Despre corecția și actualizarea prețurilor medicamentelor

Data: 07/09/2023
amfiteatru

dr. farm. Marian Pană

Mă simt nevoit sa reiau această temă de importanță maximă pentru toți cetățenii, inclusiv pacienți si decidenți. Aspectele sunt “tehnice“ și mi-e clar că nu se înțelege problema. După corecția, respectiv actualizarea prețurilor medicamentelor, m-am uitat pe titlurile din presă și pot spune doar atât: cu cât titlul este mai “tare”, cu cât suntem mai îngroziți, cu atât este mai “bine“. Într-adevăr, prețurile medicamentelor, mai mici de 50 lei, sunt mai mari, orice “creștere“ de prețuri nu ne place, dar dacă această “creștere“ de prețuri nu avea loc, riscurile pentru pacienți erau mult mai mari. Dacă aceste operațiuni: corecția și actualizarea prețurilor medicamentelor ar fi avut loc anual, nu ar fi fost nici o problemă.

Este necesar să prezint metodic lucrurile ca să înțelegem despre ce este vorba.

Ce este Canamed? Citez din OMS (ordinul ministrului sănătații) nr. 368/2017 -pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman- Anexă, cap.1, art. 3, b):

Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, denumit în continuare Canamed- catalog cuprinzând preţurile maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

Ce este Catalogul public? Citez din același OMS, Anexă, cap.1, art. 3, c):

“Catalogul public naţional al preţurilor, denumit în continuare Catalog public - catalog cuprinzând preţurile maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii

De ce sunt 2(două) cataloage de prețuri este o altă discuție care nu face obiectul acestui articol. Este important ce se întâmplă în Canamed.

Operațiunea de actualizare a prețurilor a fost precedată de operațiunea de corecție a prețurilor. Citez din același OMS, Anexă, cap.1, art. 3, d):

corecţia preţurilor - recalcularea anuală a preţurilor maximale aprobate în Canamed şi Catalogul public prin reverificarea condiţiilor de la avizarea/aprobarea preţului în conformitate cu prezentele norme şi care poate avea ca efect menţinerea, diminuarea sau, după caz, majorarea preţului aprobat“.

Prevederea legală de mai sus a ținut cont de prevederea din art. II al OMS nr. 1346/2023:

“(1) În cadrul procesului de corecţie aferent anului 2023, preţurile de producător maximale ale medicamentelor care urmează să fie aprobate şi care au o valoare mai mică de 25 lei pot fi indexate cu 14%, iar cele cu o valoare cuprinsă în intervalul 25 lei - 49,99 lei pot fi indexate cu 7%”.

OMS nr. 1346 a fost publicat în Monitorul Oficial  în 25 aprilie 2023, iar conform art. III: Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării“.

De ce a fost necesară indexarea prețurilor prețurilor medicamentelor, mai mici de 50 lei? Exista -în mod real- posibilitatea ca multe medicamente ieftine (<50 lei), de regulă generice (adică ieșite de sub protecția patentului), eliberate pe bază de prescripție medicală, să nu mai fie comercializate din cauza prețului (prea) mic ceea ce ar fi afectat milioane de pacienți aflați sub tratament, Vă reamintesc că peste 80% din pacienți se tratează cu medicamente al căror preț cu amănuntul (inclusiv TVA) este sub 50 lei.

O să dau 2 (două) exemple ca să explic indexarea prețurilor medicamentelor mai mici de 50 lei -prevăzută în OMS nr. 1346/2023- plecând de la prețul de producător  de 5 lei, respectiv de 30 lei, aplicând cotele de adaos legale (prevăzute in OMS 368/2017) pentru distribuție: distribuitori, respectiv farmacii: 

Preț de producător

Indexare

Preț vechi, cu amănuntul (lei, incl. TVA)

Preț nou cu amănuntul (lei, incl. TVA)

< 25 lei

14%

7,70

8,78

25 - 49,99 lei

7%

44,73

47,86

Ce reprezintă operațiunea de actualizare a prețurilor? Citez din același OMS, Anexă, cap.1, art. 3, a):

actualizarea preţurilor - ajustarea anuală a preţurilor de referinţă generice/biosimilare/inovative şi a preţurilor de producător din Catalogul naţional al preţurilor şi din Catalogul public aprobate în timpul desfăşurării procesului de corecţie, realizată de către Ministerul Sănătăţii prin aplicarea la preţurile de referinţă generice/biosimilare/inovative şi la preţurile aprobate din Catalogul naţional al preţurilor şi din Catalogul public a cursului mediu de schimb valutar leu/euro al Băncii Naţionale a României, aferent ultimului trimestru încheiat cu cel puţin 30 de zile anterior datei stabilite ca fiind prima zi de depunere a documentaţiei în vederea corecţiei anuale a preţurilor; actualizarea preţurilor de referinţă generice/biosimilare/inovative şi a preţurilor de producător din Catalogul naţional al preţurilor şi din Catalogul public constituie etapă de realizare în cadrul procedurii de corecţie anuală a preţurilor

Dacă eram întrebat cu 25 ani în urmă,  nu puteam să-mi imaginez că prețurile la medicamente, de regulă generice, eliberate pe bază de prescripție medicală, vor ajunge atât de ieftine. Prețul nu reprezintă, pentru multe dintre ele, nici prețul unei băuturi carbogazoase îndulcite sau nicidecum prețul unui pachet de țigări care sunt și -profund- dăunătoare pentru sănătate.  Asta spune multe despre fundătura în care am ajuns -ca omenire-.

Avem ca cetățeni, pacienți si decidenți o întrebare fundamentală la care trebuie să (ne) răspundem: dorim prețuri mici/foarte mici la medicamentele, de regulă generice, eliberate pe bază de prescripție medicală, și să nu găsim acele medicamente în farmacie sau prețuri decente și să găsim acele medicamente în farmacie?

Ce s-a întâmplat, de fapt?

  • s-a aplicat procesul de actualizare a prețurilor și destule prețuri au crescut pentru că s-au eliminat prețurile de referință generice (PRG) “fantomă“; aceste PRG-uri “fantomă“ erau prețuri luate în calculul prețului de referință al medicamentului generic respectiv, scădeau artificial prețurile medicamentelor deși ele nu mai erau comercializate de ani buni pe piața farmaceutică românească; astfel s-au eliminat sute de PRG-uri “fantomă“, mai ales pentru  medicamentele cu prețul de producător între 0 - 25 lei, interval unde s-a simțit cel mai mult efectul de creștere a prețurilor medicamentelor
  • vă dau un exemplu ipotetic simplist de calcul al unui PRG: avem 4 (patru) medicamente cu PRG de 7, 8, 10 și 11 lei, ceea ce înseamnă un PRG de 9,0 lei. Eliminând PRG-urile “fantomă“ de 7 și 8 lei, rămân -fiindcă sunt real comercializate- medicamentele de 10 si 11 lei, adică avem un PRG de 10,5 lei; altfel spus, s-au eliminat PRG-urile “fantomă“ care scădeau artificial prețurile medicamentelor.
  • operațiunea de actualizare a prețurilor, prin eliminarea PRG-urilor “fantomă“,  era atât de “întârziată“ încât nu mai are rost să vă spun de câți ani trebuia făcută.

Ne-a “plăcut“ să afirmăm că avem cele mai ieftine prețuri la medicamente, de regulă generice, eliberate pe bază de prescripție medicală, iar consecințele nefaste (nu le găsim) le simțim cu toții.

Rezultatul final pentru Canamed  este prevăzut în OMS 2408/2023 (corp + anexe), publicat in Monitorul Oficial nr. 683 (corp) și 683 bis (anexe), iar prețurile medicamentelor sunt valabile pentru perioada: 1 august 2023 - 31 iulie 2024. Acest Ordin va fi, în permanență, actualizat cu alte OMS-uri “….privind modificarea și completarea anexelor….” ale noilor medicamente precum și prețurile aferente cu care acestea intră pe piața farmaceutică românească.

Elena Cucerdean
farmacist specialist Farmacie clinică
punctul pe i

Permiteți-mi să am onoarea de a răspunde invitației de a-mi exprima propria viziune despre o specialitate vitală, extrem de puțin promovată în România, dar care a prins contur datorită câtorva farmaciști specialiști în farmacie clinică ajunși în posturi specifice în spitalele din țară.

Aceștia au avut curajul să contrazică și să învingă sistemul, care pare că încearcă în mod constant să nu recunoască potențialul...

...
dr. farm. Marian Pană
orizonturi

Procent(%) cheltuieli medicamente din PIB. Se cheltuie (vedeți grafic) pe medicamente între 1-2% din PIB-ul (produs intern brut) unei țări din OECD (Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare). In anul 2013, media țărilor din OECD a fost 1,4% din PIB...

...
univers farmaceutic
Acest site, numele sau si tot materialul inclus este copyright © Colegiul Farmacistilor din Romania (toate drepturile rezervate).
Reproducerea totală sau parțiala, și sub orice altă formă, tipărită sau electronică, sau distribuția articolelor se face numai cu acordul scris al autorului.
WebDesign by Incorom