De la Farmacistul- șef depozit la…Persoana responsabilă

Data: 07/09/2018
farmacie

farm. pr. Mihaela Daniela Răducan


Datorită pregătirii profesionale multilaterale, ca urmare a complexității ariei curriculare din facultate, dar si a activitaților practice aferente și a specializărilor ulterioare absolvirii, farmaciștii activează cu succes într-o multitudine de domenii profesionale ce au in centrul atenției medicamentul .
O enumerare a acestor posturi profesionale, în cadrul unităților sanitare, farmaceutice, de cercetare, de control, de producție, comerciale, universitare, de inspecție ,etc., nu s-ar dovedi exhaustivă.
În cele ce urmează, voi face referire la farmaciștii care își deșfășoară activitatea în depozitele de medicamente, ca verigi importante în lanțul de distribuție angro a medicamentelor.
Aceștia sunt farmaciști cu experiență, cu o foarte bună pregătire în domeniul legislației din domeniu, specializați în coordonarea și menținerea unor bune practici de distribuție angro, în crearea și menținerea unor norme de înaltă calitate, în ceea ce privește depozitarea, manipularea și distribuția medicamentelor, a dispozitivelor medicale,a suplimentelor alimentare etc.
Sunt farmaciști, farmaciști specialiști, farmaciști primari cu pregătire la standarde înalte și care desfășoară activități foarte importante de-a lungul traseului parcurs de produsul farmaceutic de la producător la pacient.
Parcurgând legislația din domeniul farmaceutic, s-a constatat că , inca din anii ’90, s-au legiferat și actualizat hotărâri și norme, referitoare la poziția și responsabilitățile farmacistului ce își desfășoară activitatea în depozitul farmaceutic și în distribuția de medicamente.
Dacă in anii ’90 depozitul farmaceutic putea fi coordonat de farmaciștii deținători ai unei diplome de absolvire a facultății de farmacie, la inceputul anilor 2000, autorizațiile de funcționare pentru depozite puteau fi solicitate doar de ctăre farmaciștii specialiști, farmaciștii primari sau doctori in farmacie (în mediul urban) sau de către toți farmaciștii deținători ai unei autorizații de liberă practică (în mediul rural).
Legislația din 2006 (Ord. 892/Ord. 893) si din 2008 (OMS 1964) aduce precizări amănunțite referitoare la sarcinile și responsabilitățile farmaciștilor în cadrul activităților de distribuție angro a medicamentelor.
Farmacistul care își desfăsoară activitatea în depozitul de medicamente, trebuie:
 • să cunoască si să implementeze Regulile de bună practică de distribuție angro a medicamentelor (să întocmească proceduri de sistem, operaționale și de lucru, care să ghideze desfășurarea tuturor activităților, dar și a responsabilităților personalului implicat).
 • să respecte, să promoveze și să urmărească regulile de igienă și de securitate
 • să informeze, să instruiască și să testeze personalul din depozit, după un plan anual de instruire , la angajare, la atribuirea de noi sarcini sau ori de câte ori este cazul.
 • să monitorizeze condițiile de aprovizionare si stocare a medicamentelor
 • să urmarească modalitățile de pregătire si expediere a comenzilor
 • să respecte și să urmărească indeaproape, tot parcursul medicamentelor din momentul recepției, pe timpul depozitării și până la livrare
 • să urmărească, să investigheze și să raporteze eventualele deviații sau neconformități sesizate la recepția mărfii sau în timpul procesului de pregătire a comenzilor
 • să gestioneze, să investigheze și să dea rezoluții în cazul unor reclamații primite din partea clienților.
 • să întocmească înregistrari, să păstreze și să arhiveze documentația
 • să urmărească respectarea condițiilor de depozitare din depozit și camerele frigorifice
 • să fie implicat în gestionarea și urmărirea medicamentelor care sunt supuse unor reglementări speciale, atunci cand este cazul: stupefiante, psihotrope,etc.
 • inițierea și urmărirea retragerilor, rechemărilor
 • gestionarea retururilor și supravegherea repunerii în circulație a medicamentelor fără defecte, care au făcut obiectul unui retur
 • supraveghează activități de etichetare/ reetichetare, atunci cănd în depozit se realizează aceste operații
 • să implementeze autoinspecția și auditul intern
 • să se implice în probleme de farmacovigilența
 • să facă raportari și să trimită documentații, ori de câte ori acest lucru este solicitat de autoritați sau ANMDM.
Conform legislației farmaceutice privind înființarea, organizarea și funcționarea unităților de distribuție angro de medicamente de uz uman, Farmacistul-șef al unei unități de distribuție angro de medicamente este farmacistul care răspunde de totalitatea activitătilor tehnico-administrative desfășurate de unitate si o reprezintă în relațiile cu autoritățile profesionale.
De asemenea se precizează și atribuțiile unei Persoane responsabile care poate fi: farmacist, medic, chimist sau biolog, având rolul de menținere și urmarire a calității medicamentului de-a lungul intregii activitați de depozitare, de la recepție la expediție, către distribuitorii finali: alți distribuitori, farmacia comunitară sau de spital, etc.
Se constată omniprezența farmacistului în absolut toate activitățile desfăsurate in domeniul distribuției angro de medicamente.
Este ,,omul orchestră”care asigură, coordonează și răspunde de tot ce ține de mișcarea medicamentelor în depozite și unitățile de distribuție angro.
A fost persoana fără de care astfel de unități farmaceutice nu au putut exista și funcționa.
Farmacistul șef depozit a fost întotdeauna profesionistul activ, în permanentă evoluție profesională, perfecționat în standarde și sisteme de calitate, în audituri specifice si managementul calității.
Farmacistul șef depozit a fost vărful de lance în împlementarea și menținerea funcționării Normelor europene specifice activității cu medicamente.
Și nu in ultimul rând, farmacistul șef depozit este cel direct răspunzator în fața autorităților tutelare (ANMDM), a inspecțiilor efectuate de acestea, în urmărirea bunului mers al activităților de depozitare/distribuție, a calității serviciilor prestate.
Este persoana care răspunde în fața auditurilor interne și/sau externe, efectuate de către proprietarii mărfurilor, la cele mai înalte standarde și cu cele mai mari exigențe.
Dintotdeauna, a fost persoana al cărui nume a fost prezent pe autorizația de distribuție angro pentru servicii de depozitare sau antrepozitare, dupa caz.
Din pacate însă, categoria ,,farmaciștilor de depozit”,a fost neglijată in mod constant și aproape invizibilă în manifestările profesionale: conferințe, congrese etc. Activitatea acestor farmaciști nu a făcut obiectul de interes al subiectelor și temelor dezbătute în cadrul acestor evenimente .
Nereprezentând o țintă profitabilă pentru marile companii organizatoare de evenimente de lansare și promovare a produselor proprii, nefiind implicați în vânzarea/eliberarea directa a medicamentelor către pacienți, precum farmaciștii din farmaciile comunitare, farmaciștii ,,de depozit” nu au existat nici pentru aceștia. Aceste companii generatoare de credite EFC gratuite și-au orientat generozitatea numai către segmentul profitabil de farmaciști .
În depozitul farmaceutic, farmacistul se confruntă cu o activitate de răspundere profesională ridicată, cu necesitatea unei vigilențe și unei perfecționări continue.
Cursurile și perfecționările necesare menținerii unor standarde profesionale înalte pentru farmaciștii ce activeaza în distribuția angro de medicamente (specializări in managementul calitatii, audituri, standard de calitate, conducere și organizare depozit, managementul riscului,etc) sunt organizate Ministerul Muncii, de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sau unele centre de competență.
Obligativitatea prezenței in Organigrama depozitului a unui Farmacist, a unui Farmacist șef depozit, cu o pregătire specifică, cu atribuții importante și cu o prezență vigilentă în implementarea, aplicarea și respectarea normelor corecte de depozitare/distribuție angro de medicamente, a încetat odata cu noua legislație (Ord. 161/2018), conform căreia, funcția de Farmacist șef depozit este desființată, cu preluarea si cumularea atribuțiilor de catre o Persoană responsabilă, care, atenție, nu mai este obigatoriu să dețină titlul de farmacist, putând fi : medic, chemist sau biolog.
Așadar, din acest an, depozitul de medicamente poate funcționa și fără farmacist, atâta timp căt coordonarea este asigurată de o Persoană responsabilă al carui nume este înscris in autorizația de distribuție ango .
În cazul în care, această Persoană responsabilă este totuși farmacist, titulatura FARMACIST dispare, în avantajul celei de PERSOANĂ.
S-a constatat o scădere a numărului de farmaciști din activitățile de distribuție angro, dar și o scădere a salariilor acestora.
Un strigăt de ajutor către cine ? Către Colegiul Farmaciștilor ? Către ANMDM ? Către Ministerul Sănătății ? Poate nu ar fi un strigăt in pustiu…sau poate ar fi!
Ca Farmacist ,,de depozit” trebuie să faci alegerea pentru o activitate in management, comunicare, legislatie, în schimbul celei de eliberare/ vănzare medicamente, consiliere pacienți, receptură, cercetare,etc.
Pentru tinerii absolvenți ai facultăților de farmacie, exercitarea profesiei lor intr-un depozit de medicamente sau intr-o companie distribuitoare, este o opțiune ?
Probabil da, pentru a răspunde unei mari provocări profesionale, iar reușita vine cu satisfacții pe masură.
Cu siguranță da, pentru a continua tradiția prezenței farmaciștilor, în toate domeniile în care actorul principal este Măria Sa Medicamentul și pentru a demonstra importanța aportului lor profesional.
Căci… ,,dacă voi nu ne vreți, noi vă vrem “…
Farmacist rezident Dotterer-Kiszely Ágnes-Anikó
stiinte farmaceutice

Rezumat

Demodicoza umană este o dermatoză parazitară transmisibilă cauzată de acarienii Demodex, prezenți în foliculii piloși și glandele sebacee umane. Conform studiilor actuale, substanțele conținute de unele uleiuri esențiale cum ar fi uleiul esențial de arbore de ceai, mentă, camfor, salvie s-au dovedit eficiente în tratamentul demodicozei umane. Cercetări ulterioare ar trebui să se concentreze asupra eficacității, toxicității, formulării substanțelor naturale pentru a îmbunătăți potența acaricidă a acestora în demodicoza umană.

...
dr. farm. Pentru Crăciun
cogito

După o primăvară electorală – în care am avut și zile frumoase și liniștite, dar și câteva furtuni – organizația noastră profesională, această îmbinare între vechi și nou, își continuă parcursul cu începutul unui nou mandat. Fundalul pe care se derulează acest început nu e chiar unul liniștitor. Pe plan internațional...

...
univers farmaceutic
Acest site, numele sau si tot materialul inclus este copyright © Colegiul Farmacistilor din Romania (toate drepturile rezervate).
Reproducerea totală sau parțiala, și sub orice altă formă, tipărită sau electronică, sau distribuția articolelor se face numai cu acordul scris al autorului.
WebDesign by Incorom