire clinică pentru pacienți, cum ar fi consilierea și gestionarea bolilor cronice.Cele mai multe programe de asigurare plătesc farmacistului doar pentru serviciile de distribuire, însă există un număr din ce în ce mai mare de inițiative publice și private care rambursează farmaciștilor servicii cognitive.Abordarea pieței private pentru furnizarea de asistență medicală în SUA, inclusiv serviciile de farmacie, împiedică strategiile naționale și de stat să schimbe modelul de bază al afacerii.Până în prezent, majoritatea farmaciilor se concentrează pe distribuirea de prescripții.Cu taxe reduse de distribuire și costuri mai mari de operare, farmaciile comunitare se concentrează pe creșterea productivității și a eficienței prin tehnologie [3]. Distribuirea eficientă a prescripțiilor este principalul obiectiv al farmaciilor comunitare din SUA.Un număr tot mai mare de farmacii comunitare prestează servicii de screening a nivelului de cholesterol/glicemie sau tensiunii arteriale, programe educaţionale pentru bolnavii cu diabet şi programe de imunizare. De exemplu, farmaciştii în multe state administrează vaccinele antigripale. Formarea profesională și serviciile farmaceutice sunt supuse unei perioade de restructurare în Brazilia.Unele măsuri naționale importante includ utilizarea rațională a medicamentelor, medicina bazata pe dovezi și farmacovigilența. În 2002, a fost publicată o propunere privind consensul național in asistența farmaceutică braziliană. Componentele acestei propuneri includ distribuirea de medicamente, consilierea, educația pentru sănătate, consilierea simptomelor și urmărirea farmacoterapiei.Majoritatea clienților din farmacie nu cunoșteau inițial termenul "îngrijire farmaceutică";cu toate acestea, după o explicație, au manifestat interes pentru acest serviciu.În plus, peste 50% au declarat că vor plăti pentru acest serviciu.În ciuda acestor inițiative, numeroase bariere în calea dezvoltării îngrijirii farmaceutice rămân,principalele fiind obiectivul comercial al majorității farmaciilor care vând medicamente și pregătirea insuficientă a profesioniștilor.Deși farmaciile deținute de stat distribuie medicamente, acestea nu răspund tuturor nevoilor populației și nu dispun de farmaciști suficienți [9]. Îngrijirea farmaceutică sa dezvoltat încet în Peru, deoarece, până de curând, practica clinică nu a făcut parte niciodată din practica farmaceutică comunitară sau de spital.Unele activități ale Ministerului Sănătății, școli de farmacie, organizații farmaceutice și farmaciști individuali, inclusiv modificări în legislație, creează acum oportunitatea de a dezvolta practici de îngrijire farmaceutică.Modificările legislative din 2004 în Peru în domeniul reglementării medicamentelor și al sistemului de sănătate creează mai multe oportunități pentru farmaciști de a fi activi în furnizarea de îngrijiri pacienților. Pasii facuti ijn acest sens sunt inca nesemnificativi. In Australia cele 5000 farmacii comunitare constituie o componentă cheie a sistemului de sănătate, pentru care cheltuielile pentru sănătate reprezintă 9% din Produsul Intern Brut.O farmacie comunitară tipică eliberează 880 de prescripții pe săptămână.Farmacistii sunt parteneri cheie in politica nationala a Medicamentului a Guvernului si contribuie la obiectivele sale prin furnizarea de servicii farmaceutice cognitive (CPS).In 2004, cel de-al treilea acord comunitar privind farmacistii a inclus finanțare pentru CPS, inclusiv revizuirea medicamentelor și furnizarea de informații scrise despre medicamente.Finanțarea este prevăzută, de asemenea, pentru o platformă de asigurare a calității cu care majoritatea farmaciilor sunt acreditate.Cincisprezece milioane de dolari (australieni) au fost alocate cercetării în farmacie comunitară, care sa concentrat pe obținerea unei utilizări calitative a medicamentelor (QUM),precum și dezvoltarea unui nou CPS și facilitarea schimbării.Deși reprezintă 10% din remunerația pentru farmacie comunitară, furnizarea de CPS reprezintă o schimbare importantă a focusului pentru a vedea farmacia ca furnizor de servicii.Furnizarea CPS prin intermediul rețelei de farmacie comunitară asigură sustenabilitatea pentru asistența medicală primară datorită îmbunătățirii calității, probabil asociată cu o reducere a costurilor asistenței medicale. Japonia este o societate în curs de îmbătrânire;proporția persoanelor vârstnice în vârstă de cel puțin 65 de ani a fost de 19,9% în 2005 și se preconizează că va crește până la 28% până în 2019. Pentru a reduce cheltuielile uriașe și în creștere rapidă a tratamentului medical, multe reforme structurale au fost întreprinse în Japonia.În 2006, programul in universitățile de farmacie a fost schimbat într-un program de 6 ani, incluzând 6 luni de formare clinică atât în ​​spitale, cât și în farmacii comunitare. Deoarece un număr mare de prescripții sunt eliberate prin intermediul farmaciilor comunitare, farmaciștii au o posibilitate mai mare de a îmbunătăți serviciile de sănătate.În plus, asociațiile farmacistului încurajează membrii săi să participe activ la serviciile de îngrijire medicală la domiciliu.Cu toate că farmaciștii japonezi nu sunt pe deplin capabili să ofere asistență farmaceutică în acest stadiu, ei vor juca un rol crucial în asigurarea unei societăți îmbătrânite sănătos în viitor, în special în cadrul comunității. In 2003 Elveția (confederație cu 26 de cantoane si o populație de aproximativ 7 milioane de locuitori) Asociația Elvețiană a Farmacistilor a direcționat o reformă aprofundată a profesiei, cu măsuri precum un sistem de remunerare bazat pe serviciile cognitive farmaceutice, un program de îngrijire a calității numit QMS-Farmacy, un program de educație postuniversitară inclusiv titluri și certificate specifice) și educație continuă obligatorie, programe de relații publice și promovarea sănătății, servicii inovatoare de îngrijire gestionată, substituție generică și altele. Modificările implementate în management reprezintă o soluție farmaceutică pentru farmaciile comunității elvețiene, care se confruntă cu o concurență intensă și o politică foarte liberală în ceea ce privește organizarea asistenței medicale, care se referă în special la autonomia cantonală importantă, stabilirea liberă a proprietății farmaciilor, lanțurile de farmacii si farmaciile online. Prioritățile pentru viitor includ consolidarea educației și a cercetării academice în practica farmaciei, demonstrarea valorii adăugate a farmaciștilor, integrarea noilor tehnologii informaționale în farmacii și dezvoltarea de noi servicii farmaceutice pentru rețeaua de îngrijire gestionată în colaborare cu medici și cu alți profesioniști în domeniul sănătății [10]. în Olanda implementarea ingrijrii farmaceutice este avansată.Acest lucru se datorează în mare parte faptului că farmacia clinică era deja o parte integrantă a practicii farmaciei comunitare până la sfârșitul anilor 1980.Activitățile Federației Internaționale de Farmaceutică (FIP), unele companii de comerț cu ridicata și persoane cu influență din Țările de Jos au stimulat universitățile și Societatea Regală pentru Dezvoltarea Farmaciei să promoveze implementarea asistenței farmaceutice. Excelenta supraveghere automată a medicamentelor;consilierea medicamentelor de înaltă calitate și faptul că pacienții vizitează de obicei aceeași farmacie a reprezentat un atuu in evolutie [12].
În Suedia, conceptul de îngrijiri farmaceutice se implementează de la începutul anilor ’90. Organizaţia farmaceutică naţională – Apoteket, iniţial, a pus accentul pe promovarea sănătăţii şi utilizarea medicamentelor OTC. Apoi în 2004 a fost elaborată baza de date naţională privind problemele terapiei medicamentoase, ceea ce a facilitat implementarea practică a serviciului de revedere a terapiei medicamentoase. În Germania, serviciile farmaceutice cognitive au fost dezvoltate dupa 2000.Mai multe studii și programe au arătat că îngrijirea farmaceutică și alte servicii farmaceutice sunt fezabile în practica farmaceutică comunitară și că pacienții beneficiază de aceste servicii.În 2003, a fost stabilit un contract la nivel național între reprezentanții proprietarilor de medicamente comunitare și cel mai mare fond german de asigurări de sănătate.În acest așa-numit contract de farmacie de familie, remunerația farmacistului pentru furnizarea serviciilor de îngrijire farmaceutică a fost negociată cu succes pentru prima dată.În 2004, a fost semnat un contract trilateral de îngrijire integrată, care a inclus în plus medicii generaliști, combinând farmacia de familie cu medicul de familie. In anul 2005, rețeaua de 799 de farmacii comunitare din Finlanda a distribuit 42,1 milioane de rețete. Consilierea pentru medicație a fost impusă prin lege începând cu 1983 și numai farmaciștii au permisiunea de a oferi consultanță terapeutică în farmacii.S-au observat îmbunătățiri considerabile ale ratelor de consiliere a medicamentelor efectuate de farmaciști începând cu anul 2000. Inițiativele naționale de practică farmaceutica pe termen lung au început cu Întrebările pe care le-a solicitat Organizația Mondială a Sănătății despre proiectele privind consilierea pacientilor in farmacia comunitara.Programele naționale de sănătate publică în curs de desfășurare au fost inițial în domeniile astmului și diabetului,și mai recent în tratamentul și prevenirea bolilor de inimă.Dozarea automată a dozei și prescrierea electronică sunt în proces de adoptare și implementare mai largi.Dezvoltarea serviciilor farmaceutice comunitare în Finlanda a fost caracterizată de o colaborare puternică între asociațiile profesionale, medici, departamentele universitare de farmacie socială, centrele de educație continuă și farmaciștii practicieni [1]. În Spania, legislaţia prevede prestarea îngrijirilor farmaceutice ca obligaţie de bază a farmaciştilor. Aceasta a fost posibil datorită existenţei unui număr suficient de profesionisti şi a revistei naţionale în domeniul îngrijirilor farmaceutice. Astfel în 2001 în Spania, a avut loc o întrunire, numită „Consensus de la Granada” care a abordat conceptul de îngrijiri farmaceutice prin prisma problemelor de terapie medicamentoasă, care ulterior a fost acceptat de mai multe organizaţii şi mai mulţi cercetători în domeniul îngrijirilor farmaceutice. În Spania există multe farmacii mici (o farmacie la 2000 de locuitori), majoritatea cărora prestează servicii de măsurare a glicemiei şi colesterolului în sânge, a greutăţii corporale şi a nivelului tensiunii arteriale. Mai puţin se întâlnesc servicii de aprovizionare cu metadonă sau scheme de administrare supravegheată [11]. În Franța, implicarea farmacistului în îngrijirea pacienților cu afecțiuni cronice este unul dintre pilonii legislației.Datorită inițiativelor profesioniștilor în domeniul sănătății (farmacisti, medici și asistente medicale), pot semna acorduri de cooperare, din 2009 cu AutoritateaHaute de Santéși Agence Régionale de Santé.Obiectivul este transferul activităților și/sau îngrijirii și reorganizarea procedurilor de intervenție cu pacienții dintre diferiții profesioniști din domeniul sănătății, în funcție de nivelul lor de cunoștințe și experiență. Insa lipsa de timp și de remunerare constituie bariere pentru dezvoltarea acestor noi practici. Compania de asigurări GMF-Allianz a elaborat un contract-model care recompensează farmaciștii pentru serviciile farmaceutice[3].La Mutuelle de la Région Lyonnaise(planul de sănătate complementar al Regiunii Lyon) propune o evaluare personalizată a serviciilor farmaceutice.Această evaluare se face atunci când se semnează un nou contract, se reînnoiește la fiecare doi ani și fiecare act este rambursat până la maximum 22 EUR per beneficiar [5].Timp de mulți ani, strategiile de utilizare a înregistrărilor medicale electronice (e-hr) au fost foarte diferite de la o țară la alta.Una dintre primele utilizări ale e-hr a fost pentru prescripțiile medicale În Franța, un proiect inițial e-hrDossier Médical Personnaliséa fost adoptată în lege la 13 august 2004. A fost abandonată din cauza problemelor legate de aplicarea acesteia.,Scopul a fost de a crea un e-hr pentru fiecare persoană din Franța, care să includă toate informațiile sale din trecut și din prezent.E-pr a fost dezvoltat independent de e-hr.E-pr este un instrument profesionist al farmacistului conceput pentru a asigura eliberarea în siguranță a medicamentelor.Înregistrează toate medicamentele livrate unui pacient în ultimele patru luni din toate farmaciile care sunt legate în sistem.Prin consultarea e-pr, farmacistul poate identifica interacțiunile medicamentoase și efectele secundare la tratament.Comitetul consultativ național alOrdre des Pharmaciens, care a inițiat e-pr, a fost mandatată prin lege 30 ianuarie 2007 să utilizeze acest sistem.În viitor, acest lucru va facilita implementarea programului e-hr.În 2010, aproape 18 milioane de farmacii au creat deja aproape 10 milioane de e-pr-uri.Cu toate acestea, s-au identificat obstacole în calea acestei inițiative, iar reticența pacientului este cea mai importantă.Pacientul are dreptul să refuze crearea e-pr.Acest lucru este în concordanță cu rezultatele unui studiu recent, care a adunat opiniile pacientilor, medicilor de familie si farmacistilor comunitatii cu privire la dezvoltarea unui sistem electronic de transfer de informatii legate de baza de prescriptie medicala intre medici si farmacii comunitare.Toate grupurile au recunoscut beneficiile potențiale ale unui sistem complet de informare primară, dar medicii și pacienții au avut rezerve cu privire la a permite farmacistului să acceseze părți ale dosarelor medicale care nu se refereau la medicamente [10]. Problemele tehnice (cum ar fi conexiunile lente la internet și lipsa de materiale și programe standardizate) și timpul au fost, de asemenea, citate drept obstacole majore în calea dezvoltării e-pr. In anul 2000 una dintre țările care au luat inițiative puternice de a extinde rolurile farmaciștilor din comunitate a fostMarea Britanie. Organizațiile farmaceutice au fost implicate în campanii de "re-profesionalizare" ale farmaciștilor, acestia redefinind rolul lor in cadrul sistemului de sanatate. Un exemplu de "serviciu esențial" este repetarea eliberării prescripțiilor cronice de medicație."Servicii îmbunătățite" includ boli minore care prescriu și implică programe de renunțare la fumat "Servicii avansate" includ : un serviciu oferit pacienților pentru a-și revizui utilizarea și înțelegerea medicamentelor, îmbunătățind astfel cunoștințele lor despre medicamentele utilizate.De asemenea, implică un control efectuat de farmacisti pentru a identifica, discuta și rezolva utilizarea slabă sau ineficientă a medicamentelor.În plus, farmacistul identifică efectele secundare șiinteractiunile medicamentoasecare pot influența sanatatea pacientului și, prin urmare, afectează eficacitatea clinică. Serviciul Naţional de Sănătate (NHS) fiind interesat în căutare de noi roluri pentru farmacişti a investit mult în studii privind îngrijirile farmaceutice şi noile servicii avansate. Din anul 2005, toţi farmaciştii prestează şapte servicii obligatorii, în condiţii de funcţionare a sistemului de asigurare a calităţii serviciilor. 40% din farmacii au fost acreditate pentru serviciul de revedere a medicaţiei, iar 25% din farmacii prestează o varietate de servicii consolidate, cel mai des fiind:administrarea metadonei şi ajutorul privind renunţarea la fumat. Farmaciştii au primit dreptul, împreună cu asistentele medicale, să prescrie unele categorii de medicamente [8]. În consecință, rolurile farmaciștilor comunității au fost extinse pentru a include evaluarea sănătății, monitorizarea și screening-ul, managementul bolilor cronice cu prescriererepetată, boli minore (MAS) și agradului deconstientizare (renuntarea lafumat, sănătatea sexuală, nutritia) revizuirea și monitorizarea ghidurilor de prescriere și elaborarea unor scheme de promovare a utilizării în siguranță a medicamentelor în timpul sarcinii și alăptării [2]. În Marea Britanie, Canada și SUA, drepturile de prescriere au fost extinse și asupra farmaciștilor comunității. In Franta au inceput dezbateri in acest sens inca de la inceputul anului 2018. In Romania serviciile esentiale sunt cele acordate permanent in toate farmaciile comunitare asa cum se intampla in majoritatea tarilor europene. In unele farmacii se acorda sporadic servicii de screening medical (masurarea tensiunii arteriale, glicemia, controlul greutatii) fara monitorizarea stricta a pacientului pe termen lung si urmarirea efectelor terapiei conform standardului international. Pentru restul serviciilor farrmaceutice reglementarile legislative sunt inexistente. Este necesar să se propuna o serie de inițiative, cum ar fi dezvoltarea protocolului pentru servicii farmaceutice, educația continuă adecvată inca din facultate, diferite tipuri de standarde de colaborare medici-farmacisti și modalitati de remunerare pentru furnizarea de servicii de îngrijire farmaceutica. Studiul comparativ privind evolutia conceptului Parmaceutical Care releva anumite aspecte urmarite si implementate de catre tari cu istoric in promovarea ingrijirii farmaceutice: Schimbarea atitudinii farmacistului, medicului si pacientului fata de profesie si fata de activitatea farmaciei comunitare Orientarea farmacistului in a evalua, monitoriza, initia si modifica utilizarea medicatiei pentru a stabili medicamente mai sigure și eficiente pentru terapia individualizata a pacientului Responsabilitatea fata de exercitarea profesiei Implementarea de protocoale pentru serviciile farmaceutice ca necesitate a imbunatatirii calitatii vietii pacientului. Modalitati de remunerare a farmacistilor pentru furnizarea de servicii de îngrijire farmaceutica. In lume există o conștientizare crescândă a necesității ca personalul farmaceutic să adopte o abordare bazată pe dovezi pentru practica lor zilnică. Conceptul de îngrijire farmaceutică bazată pe dovezi necesită formare și educație începând de la nivel universitar.Studenții trebuie să fie educați cum să aplice în mod profesionist știința în îngrijirea pacientului.Formarea specială privind principiile de cercetare, revizuirea literaturii și abordările bazate pe dovezi sunt foarte importante pentru a pregăti farmacistul să exercite profesia prin practica dovezilor bazate pe îngrijire farmaceutică în mod eficient [7]. In tarile cu istoric in aplicarea ingrijirilor farmaceutice, dovezile științifice construite din cercetare, sunt folosite ca ghid și adaptate fiecărui pacient.Ca un nou concept inovativ, bazat pe dovezi, îngrijirea farmaceutică pare o practică promițătoare de îmbunătățire a calității asistenței farmaceutice.

Bibliografie

 1. Bell JS, Väänänen M, Ovaskainen H, Närhi U, Airaksinen MS.-Providing patient care in community pharmacies: practice and research in Finland Ann Pharmacother. 2007 Jun;
 2. F.Bradley,ACWagner, - Supplementary prescribing by pharmacists in England.- Am J Health Syst Pharm. 2006 Feb 1;
 3. Christensen DB, Ferguson MS, Garrett DG, Bunting BA, Malone DC, Cranor CW – Studying pharmaceutical care:difficult but necessary - J Am Pharm Assoc, 2003, Sep-Oct,
 4. Giberson, S., Yoder, S., Lee, M.P. - Improving patients and health system outcomes through advanced pharmacy practice. A report to the U.S. Surgeon General.USA: Office of the Chief Pharmacist. U.S. Public Health Service, 2011,http://www.accp.com/docs/positions/misc/Improving_Patient_and_Health_System_Outcomes.pdf,
 5. Jackie Inch, Christine M.Bond, Amanda, J. Lee Anthony - Provision of pharmaceutical care by community pharmacists: a comparison across Europe. -Pharm World Sci. 2010 Aug,
 6. Mihaela Mariana Stancu –“Conceptul Pharmaceutical care - abordare europeana” -20.10.2011,http://pharma-business.ro/conceptul-qpharmaceutical-careq-abordare-europeana.html,
 7. Obreli-Neto PR, Marques Dos Reis T, Guidoni CM, Girotto E, Guerra ML, de Oliveira Baldoni A, Leira Pereira LR. - A Systematic Review of the Effects of Continuing Education Programs on Providing Clinical Community Pharmacy Services. - Am J Pharm Educ. 2016 Jun,
 8. Perraudin C, Bugnon O, Pelletier-Fleury N. - Expanding professional pharmacy services in European community setting: Is it cost-effective? A systematic review for health policy considerations, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28228230
 9. Perez A, Hoffman JM, Meek PD, Touchetter DR, Vermeulen LC, et al. Economic evaluations of clinical pharmacy service 2001-2005,
 10. Porteous T, Bond C, Robertson R, Hannaford P, Reiter E. Transferul electronic al informațiilor legate de baza de prescripție medicală: compararea punctelor de vedere ale pacienților, medicilor generaliști și farmaciștilor,Br J Gen Pract.200, Pub Med,
 11. V. Safta, Farmacie socială, Ed. Tipografia Centrală, Chişinău, 2011,
 12. Van Mil JW. Îngrijire farmaceutică în farmacie comunitară: practică și cercetare în Olanda.,Ann Pharmacother, 2005, Pub Med

http://www.fip.org/www/index.php

http://www.fru.ru/sochi/sochi_pr_2011/28/apteki/Protsenko.pdf

http://ru.scribd.com/doc/75366968/Economia-Serviciilor

http://soros.md/files/publications/documents/Analiza_reglementarea%20pietei%20farmaceutice.pdf

http://amed.md/?go=page&p=25

http://ru.scribd.com/doc/78964507/Economia-Serviciilor-Suport-Curs

http://www.i2p.com.au/article/survey-ethics-and-honesty-pharmacy-still-scores-highly

http://www.collectif-groupements-pharmaciens.fr/images_bdd/presse/AGF-CNGPO_04_06_09.pdf
Irina Cazacu1,2, Cristina Mogoșan1,2
1Disciplina de Farmacologie, Fiziologie și Fiziopatologie, Facultatea de Farmacie, UMF ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca,2Centrul de Cercetări privind Informarea asupra Medicamentului, UMF ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca
stiinte farmaceutice

Medicamentele reprezintă o componentă majoră a medicinei moderne, iar farmacoepidemiologia este știința care studiază utilizarea și efectele medicamentelor la populații largi. Domeniul datează din anii 1960 și era cunoscut atunci sub denumirea de ”epidemiologie farmaceutică”. Dezvoltarea farmacoepidemiologiei a avut la bază conștientizarea faptului că efectele medicamentelor observate în studiile clinice randomizate nu sunt întotdeauna aceleași cu cele întâlnite în practica zilnică reală; a contribuit de asemenea și atenția tot mai crescută asupra siguranței și eficacității medicamentelor (1). ...
Valentina Soroceanu
prof univ. dr. farm Facultatea de Farmacie – UMF “Carol Davila”
Disciplina Legislatie, Marketing si Management
amfiteatru

Orice individ are nevoie de legislația din acest domeniu fie că-și dorește sau nu acest lucru. Baza acestor prevederi o reprezintă legea nr.53/2003 cu modificările și completările ulterioare. Legislația specifică cuprinde la acest moment 38 de acte normative interne și 2 acorduri bilaterale în domeniul circulației forței de muncă. Unele profesii pot exercita activitatea atât în mod independent cât și în baza unui contract individual de muncă. Dintre acestea facem parte și noi farmaciștii, parte - în baza legii exercitării profesiei de farmacist Titlul XIV, Legea 95/2006. ...