Despre rapoartele anuale ale CNAS – continuare.....

Data: 05/09/2021
cogito

farm. pr. Marian Pană
 

Articolul de față face referire la datele publicate în raportul anual al CNAS (Casa Națională de Asigurări de Sănătate) aferent anului 2020.

Din articolul anterior, pe aceeași temă: „Probabil sunt unul dintre puținii cetățeni care este interesat sa citească aceste rapoarte anuale. Mă interesează cum se folosește contribuția noastră la asigurările de sănătate (CASS), deci cum sunt cheltuiți banii asiguraților. În primul rând mă interesează cum este asigurată finanțarea medicamentelor.”

Înainte de a trece la medicamente, vă prezint câteva date generale care sunt utile și de interes.

Număr asigurați

Datele sunt din Anexa 3 a raportului CNAS pentru anul 2020:

Item

Număr (valori absolute)

Număr persoane asigurate înscrise pe listele medicilor da familie - Total

16.454.108

Număr persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii - Total

3.810.350

Total persoane înscrise pe lista medicului de familie

20.264.458

 

Date medicale

Vă prezint câteva cifre „medicale” din raportul CNAS pentru anul 2020:

Acces

Tip serviciu

Număr (valori absolute)

Raport CNAS

Asistență medicală primară

Consultații și servicii medicale

52.309.730

p. 9

Ambulatoriu clinic de specialitate

Consultații și servicii medicale

24.552.210

p. 11

Servicii medicale paraclinice

Analize de laborator, investigații de radiologie și imagistică medicală

45.598.894

p. 13

Servicii de spitalizare continuă și spitalizare de zi

Internări

5.893.928

p. 14

 

Medicamente

Plațile efectuate pt medicamente (rotunjire) -pag. 33- în anul 2020 au fost:

Medicamente

Plăți (mii lei)

Cu și fără contribuție personală

5.388

Pt boli cronice (cu risc crescut) utilizate în PNS* (programe naționale de sănătate)

5.588

*PNS = PNSC (programele naționale de sănătate curative)

Ce ne spune raportul CNAS pentru anul 2020 (pag. 40): “Consumul mediu lunar de medicamente cu și fără contribuţie personală înregistrat în perioada ianuarie-decembrie 2020 a fost de 369.146 mii lei.”

Vă prezint un tabel (p. 20) care ne arată consumul valoric de medicamente, pe subliste:

Sublista

Valoare de consum 2020 raportată și validată în PIAS (lei)

A

892.326.576,65

B

1.570.010.199,76

C1

1.720.889.481,89

C2

3.106.427.871,83

C3

88.937.032,93

D

149.489.316,97

PIAS = platforma informatică asigurări de sănătate

Tabelul de mai sus trebuie -neapărat- să arate astfel în rapoartele CNAS din anii următori:

Sublista

Valoare de consum 2020 raportată și validată în PIAS (lei)

Număr prescripții medicale

Număr pacienți

A

 

 

 

B

 

 

 

C secțiunea C1

 

 

 

C secțiunea C2

 

 

 

C secțiunea C3

 

 

 

D

 

 

 

 

M-am gândit că o recapitulare ar fi utilă și aveți spicuiri din HG nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate (HG-ul -versiunea actualizată- este disponibil pe site-ul CFR):

Sublista

Definiție

A

DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 90% din preţul de referinţă

B

DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din preţul de referinţă

SUBLISTA C - DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%

 

secțiunea C1

DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din preţul de referinţă

 

secțiunea C2

DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc

 

 

secțiunea C3

DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi, dacă nu realizează venituri, precum şi gravide şi lehuze, în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 100% din preţul de referinţă

D

DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 20% din preţul de referinţă

 

Aveți un tabel (p. 22) care vă prezintă programele naționale de sănătate curative (PNSC), finanțate de CNAS:

Nr

Programe Naționale de Sănătate Curative

1

Programul naţional de boli cardiovasculare

2

Programul naţional de oncologie

3

Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)

4

Programul naţional de diabet zaharat

5

Program naţional de tratament al bolilor neurologice

6

Program național de tratament al hemofiliei și talasemiei

7

Programul naţional de tratament pentru boli rare

8

Programul naţional de sănătate mintală

9

Programul naţional de boli endocrine

10

Programul naţional de ortopedie

11

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană – medicație post-transplant

12

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

13

Programul naţional de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă

14

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică

 

Din articolul anterior, pe aceeași temă: Nu am înțeles niciodată de ce nu se prezintă situația privind dinamica lunară a consumului de medicamente pentru bolile cronice (cu risc crescut) utilizate în PNS (programe naționale de sănătate).”

Sunt prezentate detaliat: finanțarea, numărul de pacienți precum și alte variabile utile din PNSC-uri (Anexa 2).

Aveți mai jos mare parte din modul cum s-au cheltuit banii pentru medicamentele aferente contractelor cost-volum (pag.39, 43):

Medicamente

Plăți (mii lei)

Contracte cost-volum/cost-volum-rezultat

1.293

Sume pentru medicamente utilizate în programele naționale cu scop curativ care fac obiectul contractelor de tip cost-volum, din care:

1.232

Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii)

1.212

Programul naţional de tratament pentru boli rare (purpura trombocitopenica)

7.62

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice

12.66

 

Ar trebui precizat detaliat pentru contractele cost-volum (CV) și cost-volum-rezultat (CVR) în rapoartele CNAS din anii următori:

  • numărul de contracte CV, respectiv CVR
  • DCI-uri cu PNSC-ul aferent
  • număr pacienți tratați
  • finanțare.

În acest raport nu este specificat de unde sunt alocati banii pentru medicamentele de mai sus, dar în raportul din anul 2018 este precizat că:

  • medicamentele ce aparțin contractelor CVR au fost finanțate din categoria “medicamente cu și fără contribuție personală”
  • medicamentele ce aparțin contractelor CV au fost finanțate din categoria “medicamente pt boli cronice (cu risc crescut) utilizate în PNS (programe naționale de sănătate)“.

Este necesar și adecvat să avem mai multă transparență financiară în rapoartele CNAS!

 

dr. farm. Marian Pană
amfiteatru

Mă concentrez pe farmacistul de comunitate, respectiv farmacia de comunitate. Nu trebuie să reinventăm roata. Doar sa ne uităm mai la Vest de noi și să înțelegem ce au făcut alții în ultima sută de ani. O să-mi permit să enumăr câteva probleme la care trebuie găsită o rezolvare cât mai rapidă.

...
univers farmaceutic
Acest site, numele sau si tot materialul inclus este copyright © Colegiul Farmacistilor din Romania (toate drepturile rezervate).
Reproducerea totală sau parțiala, și sub orice altă formă, tipărită sau electronică, sau distribuția articolelor se face numai cu acordul scris al autorului.
WebDesign by Incorom