Analiză despre medicamentele antineoplazice

Data: 15/06/2022
farmacie

dr. farm. Marian Pană

Aveți prezentate câteva statistici despre cancer în România, cu mențiunea că informațiile sunt preluate din site-ul https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/642-romania-fact-sheets.pdf (sursa: Globocan 2020).

Progresele terapeutice în privința cancerului (neoplasm) sunt extraordinare, dar o să avem o problemă de finanțare în următorii ani.

Povara financiară a tratamentului cu medicamente antineoplazice este mare și va fi și mai mare.

Analiza se referă la D.C.I.-uri, finanțare și date.

D.C.I-uri

Am utilizat DCI-urile (sublista C, secțiunea C2) din programul național de oncologie -conform HG 720/2008- valabile la data de 4 mai 2022; vă reamintesc titulatura acestui HG: pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate:

NR DCI COD ATC
1 Cyproteronum G03HA01
2 Cyclophosphamidum L01AA01
3 Chlorambucilum L01AA02
4 Melphalanum L01AA03
5 Ifosfamidum L01AA06
6 Busulfanum L01AB01
7 Lomustinum(4) L01AD02
8 Temozolomidum L01AX03
9 Dacarbazinum L01AX04
10 Methotrexatum L01BA01
11 Pemetrexedum**1 L01BA04
12 Mercaptopurinum L01BB02
13 Tioguaninum L01BB03
14 Cladribinum L01BB04
15 Fludarabinum** L01BB05
16 Cytarabinum L01BC01
17 Fluorouracilum L01BC02
18 Gemcitabinum L01BC05
19 Capecitabinum L01BC06
20 Combinaţii (tegafur + uracil) L01BC53
21 Vinblastinum(4) L01CA01
22 Vincristinum L01CA02
23 Vinorelbinum L01CA04
24 Etoposidum L01CB01
25 Paclitaxelum L01CD01
26 Docetaxelum L01CD02
27 Dactinomicinum(4) L01DA01
28 Doxorubicinum L01DB01
29 Epirubicinum L01DB03
30 Idarubicinum L01DB06
31 Mitoxantronum** L01DB07
32 Bleomycinum sulfas L01DC01
33 Mitomicinum(4) L01DC03
34 Cisplatinum L01XA01
35 Carboplatinum L01XA02
36 Oxaliplatinum L01XA03
37 Procarbazinum(4) L01XB01
38 Rituximabum**1 L01XC02
39 Trastuzumabum**1 L01XC03
40 Cetuximabum**1 L01XC06
41 Bevacizumabum**1 L01XC07
42 Imatinibum**1 L01XE01
43 Erlotinibum**1 L01XE03
44 Sunitinibum**1 L01EX01
45 Sorafenibum**1 L01EX02
46 Dasatinibum**1 L01EA02
47 Asparaginazum L01XX02
48 Hydroxycarbamidum L01XX05
49 Estramustinum L01XX11
50 Tretinoinum(4) L01XX14
51 Topotecamum L01XX17
52 Irinotecanum L01CE02
53 Bortezomibum**1 L01XG01
54 Megestrolum L02AB01
55 Leuprorelinum** L02AE02
56 Goserelinum** L02AE03
57 Triptorelinum L02AE04
58 Tamoxifenum L02BA01
59 Fulvestrantum** L02BA03
60 Flutamidum L02BB01
61 Bicalutamidum L02BB03
62 Aminoglutethimidum L02BG01
63 Anastrozolum L02BG03
64 Letrozolum L02BG04
65 Exemestanum L02BG06
66 Filgrastimum (G-CSF) L03AA02
67 Pegfilgrastimum** L03AA13
68 Interferonum alfa 2a** L03AB04
69 Interferonum alfa 2b** L03AB05
70 Acidum clodronicum** M05BA02
71 Acidum pamidronicum** M05BA03
72 Acidum ibandronicum** (concentraţii de 2 mg, 6 mg şi 50 mg) M05BA06
73 Acidum zoledronicum** (concentraţia de 4 mg) M05BA08
74 Mesnum V03AF01
75 Calcii folinas V03AF03
76 Amifostinum** V03AF05
77 Temsirolimus L01EG01
78 Mitotanum L01XX23
79 Clofarabinum**1 L01BB06
80 Nelarabinum**1 L01BB07
81 Decitabinum**1 L01BC08
82 Trabectedinum**1 L01CX01
83 Ofatumumab**1 L01XC10
84 *** Abrogată prin H.G. nr. 796/2021  
85 Nilotinibum**1 L01XE08
86 Ruxolitinibum**1 L01XE18
87 Brentuximab Vedotin**1 L01XC12
88 Pazopanibum** L01XE11
89 Crizotinibum**1 L01ED01
90 Dabrafenibum** L01XE23
91 Abirateronum (concentraţia 250 mg)** L02BX03
92 Azacitidinum**1 L01BC07
93 Lapatinibum** L01XE07
94 Everolimus**1 L01XE10
95 Pazopanib**1 L01XE11
96 Afatinibum**1 L01XE13
97 Bosutinibum**1 L01EA04
98 Axitinibum** L01EK01
99 Ibrutinibum**1 L01XE27
100 Afliberceptum**1 L01XX44
101 Panitumumabum**1 L01XC08
102 Olaparibum**1 L01XX46
103 Talidomidum**1 L04AX02
104 Obinutuzumab** L01XC15
105 Gefitinibum**1 L01XE02
106 Enzalutamidum** L02BB04
107 Ponatinibum**1 L01EA05
108 Trametinibum**)1*) Modificarea adusă poziţiei 108 intră în vigoare la data de 2 martie 2022. L01XE25
109 Vemurafenibum** L01XE15
110 Nivolumabum** L01FF01
111 Osimertinib**1 L01XE35
112 Trastuzumabum emtasinum**1 L01XC14
113 Carfilzomibum**1 L01XX45
114 Blinatumomabum**1 L01XC19
115 Daratumumabum**1 L01XC24
116 Panobinostatum**1 L01XX42
117 Bendamustinum**1 L01AA09
118 Ipilimumabum** L01FX04
119 Pembrolizumabum** L01XC18
120 Ramucirumabum**1 L01XC21
121 Palbociclibum**1 L01EF01
122 Venetoclax**1 L01XX52
123 Pertuzumabum**1 L01XC13
124 *** Abrogat prin H.G. nr. 537/2021  
125 Cabazitaxelum**1 L01CD04
126 Vandetanibum** L01XE12
127 Nivolumabum**1 L01FF01
128 Ixazomib**1 L01XX50
129 Midostaurinum**1 L01XE39
130 Avelumabum**1 L01XC31
131 Combinaţii (trifluridinum + tipiracilum )**1 L01BC59
132 Ceritinibum**1 L01XE28
133 *** Abrogată prin H.G. nr. 24/2022 de la data de 1 martie 2022.  
134 Arsenicum Trioxidum**1 L01XX27
135 Regorafenibum**1 L01XE21
136 ATEZOLIZUMAB**1 L01XC32
137 Cabozantinibum** L01XE26
138 Ribociclibum** L01XE42
139 Pomalidomidum**1 L04AX06
140 Alectinib** L01XE36
141 Dinutuximab Beta**1 L01XC16
142 Tisagenlecleucel**1 L01XX71
143 Pegaspargasum**1 L01XX24
144 Inotuzumab Ozogamicin**1 L01XC26
145 Abemaciclibum** L01XE50
146 Durvalumabum** L01XC28
147 Atezolizumab** L01XC32
148 *** Abrogat prin H. G. nr. 537/2021  
149 Irinotecanum (Onivyde Pegylated Liposomal 4,3 mg/ml)** L01CE02
150 *** Abrogat prin H. G. nr. 537/2021  
151 Abirateronum (concentraţia 500 mg)**1 L02BX03
152 Lenalidomidum** L04AX04
153 Olaparibum** L01XX46
154 Apalutamidum** L02BB05
155 Cemiplimabum** L01FF06
156 Polatuzumab vedotin**)1 L01XC37
157 Gilteritinib**)1 L01XE54
158 Tivozanibum**)1 L01EK03
159 Dabrafenibum**)1 L01XE23
  *)Poziţiile 156-159 au fost introduse de la data de 1 martie 2022.  
160 Denosumab (Xgeva)**Ω M05BX04
161 Lorlatinibum** L01XE44
162 Avelumabum** L01XC31
163 Eltrombopag** B02BX05
164 Glasdegib**1 L01XX63
165 Combinaţii (Pertuzumabum + Trastuzumabum)**1 L01XY02
166 Ropeginterferon Alfa-2B**1 L03AB15
167 Luspatercept**1 B03XA06

NOTĂ:

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu ** se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii.

Medicamentul corespunzător DCI-ului notat cu (3 ) se livrează împreună cu solvent. Medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (4 ) se importă cu avizul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu Ω se efectuează în baza contractelor cost-volum încheiate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu **1 se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi pot fi administrate şi în regim de spitalizare de zi.

În opinia mea, la cele două D.C.I.-uri (marcate în galben): pazopanib si atezolizumab puteau sa apară -doar- două poziții

Finanțare

Cum am cheltuit banii pe medicamentele antineoplazice în anul 2020?

Vă prezint datele (mii lei) conform tabelului din articolul “Consumul de medicamente în anul 2020”.

Cod ATC* - nivel 3

Definiție**

Total an 2020

L

ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS

2,246.874.47

L01A

ALKYLATING AGENTS

13,505.91

L01B

ANTIMETABOLITES

155,969.45

L01C

PLANT ALKALOIDS AND OTHER NATURAL PRODUCTS

40,299.49

L01D

CYTOTOXIC ANTIBIOTICS AND RELATED SUBSTANCES

28,465.58

L01X

OTHER ANTINEOPLASTIC AGENTS

1,913,560.05

L02A

HORMONES AND RELATED AGENTS - ENDOCRINE THERAPY

44,253.60

L02B

HORMONE ANTAGONISTS AND RELATED AGENTS - ENDOCRINE THERAPY

50,820.39

* site CNAS

** site WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology: https://www.whocc.no/atc_ddd_index - (marcat in albastru - cod ATC, nivel 2)

Medicamente cost-volum (CV) suportate din FNUASS  mii lei
Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii) 1.212

Dacă ne-am referi strict la medicamentele antineoplazice (grupele L01 si L02) și am adăuga și pe cele din contractele cost-volum ajungem la 32% din totalul valoric al consumului de medicamente (10,976,000 mii lei) din România în anul 2020, conform datelor publicate în raportul anual al CNAS.

Tratamentul acestei boli -afecțiune multifactorială, complicată și gravă- se face cu medicamente inovative și generice.

După cum se observă, eforturile financiare majore se concentrează pe tratamentul cu medicamente din grupa L1X (OTHER ANTINEOPLASTIC AGENTS) care reprezintă mai mult de 85% (1,913,560.05/ 2,246.874.47 lei) din totalul valoric.

Ce D.C.I-uri din această grupă se regăsesc în lista de mai sus?

NR DCI COD ATC
34 Cisplatinum L01XA01
35 Carboplatinum L01XA02
36 Oxaliplatinum L01XA03
37 Procarbazinum(4) L01XB01
38 Rituximabum**1 L01XC02
39 Trastuzumabum**1 L01XC03
40 Cetuximabum**1 L01XC06
41 Bevacizumabum**1 L01XC07
42 Imatinibum**1 L01XE01
43 Erlotinibum**1 L01XE03
47 Asparaginazum L01XX02
48 Hydroxycarbamidum L01XX05
49 Estramustinum L01XX11
50 Tretinoinum(4) L01XX14
51 Topotecamum L01XX17
53 Bortezomibum**1 L01XG01
78 Mitotanum L01XX23
83 Ofatumumab**1 L01XC10
85 Nilotinibum**1 L01XE08
86 Ruxolitinibum**1 L01XE18
87 Brentuximab Vedotin**1 L01XC12
88 Pazopanibum** L01XE11
90 Dabrafenibum** L01XE23
93 Lapatinibum** L01XE07
94 Everolimus**1 L01XE10
95 Pazopanib**1 L01XE11
96 Afatinibum**1 L01XE13
99 Ibrutinibum**1 L01XE27
100 Afliberceptum**1 L01XX44
101 Panitumumabum**1 L01XC08
102 Olaparibum**1 L01XX46
104 Obinutuzumab** L01XC15
105 Gefitinibum**1 L01XE02
108 Trametinibum**)1*) Modificarea adusă poziţiei 108 intră în vigoare la data de 2 martie 2022. L01XE25
109 Vemurafenibum** L01XE15
111 Osimertinib**1 L01XE35
112 Trastuzumabum emtasinum**1 L01XC14
113 Carfilzomibum**1 L01XX45
114 Blinatumomabum**1 L01XC19
115 Daratumumabum**1 L01XC24
116 Panobinostatum**1 L01XX42
119 Pembrolizumabum** L01XC18
120 Ramucirumabum**1 L01XC21
122 Venetoclax**1 L01XX52
123 Pertuzumabum**1 L01XC13
126 Vandetanibum** L01XE12
128 Ixazomib**1 L01XX50
129 Midostaurinum**1 L01XE39
130 Avelumabum**1 L01XC31
132 Ceritinibum**1 L01XE28
134 Arsenicum Trioxidum**1 L01XX27
135 Regorafenibum**1 L01XE21
136 ATEZOLIZUMAB**1 L01XC32
137 Cabozantinibum** L01XE26
138 Ribociclibum** L01XE42
140 Alectinib** L01XE36
141 Dinutuximab Beta**1 L01XC16
142 Tisagenlecleucel**1 L01XX71
143 Pegaspargasum**1 L01XX24
144 Inotuzumab Ozogamicin**1 L01XC26
145 Abemaciclibum** L01XE50
146 Durvalumabum** L01XC28
147 Atezolizumab** L01XC32
153 Olaparibum** L01XX46
156 Polatuzumab vedotin**)1 L01XC37
157 Gilteritinib**)1 L01XE54
159 Dabrafenibum**)1 L01XE23
161 Lorlatinibum** L01XE44
162 Avelumabum** L01XC31
164 Glasdegib**1 L01XX63
165 Combinaţii (Pertuzumabum + Trastuzumabum)**1 L01XY02

Vă prezint subgrupele pentru grupa grupa L1X (OTHER ANTINEOPLASTIC AGENTS) din site-ul WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (https://www.whocc.no/atc_ddd_index):

ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS
L01 ANTINEOPLASTIC AGENTS
L01X OTHER ANTINEOPLASTIC AGENTS

L01XA Platinum compounds
L01XB Methylhydrazines
L01XD Sensitizers used in photodynamic/radiation therapy
L01XF Retinoids for cancer treatment
L01XG Proteasome inhibitors
L01XH Histone deacetylase (HDAC) inhibitors
L01XJ Hedgehog pathway inhibitors
L01XK Poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) inhibitors
L01XX Other antineoplastic agents
L01XY Combinations of antineoplastic agents

Date

Fără date pertinente nu putem face mare lucru. Informațiile obținute pe baza datelor sunt extrem de valoroase.

Cu informații pe care să te bazezi:

  • număr pacienți
  • prevalență
  • incidență
  • tratament
  • indicatori de calitate
  • etc

vom avea statistici utile și relevante.

Registrele medicale naționale -indiferent de boală- ar trebui să fie operaționale și funcționale, dar mai este un drum lung de făcut. Nu trebuie sa reinventăm roata întrucât experiența internațională este imensă.

Dacă avem informații pertinente este făcut un prim pas ca să rezolvăm adecvat bugetarea anuală.

Sper să rezolvăm mai multe prin procedurile care vor fi elaborate în Planul Național de Cancer.

Concluzii

Am făcut progrese semnificative, dar mai avem multe de făcut.

Ne străduim să ținem pasul cu evoluția internațională în acest domeniu.

Farmacist rezident Dotterer-Kiszely Ágnes-Anikó
stiinte farmaceutice

Rezumat

În ceea ce privește sănătatea și calitatea vieții femeilor, actualele programe naționale de sănătate au ca focus principal sănătatea femeilor din grupele de vârstă reproductivă. Optimizarea stării de bine a doamnelor aflate în perioada de tranziție la menopauză și a strategiilor de menținere a sănătății postreproductive sunt din ce în ce mai arzătoare.

Cuvinte cheie: problemă de sănătate publică, perimenopauza, menopauza, postmenopauza, calitatea vieții feminine

...
dr. farm. Marian Pană
cogito

O scurtă incursiune în perioada 1990-2022 din partea unui participant direct este utilă și relevantă. Sunt destule aspecte de discutat.

De exemplu, prețul medicamentelor generice și al medicamentelor inovative. Genericele au devenit prea ieftine, iar inovativele tind să devină prea scumpe.

Piața farmaceutică din România s-a dezvoltat extraordinar în acești 32 de ani. Piața medicamentelor de specialitate va crește în fiecare an.

Industria farmaceutică (producători-distribuitori-farmacii) a fost atractivă ca angajator și am beneficiat de un boom în anii ‘90 și la începutul anilor 2000.

...
FARMACIST - FARMACIE
AMFITEATRU
Orizonturi
PUNCTUL PE I
univers farmaceutic
Acest site, numele sau si tot materialul inclus este copyright © Colegiul Farmacistilor din Romania (toate drepturile rezervate).
Reproducerea totală sau parțiala, și sub orice altă formă, tipărită sau electronică, sau distribuția articolelor se face numai cu acordul scris al autorului.
WebDesign by Incorom