Accesați website-ul Colegiului Farmaciștilor din România!

Data: 09/03/2021
farmacie

Farm. pr. Anca Crupariu

Suntem membri ai COLEGIULUI FARMACIȘTILOR DIN ROMÂNIA (CFR) și trebuie să știm care sunt atribuțiile organizației noastre profesionale, stipulate de Legea 95/2006 - Titlul XIV Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România, dar și drepturile și obligațiile ce ne revin nouă, în calitatea noastră de membri!

Legea e clară când prevede că CFR:
“iniţiază, promovează, organizează şi acreditează în domeniul său de competenţă forme de educaţie farmaceutică continuă şi de ridicare a gradului de competenţă profesională a membrilor săi…."
dar și atunci când stipulează, pe lângă alte obligaţii ale membrilor CFR, ce decurg din calitatea lor specială de farmacişti, aceea de a urma
“……un număr de cursuri de pregătire şi alte forme de educaţie continuă şi informare în domeniul ştiinţelor profesionale, pentru cumularea numărului de credite stabilit în acest sens de către CFR. Sunt creditate programele, precum şi celelalte forme de educaţie farmaceutică continuă avizate de CFR.”

Și lucrurile au funcționat, dar…. cu toții știm și simțim în adâncul propriului eu, că mereu e loc de mai bine, mai ales într-o lume în care se pune accent pe mai multe eforturi de comunicare pentru a îmbunătăți vizibilitatea pe fiecare domeniu de activitate.

Desigur, legea ne obligă la ceea ce numim “educație farmaceutică continuă”, dar problema se poate pune și altfel…… Chiar e nevoie ca o lege să ne oblige să ne perfecționăm continuu, să dorim să fim mereu mai buni în ceea ce facem, în ceea ce singuri ne-am ales ca profesie?? Da…..este nevoie ca o lege să precizeze drepturi și obligații, ca totul să fie clar pentru toate părțile, în cazul domeniului nostru de profil: instituțiile de reglementare și control, organizațiile profesionale ale profesioniștilor din domeniul sănătății, asociațiile de pacienti, asociațiile producătorilor de medicamente etc.

Și totuși….a dori să învățăm continuu, să ne informăm pe tot parcursul vieții profesionale și după…, ar trebui să fie dictat, pe lângă lege, și de ceea ce se cheamă "vocea interioară". Psihologii vorbesc despre importanta “imaginii de sine”, care ne influențează acțiunile, comportamentul. De la ei aflăm că atunci când ai o imagine de sine bună, îți poți îndeplini obiectivele. Este singura cale de a avea rezultate în profesie, pentru că numai astfel îți creezi și menții entuziasmul, numai astfel ai energia și determinarea să înfrunți obstacolele inerente, pe care le vei percepe însă ca pe o provocare pe care ai puterea și voința de a o depăși, ca să poți atinge ceea ce ți-ai propus și să mergi înainte. Or, a merge înainte înseamnă, de cele mai multe ori, să atingi performanțe în profesie și astfel să poți urca pe scara socială.

Revenind la problema pe care o dezbatem, este evident că pregătirea profesională continuă este calea spre o imagine de sine bună, care îți dă un sens, o bază pe care poți clădi o relație armonioasă cu colegii, cu societatea.

Iată de ce, pentru că are obligația asumată de a-și sprijini membrii în încercarea de a-și acorda un plus de valoare pentru a-si atinge obiectivele, prin ridicarea continuă a nivelului de competență profesională, CFR caută noi modalități de a-și îndeplini această misiune.

Facilitarea accesului la informația de profil reprezintă astfel o altă abordare a acestei responsabilități, materializată și prin creșterea gradului de aliniere a site-ului web al CFR la legislatia de profil și la urmărirea constantă a activității de reglementare și științifică a Agenției Europene a Medicamentului (EMA), care coordonează rețeaua europeană a autorităților de reglementare și control în domeniul medicamentului de uz uman din Uniunea Europeană.

Se vor aduce modificări importante de structură în viitorul apropiat, care vor înlesni și simplifica navigarea pe website.

Într-o primă etapă, s-a realizat:
- crearea secțiunii LEGISLAȚIE cu subsecțiunile:
 • Decizii CFR publicate în Monitorul Oficial (MO), Partea I
 • Directive UE
 • Regulamente UE
 • Legi
 • Hotarâri de Guvern
 • Ordine ale Ministrului Sănătății
 • Transparență Decizională

În mod evident, Educația Farmaceutică Continuă (EFC) coerentă nu poate face abstracţie de cunoașterea și însușirea legislației de profil.
În contextul pandemic actual, se impunea cu necesitate ca si website-ul Colegiului național să conțină o secțiune dedicată COVID-19, pentru a asigura o informare adecvată în această direcție. Astfel, s-a introdus secțiunea VACCINURI COVID-19 autorizate în UE, în care farmaciștii pot accesa atât Deciziile Comisiei Europene de autorizare de punere pe piață condiționată, cât și anexele acestora care cuprind informațiile despre medicament (Rezumatul Caracteristicilor Produsului-RCP, prospectul, informații despre fabricant, substanța activă, etichetare, condiții post-autorizare).
De asemenea, la sectiunea DOCUMENTE, s-a creat subsecțiunea ALTE DECIZII CFR, pentru prezentarea Deciziilor nepublicate în MO, Partea I.
Publicarea pe site a traducerii Comunicatelor de presă EMA, de interes major pentru membrii CFR, reprezintă încă un pas spre informarea farmaciștilor în legatură cu:
 • inițierea procedurii de evaluare continuă pentru un vaccin COVID-19, care înseamnă evaluarea documentelor de calitate, eficacitate și siguranță pe măsură ce acestea devin disponibile, având în vedere necesitatea adaptării procedurii EMA de evaluare a tratamentelor anti-COVID-19 la urgența impusă de sănătatea publică;
 • colaborarea internațională în evaluarea vaccinurilor COVID-19;
 • primirea cererilor de autorizare condiționată pentru un vaccin COVID-19;
 • recomandarea Comitetului pentru medicamente de uz uman (CHMP) al EMA de autorizare condiționată a vaccinurilor COVID-19, când documentele evaluate sunt considerate suficiente pentru susținerea calității, eficacității și siguranței vaccinului, cu obligația producătorului de a prezenta ulterior punerii pe piață a altor documente, la termenele stabilite la autorizare;
 • concluzii ale reuniunilor lunare ale CHMP;
 • concluzii ale reuniunilor lunare ale Comitetului de evaluare a riscului în materie de farmacovigilență (PRAC) al EMA, referitoare la necesitatea inițierii procedurii de arbitraj (referral) pentru reevaluarea profilului de siguranță al unor medicamente/clase de medicamente;
 • recomandarea CHMP de menținere/modificare/suspendare/anulare a autorizației de punere pe piață pentru un medicament.

Este de așteptat ca până la implementarea altor modificări ale website-ului, îmbunătățirea cadrului de furnizare a informațiilor utile, actualizate permanent, să se materializeze în creșterea numărului farmaciștilor interesați de o informare permanentă.

În concluzie, stimați colegi, ACCESAȚI WEBSITE-UL COLEGIULUI FARMACIȘTILOR DIN ROMÂNIA!
Gabriela Tătărîngă, Laura Palade
stiinte farmaceutice

Vitamina D, vitamină liposolubilă, este prezentă în mod natural în foarte puține alimente, adăugată la altele și disponibilă ca supliment alimentar. De asemenea, este un produs endogen atunci când razele ultraviolete din lumina soarelui declanșează în piele sinteza ei. Vitamina D obținută din expunerea la soare, alimente și suplimente este biologic inertă și trebuie să fie supusă la două hidroxilări în organism pentru activare. Prima are loc în ficat și transformă vitamina D în 25-hidroxi-vitamina D [25(OH)D], cunoscută și sub denumirea de calcidiol. Al doilea proces are loc în rinichi și generează 1,25-dihidroxi-vitamina D, [1,25(OH)2D], cunoscută și sub denumirea de calcitriol [1,2,20] (figura1). ...
farm. pr. Marian Pană
cogito

Cel mai citit articol pe care l-am scris la revistă este intitulat ”Despre clasificarea medicamentelor” și a fost publicat în anul 2018. Este unul dintre articolele pentru care am muncit -relativ- puțin. La alte articole de specialitate am muncit mult mai mult. Aspectul m-a intrigat până când am înțeles că, de fapt, colegii mei doresc -din când în când- un articol de sinteză. Mă străduiesc mai jos în acest sens.

...
FARMACIST - FARMACIE
AMFITEATRU
Orizonturi
PUNCTUL PE I
univers farmaceutic
Acest site, numele sau si tot materialul inclus este copyright © Colegiul Farmacistilor din Romania (toate drepturile rezervate).
Reproducerea totală sau parțiala, și sub orice altă formă, tipărită sau electronică, sau distribuția articolelor se face numai cu acordul scris al autorului.
WebDesign by Incorom