Servicii farmaceutice

Data: 07/01/2019
cogito

Marian Pană


Este bine sa citiți -în prealabil- articolul “Din ce trăiește farmacia comunitară“.

Va fi o serie de articole pe tema serviciilor farmaceutice astfel încât să ne clarificăm cu toții -specialiști si nespecialiști- despre ce este vorba. Ce este specificat mai jos este lămuritor:Definiții legislative

În mod paradoxal, cea mai bună definiție a serviciilor de sănătate am găsit-o într-un ordin de ministru privind publicitatea medicamentelor (OMS 194/2015), în care serviciile de sănătate sunt definite ca fiind totalitatea serviciilor de natură medicală sau farmaceutică realizate de profesioniştii din domeniul sănătăţii în vederea tratării sau prevenirii apariţiei bolilor la om. Tot în acest ordin -și nu numai- aveti stipulat: profesionişti din domeniul sănătăţii - medici, medici dentişti, farmacişti şi asistenţi medicali sau de farmacie;

Iată ce prevede Ordinul MS 962/2009 - Normele privind înființarea organizarea si funcționarea farmaciilor si drogheiilor
Articolul 1
În înţelesul prezentelor norme, termenii şi noţiunile folosite au următoarele semnificaţii:
a)distribuţie cu amănuntul de medicamente - activităţi de procurare, deţinere şi eliberare de medicamente către public, realizate numai în farmacii comunitare, oficine locale de distribuţie şi drogherii;
b)farmacie comunitară - unitatea farmaceutică ce asigură asistenţa farmaceutică în ambulatoriu a populaţiei, prin eliberarea de medicamente şi alte produse prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea farmaciei nr. 266/2008, republicată, precum şi prin furnizarea de servicii farmaceutice, în scopul realizării corecte a tratamentelor cu medicamente sau cu alte produse de sănătate şi al promovării unui mod de viaţă sănătos;

Aveți câteva paragrafe din Legea 266/2008 (legea “Farmaciei“), art. 16, despre personalul din farmacia comunitară:
Personalul de specialitate al farmaciei comunitare se compune din:
a)farmacistul-şef;
b)farmacişti;
c)asistenţi medicali de farmacie.
(2) Sub îndrumarea şi controlul unui farmacist cu drept de liberă practică, în farmacia comunitară îşi pot efectua stagiul profesional studenţii sau alte persoane aflate în procesul de învăţământ farmaceutic.
(3) Asistenţii medicali de farmacie îl ajută pe farmacist în activitate şi lucrează sub directa îndrumare a acestuia.

Am centralizat -în tabelul de mai jos- ce există în legislația noastră referitor la termenul de servicii farmaceutice:

LEGISLAȚIE ARTICOL TERMEN
Legea 266/2008 (L. Farmaciei)
 

 
Legea 266/2008 (L. Farmaciei); cap I art. 1, art. 2 asistență farmaceutică
Ordin MS 962/2009 (Norme privind inființarea farmaciilor și drogheriilor)
 
Ordin MS 962/2009 (Norme privind inființarea farmaciilor și drogheriilor) art. 1 b) asistență farmaceutică
Ordin MS 962/2009 (Norme privind inființarea farmaciilor și drogheriilor) art. 1 b) servicii farmaceutice
Ordin MS 75/2010 (RBPF)
 

 
Ordin MS 75/2010 - RBPF; cap. I art. 1 servicii farmaceutice
Ordin MS 75/2010 - RBPF; cap. II art.2 alin. d) servicii farmaceutice
Legea 95/2006 (privind reforma în domeniul sănătății)
 
titlul I, cap. VI art. 36 asistență farmaceutică
titlul XIV, cap. II , secțiunea 3 Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor farmaceutice servicii farmaceutice
titlul XIV; cap. I art. 567 (alin.2) servicii farmaceutice
titlul XIV, cap. I art. 569 (alin. 1) servicii farmaceutice
HG 140/2018 (CoCa)
 

 
HG 140/2018 (CoCa); cap. II, A 1.6. Pachetul de servicii de bază servicii de administare de medicamente
HG 140/2018 (CoCa); cap. II, J Pachetul de bază pt medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu
HG 140/2018 (CoCa); Anexa 2, cap. XI Medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu
Ordin comun CNAS/MS 836/397/2018 (CoCa)
 
Ordin comun CNAS/MS 836/397/2018 Anexa 37 contract de furnizare de medicamente……(furnizori de medicamente)
Ordin comun CNAS/MS 836/397/2018 Anexa 37, art. 2 obiectul contractului

După cum vedeti contractul-cadru (CoCa) si ordinul comun aferent (la definirea obiectului contractului) nu cuprind acest termen (servicii farmaceutice). Este nevoie ca situația existentă să fie corectată la elaborarea următorului contract-cadru astfel încât sa reflecte ce se “întâmplă” într-o farmacie: asigurarea cu medicamente, eliberarea acestora către populație prin acordarea serviciilor farmaceutice aferente.

Legiuitorul s-a gândit la următoarele activități când a definit termenul de asistență farmaceutică:
 • implicit asigurarea cu medicamente a farmaciei
 • eliberarea de medicamente către populație și a altor produse de sănătate
 • cu ajutorul serviciilor farmaceutice aferente.
Bineînțeles aceste activități (asigurarea cu medicamente, servicii farmaceutice) trebuie remunerate adecvat.

 1. Asigurarea cu medicamente
 2. Când vorbim de asigurarea cu medicamente ne gândim automat la doi termeni:
  • disponibilitate fizica (accessibility)
  • accesibilitate financiară (affordability).
  Disponibilitatea fizică reprezintă o problema intens dezbătută pentru că anumite medicamente (scumpe si mai puțin scumpe) nu sunt disponibile la nivelul farmaciilor.

  Reiau din articolul “Din ce trăiește farmacia comunitară“ în special pentru aspectele financiare.

  Sistemul de adaosuri sau “Economicul bate Farmaceuticul“

  Referitor la prețurile medicamentelor este in vigoare ORDINUL 368/2017, completat cu Ordinul 407/2018 al MS (Ministerul Sănătății) – pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman.
  Așa cum am precizat intr-un alt articol: merită studiat acest Ordin, de importanță capitală, pentru farmacii si sănătatea lor financiară. Aici (art.19) este stipulat și sistemul de adaosuri pentru medicamentele care se eliberează pe bază de prescripţie medicală, practicat în farmaciile comunitare.
  Adaosul comercial de farmacie pentru medicamentele de uz uman este calculat după cum urmează:
  -lei-
  Nivelul valoric al preţului cu ridicata Cota de adaos comercial maxim
  - în farmacie -
  0-25,00 24%
  peste 25,00-50,00 20%
  peste 50,00-100,00 16%
  peste 100,00-300,00 12%
  peste 300,00 35,00 lei

  Întrucât 90% din toate medicamentele Rx care se eliberează de către farmaciile comunitare au prețul sub 50 lei este evident că farmaciile nu pot rezista economic cu actualul sistem de adaosuri. Este nevoie de valori crescute pentru primele două cote de adaos comercial.
  Articolul 2, alineatul (3) prevede: Preţul medicamentelor OTC şi al medicamentelor magistrale şi oficinale se stabileşte şi se modifică în mod liber.

  Din păcate situatia arată rău, iar farmaciile independente -atâtea câte sunt- sunt în mare suferință. Nu doresc să folosesc cuvântul “supraviețuire“ dar mă apropii de adevăr.
  Sunt destule farmacii de lanț care “trăiesc“ (sunt pe piață) din puterea “lanțului“ si din faptul că au distribuitorul “mamă“ în “spate“.
  Atât farmaciile independente cât și farmaciile de lanț nu stau deloc pe roze“.
  Într-adevăr toate farmaciile GÂFÂIE.
  Dacă va continua ca “economicul sa bată farmaceuticul“ numărul de farmacii comunitare va scădea in anii ce urmează.

  După întâlnirile avute -recent- cu câțiva farmaciști realizez că situația financiară a farmaciilor este și mai complicată decât am presupus (de ex. am aflat că s-a ajuns cu termenele de plata -pentru medicamentele Rx eliberate pacienților- la peste 120 zile; exact ca în urmă cu ceva ani……..).

 3. Servicii farmaceutice
Este datoria noastra (a farmaciștilor) să venim cu delimitările conceptuale necesare despre serviciile farmaceutice: definiție, nomenclator etc. Se vor face toate acestea -cu siguranță- în următoarea perioadă de timp.

Cred că este nevoie sa fim tratați “în oglindă” cu ce prevede Legea 95/2006 (privind reforma în domeniul sănătății) despre medicul de familie si cabinetul medical:
Articolul 79
Cabinetul de medicină de familie poate oferi servicii medicale esenţiale, servicii medicale extinse şi servicii medicale adiţionale.
Articolul 80
(1) Serviciile medicale esenţiale sunt acele servicii, definitorii pentru domeniul de competenţă al asistenţei medicale primare, care sunt oferite de toţi medicii de familie în cadrul consultaţiei medicale.
(2) Serviciile prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:
a)intervenţii de primă necesitate în urgenţele medico-chirurgicale;
b)asistenţa curentă a solicitărilor acute;
c)monitorizarea bolilor cronice, care cuprinde: supraveghere medicală activă pentru cele mai frecvente boli cronice, prescripţii de tratament medicamentos şi/sau igieno-dietetic, coordonarea evaluărilor periodice efectuate de către medici de altă specialitate decât cea de medicină de familie;
d)servicii medicale preventive, precum: imunizări, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lăuziei, depistare activă a riscului de îmbolnăvire pentru afecţiuni selecţionate conform dovezilor ştiinţifice, supraveghere medicală activă, la adulţi şi copii asimptomatici cu risc normal sau ridicat, pe grupe de vârstă şi sex.
Articolul 81
Serviciile medicale extinse sunt acele servicii care pot fi furnizate la nivelul asistenţei medicale primare în mod opţional şi/sau în anumite condiţii de organizare, precum:
a)servicii speciale de consiliere;
b)planificare familială;
c)unele proceduri de mică chirurgie;
d)servicii medico-sociale: îngrijiri la domiciliu, îngrijiri terminale.
Articolul 82
Serviciile medicale adiţionale reprezintă manopere şi tehnici însuşite de medicii practicieni, certificate prin atestate de studii complementare şi/sau care necesită dotări speciale.“
și va trebui specificat în legislație (legea 95/2006, noul contract-cadru -pt anii 2020-2021- si ordinul comun aferent) ce va fi prevăzut referitor la farmaciști si farmacii.

Reiau din articolul “Din ce trăiește farmacia comunitară“ pt soluții.

Soluții

Trebuie militat pentru două soluții financiare cu care să sprijinim pacienții care este obiectivul nostru prioritar precum și al statului. Asa cum am precizat nu trebuie să inventăm “roata“ ci este nevoie să învățăm și să aplicăm din experiența altor țări.

Opțiunea realistă este ca farmacia comunitară sa aibă două elemente cumulative ca principale surse de venit:
 • venit pentru asigurarea cu medicamente (cf. sistemul de adaosuri existent sau îmbunătățit, în viitor)
 • venit pentru servicii farmaceutice.
Prima soluție financiară rezidă în modificarea sistemului existent de adaosuri. Reprezintă o certitudine faptul că trebuie acordat un adaos comercial (%) mai mare (față de actualele cote de adaos de 24%, respectiv 20%) pentru medicamentele ieftine: 0-25, respectiv 25-50 lei.

A doua soluție financiară rezidă în plata serviciiilor farmaceutice și este practicată cu succes de numeroase țări din Uniunea Europeană (și nu numai). Principalul serviciu farmaceutic pe care-l prestează un farmacist ține de managementul terapiei medicamentoase. Cu tot ceea ce inseamnă.
Se practică o taxă per număr produse/prescripție - 8,35 per produs în Germania si 1 per produs în Ungaria - pentru prescripțiile medicale eliberate in sistemul de asigurări de sănătate.
Denumirea contractului farmaciei cu CNAS -începând din anul 2020- ar trebui să fie: “Contract-cadru de furnizare a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală ce se acordă în tratamentul ambulatoriu pe bază de prescripţie medicală precum și de furnizare de servicii farmaceutice.

Soluții există dar trebuie puse in practică!
dr. farm. Petru Crăciun
amfiteatru

Înaintea numărului precedent al revistei a explodat ceea ce s-a denumit "criza discounturilor", o poveste complicată și totuși simplă, care a avut capacitatea de a pune multă lume și multe lucruri la încercare. Înaintea numărului actual s-a promulgat legea care exonerează farmaciile de eventuala răspundere sau penalizare care putea decurge din această criză, motiv pentru care putem respira ușurați. Ușurați, dar nu liniștiți, pentru că este – cred – ocazia potrivită ...
univers farmaceutic
Acest site, numele sau si tot materialul inclus este copyright © Colegiul Farmacistilor din Romania (toate drepturile rezervate).
Reproducerea totală sau parțiala, și sub orice altă formă, tipărită sau electronică, sau distribuția articolelor se face numai cu acordul scris al autorului.
WebDesign by Incorom