Despre prețurile medicamentelor

Data: 07/08/2018
cogito

Marian Pană


Pentru o înțelegere cuprinzătoare și exactă a problematicii medicamentului trebuie citit și articolul “Din ce trăiește farmacia comunitară“.
Au fost aprobate -între timp- mai multe ordine privind prețurile medicamentelor dar toate se referă la completarea si actualizarea Ordinulului MS 368/2017, publicat in Monitorul Oficial nr. 215 din 28 martie 2017.
Să vedem care este structura actuală a acestui Ordin -MS 368/2017-: pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman:


Ordinul MS 368/2017 Descriere
“Corp“ Art.1-6
Anexa - Norme; Capitolul 1 Art. 1-3; Dispoziții generale
Anexa - Norme; Capitolul 2 Art. 4-14; Procedura privind aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman
Anexa - Norme; Capitolul 3, Art.15-20; Modul de calcul al preţurilor medicamentelor de uz uman;
Anexa - Norme; Capitolul 4 Art. 21-25; Dispoziții finale
Anexa 1 la norme Cerere de aprobare a prețurilor la medicamente
Anexa 2 la norme Declarație
Anexa 3 la norme Declarație pe propria răspundere (alta)
Anexa 4 la norme Declarație pe propria răspundere (alta)
Anexa 5 la norme Cerere de aprobare a prețurilor la medicamente care și-au schimbat codul CIM
Anexa 6 la norme Cerere de aprobare a prețurilor la medicamente pentru care DAPP solicită diminuarea voluntară a prețului la producător
Anexa 7 la norme Cerere de aprobare a prețurilor la medicamente în cazul prelungirii valabilității autorizației pentru furnizare de medicamente pentru nevoi speciale
Ordinul MS 368/2017 (corp + anexe) reprezintă -realmente- un ordin complex si complicat.
Merită studiat acest Ordin, de importanță capitală, pentru farmacii si sănătatea lor financiară. Aici -în Anexă - Norme, capitolul 3, art.19- este stipulat și sistemul de adaosuri pentru farmacii, pentru medicamentele care se eliberează pe bază de prescripţie medicală, practicat în farmaciile comunitare:
Adaosul comercial de farmacie pentru medicamentele de uz uman este calculat după cum urmează:
-lei-
Nivelul valoric al preţului cu ridicata Cota de adaos comercial maxim
- în farmacie -
0-25,00 24%
peste 25,00-50,00 20%
peste 50,00-100,00 16%
peste 100,00-300,00 12%
peste 300,00 35,00 lei
”.

După cum vedeți sistemul de adaosuri existent este o combinație între un sistem regresiv (primele 4 niveluri) și unul fix (al 5-lea nivel).
Întrucât 90% din toate medicamentele Rx (pe bază de prescripţie medicală) care se eliberează de către farmaciile comunitare au prețul sub 50 lei este evident că farmaciile nu pot rezista economic cu actualul sistem de adaosuri. Sunt aspecte prea “tehnice“ pentru a putea fi detaliate într-un articol.

Pentru medicamentele OTC se aplică ce este prevăzut în Anexa - Norme; capitolul 1, articolul 2, alineatul (3): “Preţul medicamentelor OTC şi al medicamentelor magistrale şi oficinale se stabileşte şi se modifică în mod liber.
Așa cum v-am precizat anterior merită studiat acest Ordin întrucât reglementează prețurile medicamentelor pentru toți actorii implicați în lanțul de aprovizionare:
 • producător – sunt precizări pretutindeni
 • distribuitor – Anexă - Norme, Capitolul 3, art. 20
 • farmacie – Anexă - Norme, Capitolul 3, art. 19
Câteva spicuiri din acest Ordin pentru aspecte pe care le-am considerat utile:
 • Anexa - Norme; Capitolul 1, articolul 2
(1) Sunt supuse aprobării ministerului, în ceea ce priveşte preţul, medicamentele care se eliberează pe bază de prescripţie medicală, a căror punere pe piaţă este autorizată de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale sau în baza deciziei Comisiei Europene acordate conform procedurii centralizate în condiţiile legii, precum şi medicamentele autorizate pentru nevoi speciale.
 • Anexa - Norme; Capitolul 1, articolul 3 face vorbire de
  • actualizarea prețurilor
  • corecția prețurilor
  • înghețarea prețurilor.
  • tot aici sunt informații despre “Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, denumit în continuare Canamed - catalog cuprinzând preţurile maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România,…“ care trebuie să reapară pe site-ul Ministerului Sănătății.
 • Anexa - Norme; Capitolul 2, articolul 5, alineatul d) prevede că prețurile medicamentelor se formează având la bază -pentru comparație- un coș de 12 țări:
  • Republica Cehă
  • Republica Bulgaria
  • Republica Ungară
  • Republica Polonă
  • Republica Slovacă
  • Republica Austria
  • Regatul Belgiei
  • Republica Italiană
  • Lituania
  • Spania
  • Grecia
  • Germania.
 • Anexa - Norme; Capitolul 2, articolul 7:
“(2) Preţul de referinţă generic se aprobă de către minister la data solicitării de preţ pentru primul medicament generic şi reprezintă 65% din preţul medicamentului inovativ al cărui generic este valabil la data solicitării.
(5) Preţurile de referinţă generice se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii o singură dată.
(6) Prevederile alin. (2)-(5) se aplică în mod corespunzător şi medicamentelor biosimilare, cu excepţia faptului că preţul de referinţă biosimilar reprezintă 80% din preţul de producător al medicamentului biologic de referinţă.“


Vă recomand să studiați acest Ordin.
dr. farm. Petru Crăciun
amfiteatru

Înaintea numărului precedent al revistei a explodat ceea ce s-a denumit "criza discounturilor", o poveste complicată și totuși simplă, care a avut capacitatea de a pune multă lume și multe lucruri la încercare. Înaintea numărului actual s-a promulgat legea care exonerează farmaciile de eventuala răspundere sau penalizare care putea decurge din această criză, motiv pentru care putem respira ușurați. Ușurați, dar nu liniștiți, pentru că este – cred – ocazia potrivită ...
univers farmaceutic
Acest site, numele sau si tot materialul inclus este copyright © Colegiul Farmacistilor din Romania (toate drepturile rezervate).
Reproducerea totală sau parțiala, și sub orice altă formă, tipărită sau electronică, sau distribuția articolelor se face numai cu acordul scris al autorului.
WebDesign by Incorom