Despre farmacii, prețuri medicamente și venituri

Data: 09/03/2021
cogito

Farm. pr. Marian Pană

O să încep acest articol cu un citat din Carol Davila: „Farmacia este soră a Medicinii şi nu fiică a Comerţului”.
Putem să ne concentrăm pe prima parte a citatului dacă este rezolvată adecvat a doua parte a citatului. Ar fi ideal să ne focalizăm atenția pe dimensiunea știintifică a profesiei, dar “economicul bate farmaceuticul“.

Sunt nevoit să insist pe latura comercială întrucât nu s-a înțeles sau nu s-a dorit/se dorește să se înțeleagă că farmaciștii au nevoie de venituri decente, iar farmaciile comunitare -indiferent de localizare: urbană sau rurală- trebuie să fie viabile din punct de vedere economic.

Număr de farmacii comunitare la 100.000 locuitori

Sunt prea multe farmacii în România?

Ce ne spune tabelul următor referitor la numărul de farmacii comunitare raportat la 100.000 locuitori din raportul „Health at a glance 2017„ OECD (2017) - capitolul “Pharmacists and pharmacies”; OECD Indicators, OECD

Community pharmacies, 2015 (or nearest year)
_
1. Estimates.
Source: FIP (2015), “Global Trends Shaping Pharmacy – Regulatory Frameworks, Distribution of Medicines and Professional Services. 2013-2015”.


România are un indicator estimat (număr de farmacii comunitare la 100.000 locuitori) de 40, luând în considerare datele recensământului din anul 2011 (>20 mil. locuitori) și un număr aproximativ de 8,000 de farmacii comunitare în anul 2020. Este unul dintre indicatorii care ne-ar plasa în top 5…..
Și nici nu avem puterea economică a țărilor membre ale OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development = Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică).
Este bine că farmacia este accesibilă pentru populație, farmacistul este disponibil pentru pacient, dar acestea nu rezolvă decât o parte a ecuației. Este nevoie de muncă susținută și consecventă pentru rezolvarea altor termeni ai ecuației: disponibilitatea fizică (availability) și “accesibilitatea” financiară (affordability) a medicamentelor.
Și încă un aspect pe care țin să-l precizez: dacă ești mare/mai mare nu înseamnă în mod automat că ești bun/mai bun.

Prețuri medicamente
Sunt precizări importante în raportul The Pharmaceutical Industry in Figures – Key Data, 2019, publicat de EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations).
Am lăsat ca atare -textul în limba engleză- despre Price Structure(Structura de preț). _
O să preiau dintr-un articol mai vechi: “Din ce trăiește farmacia comunitară”
“Referitor la prețurile medicamentelor este in vigoare ORDINUL 368/2017, completat cu Ordinul 407/2018 al MS (Ministerul Sănătății) – pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman.
Așa cum am precizat intr-un alt articol: “merită studiat acest Ordin, de importanță capitală, pentru farmacii si sănătatea lor financiară. Aici (art.19) este stipulat și sistemul de adaosuri pentru medicamentele care se eliberează pe bază de prescripţie medicală, practicat în farmaciile comunitare“.
Adaosul comercial de farmacie pentru medicamentele de uz uman este calculat după cum urmează:

-lei-
Nivelul valoric al preţului cu ridicata Cota de adaos comercial maxim - în farmacie -
0-25,00 24%
peste 25,00-50,00 20%
peste 50,00-100,00 16%
peste 100,00-300,00 12%
peste 300,00 35,00 lei

Întrucât 90% din toate medicamentele Rx care se eliberează de către farmaciile comunitare au prețul sub 50 lei este evident că farmaciile nu pot rezista economic cu actualul sistem de adaosuri. Este nevoie de valori crescute pentru primele două cote de adaos comercial.“
Dacă te grăbești ai tendința să spui că totul este în regulă. Dar nu este așa. Este nevoie să te apleci adânc asupra problemei ca să o înțelegi pe deplin. Tabelul de mai sus reprezintă doar un sistem de adaosuri și nu valorea procentuală (%) a câștigului farmaciei din prețul medicamentului. Mai avem de “străbătut“ o cale lungă până să ajungem la valoarea de 17,8% din prețul unui medicament, precizată în raport.
Problematica prețului medicamentelor este complexă și complicată. Sunt multe de discutat.
Dacă ar fi să simplific, pot preciza următoarele:
  • sunt două puncte de inflexiune pentru prețurile medicamentelor: 50 lei si 1,000 lei (este “analiza” unui coleg), iar cu cifrele sunt total de acord
  • aș mări cota de adaos comercial maxim -în farmacie- pentru primele două tranșe valorice:
    • este nevoie -probabil- de 35% în loc de 24% la un preț cu ridicata între 0-25 lei
    • este nevoie -probabil- de 28% în loc de 20% la un preț cu ridicata între 25-50 lei.

Venituri
Din punctul meu de vedere, o farmacie ar trebui sa aibă două surse de venit:
  • sistemul existent de adaosuri (un pic modificat “în bine”)
  • taxa pe prescriptie – când sunt oferite pacienților o parte însemnată din serviciile farmaceutice, prevăzute în lege

În câțiva ani este nevoie să imaginăm și să “punem pe picioare” o altă sursă de venit: dintr-un “fel de capitație” – cealaltă parte din serviciile farmaceutice, dedicată programelor de prevenție; în esență, noi ne dorim să fim sănătoși, iar statul român dorește să aibă cetățeni cât mai sănătoși.
FARMACIILE NU SE SIMT BINE -financiar vorbind- și nu ne dorim să se întâmple ca “economicul să bată farmaceuticul“. Situația financiară a unei farmacii comunitare s-a înrăutățit în ultimii ani.
Destule farmacii nu vor rezista -financiar vorbind- ceea ce va limita sever accesul la servicii de sănătate în anumite regiuni. Dacă nu se intervine eficient, vor rezista -doar farmaciile “puternice” financiar.

Repet, este nevoie să rezolvăm rapid două aspecte:
  • venituri decente pentru farmaciști
  • viabilitatea economică a farmaciei comunitare.
dr. farm. Petru Crăciun
amfiteatru

Înaintea numărului precedent al revistei a explodat ceea ce s-a denumit "criza discounturilor", o poveste complicată și totuși simplă, care a avut capacitatea de a pune multă lume și multe lucruri la încercare. Înaintea numărului actual s-a promulgat legea care exonerează farmaciile de eventuala răspundere sau penalizare care putea decurge din această criză, motiv pentru care putem respira ușurați. Ușurați, dar nu liniștiți, pentru că este – cred – ocazia potrivită ...
univers farmaceutic
Acest site, numele sau si tot materialul inclus este copyright © Colegiul Farmacistilor din Romania (toate drepturile rezervate).
Reproducerea totală sau parțiala, și sub orice altă formă, tipărită sau electronică, sau distribuția articolelor se face numai cu acordul scris al autorului.
WebDesign by Incorom