Consumul de medicamente în anul 2023

Data: 07/06/2024
farmacie

dr. farm. Marian Pană

Am realizat o analiză a consumului valoric de medicamente din anul 2023 precum și în ultimii ani.

Dacă să reușim sa analizăm și să interpretăm datele pe care le avem știm ce acțiuni sunt adecvate pentru viitor.

Datele privind consumul de medicamente sunt preluate de pe site-ul CNAS din tabelele cu date necesare pt calculul referitor la clawback (contribuție trimestrială datorată de DAPP -deținători de autorizații de punere pe piață-, în special producătorii de medicamente; vedeți art. 1, cu modificările si completările ulterioare, din OUG 77/2011):

Pentru vizualizare tabel click aici.

Fraza de mai jos însoțește tabelele publicate trimestrial (notă autor: cu modificarea numărului trimestrului):

Consum medicamente suportate din FNUASSşi Buget MS

(NU este inclusa:

valoarea consumului pentru medicamentele eliberate în trimestrul I 2022 care fac obiectul contractelor costvolum/costvolumrezultat, conform prevederilor legale in vigoare,

valoarea consumului pentru medicamentele eliberate în trimestrul I 2022 care fac obiectul prevederilor OrdinuluiMinistrului Sănătății nr. 402/28.03.2018 privind aprobarea listei medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană, cu completările ulterioare),

valoarea consumului pentru medicamentele eliberate în trimestrul I 2022 care fac obiectul prevederilor OrdinuluiMinistrului Sănătății nr. 607/22.04.2019 privind aprobarea listei vaccinurilor achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate pentru care nu se datoreazăcontribuţii trimestriale calculate conform Ordonanţei de urgenţăa Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu modificărileși completările ulterioare.”

Deci, medicamentele care fac obiectul contractelor cost‐volum/cost‐volum‐rezultat, medicamentele derivate din sânge uman sau plasmă umană și vaccinurile nu fac parte din analiza valorică de mai jos referitoare la anul 2023.

Sintetic, acest tabel privind consumul (valoric) de medicamente în anul 2023 pe grupe ATC – nivel 1 arată astfel:

Grupă ATC Valori absolute inclusiv TVA (mii lei) Valori procentuale (%)
A (ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM) 3,221,280.60 20.49%
B (BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS) 1,020,231.64 6.49%
C (CARDIOVASCULAR SYSTEM) 1,614,419.70 10.27%
D (DERMATOLOGICALS) 77,242.29 0.49%
G (GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES) 82,172.33 0.52%
H (SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS) 176,724.58 1.12%
J (ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE) 1,217,504.21 7.74%
L (ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS) 5,447,862.22 34.65%
M (MUSCULO-SKELETAL SYSTEM) 517,199.73 3.29%
N (NERVOUS SYSTEM) 1,393,379.89 8.86%
P (ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS) 8,826.56 0.06%
R (RESPIRATORY SYSTEM) 674,818.02 4.29%
S (SENSORY ORGANS) 139,807.31 0.89%
V (VARIOUS) 118,742.75 0.76%
FĂRĂ 11,846.69 0.08%
X 37.11 0.00
Y03V 0.02 0.00
TOTAL CNAS (pt calcul clawback) 15,722,096 100.00

site CNAS – date prelucrate de autor

nu există grupele FĂRĂ, X și Y03V

Sunt două grupe terapeutice: A (ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM) și L (ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS) pentru care cheltuim 55,14% (20.49 + 34.65) din bugetul de asigurări de sănatate alocat medicamentelor.

Pe baza datelor din tabelul de mai jos care arată evoluția procentuală (%) a consumului de medicamente pe ani, constatăm că am realizat progrese semnificative pentru tratamentul medicamentos al bolilor în ultimii ani precum și avem o înțelegere clară a priorităților statului român:

Grupă ATC (ATC nivel 1) 2019 2020 2021 2022 2023
A (ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM) 21 21.78 22.10 21.10 20.49
B (BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS) 6 6.14 6.30 6.41 6.49
C (CARDIOVASCULAR SYSTEM) 13 12.53 11.35 10.72 10.27
D (DERMATOLOGICALS) 0 0 0.57 0.39 0.49
G (GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES) 1 0.71 0.62 0.56 0.52
H (SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS) 2 1.51 1.43 1.26 1.12
J (ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE) 8 7,22 7,42 7,44 7.74
L (ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS) 29 30.55 32.31 33.98 34.65
M (MUSCULO-SKELETAL SYSTEM) 3 3,21 3,00 2.88 3.29
N (NERVOUS SYSTEM) 11 10.66 9.62 9.32 8.86
P (ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS) 0 0 0.07 0.06 0.06
R (RESPIRATORY SYSTEM) 3 3,16 3.25 3.94 4.29
S (SENSORY ORGANS) 1 1.14 1.06 0.97 0.89
V (VARIOUS) 1 0.81 0.92 0.80 0.76
FĂRĂ 0.15 0.08
TOTAL CNAS (pt calcul clawback) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

site CNAS – date prelucrate de autor

Aveți în tabelul de mai jos câteva grupe ATC (nivel 3) cu valori financiare anuale semnificative -pentru anul 2023- unde se găsesc medicamentele care se adresesază pentru cea mai mare parte din bolile care sunt principalele cauze de deces din țara noastră,:

Grupă terapeutică (ATC nivel 3) Valori absolute inclusiv TVA (mii lei) - anul 2023 Valori procentuale (%) din grupa ATC (nivel 1)
A10A - INSULINS AND ANALOGUES 781,617.39 74.52
A10B - BLOOD GLUCOSE LOWERING DRUGS, EXCL. INSULINS 1,618,895.23
B01A - ANTITHROMBOTIC AGENTS 389,744.45 38.20
C07A - BETA BLOCKING AGENTS 164,167.81 47.05
C09B - ACE INHIBITORS, COMBINATIONS 183,522.00
C09C - ANGIOTENSIN II RECEPTOR BLOCKERS (ARBs), PLAIN 133,776.32
C10A - LIPID MODIFYING AGENTS, PLAIN 278,165.38
J05A - DIRECT ACTING ANTIVIRALS 493,485.74 40.53
L01E – PROTEIN KINASE INHIBITORS 1,033,940.07 76,44
L01X - OTHER ANTINEOPLASTIC AGENTS 2,057,564.74
L04A - IMMUNOSUPPRESSANTS 1,072,939.94

site CNAS – date prelucrate de autor

De asemenea, în tabelul de mai jos aveți evoluția procentuală (%) pe ani, pentru câteva grupe terapeutice care se adresesază pentru cea mai mare parte din bolile care sunt principalele cauze de deces din țara noastră:

Grupă terapeutică (ATC nivel 3) 2021 2022 2023
A10A - INSULINS AND ANALOGUES
A10B - BLOOD GLUCOSE LOWERING DRUGS, EXCL. INSULINS 66.85 72.71 74.52
B01A - ANTITHROMBOTIC AGENTS 43.20 39.21 38.20
C07A - BETA BLOCKING AGENTS 46.08 46.39 47.05
C09B - ACE INHIBITORS, COMBINATIONS
C09C - ANGIOTENSIN II RECEPTOR BLOCKERS (ARBs), PLAIN
C10A - LIPID MODIFYING AGENTS, PLAIN
J05A - DIRECT ACTING ANTIVIRALS 44.70 40.53
L01E - PROTEIN KINASE INHIBITORS 90.86 84,00 76,44
L01X - OTHER ANTINEOPLASTIC AGENTS
L04A - IMMUNOSUPPRESSANTS

site CNAS – date prelucrate de autor

La final am realizat o analiză pe top DCI pe anul 2023 și vă prezint un tabel relevant:

Pentru vizualizare tabel click aici.

  • primele 9 DCI-uri sunt din sublista C, sectiunea C2, iar un DCI aparține sublistei E, deci medicamentele corespunzătoare acestor DCI-uri sunt pentru tratamentul neoplasmelor, diabetului precum și vaccinării antigripale.
  • top 10 DCI-uri reprezintă valoric o sumă de de 2,666,259,606 care se traduce procentual în 16,95% (2,666,259,606/15,722,096,000).

Sunt din ce în ce mai multe medicamente care se adresează unor boli complexe și complicate care reprezintă foarte puțin în unități, dar totalul valoric aferent acestora reprezintă o sumă -realmente- consistentă.

Ce semnifică cele de mai sus? Se impune -cu necesitate- modificarea sistemului de adaosuri din OMS (ordinul ministrului sănătății) nr. 368/2017 astfel încât să asigurăm viabilitatea farmaciei comunitare.
În cele mai multe situații, farmacia comunitară eliberează medicamente -adresate unor boli “cl
asice”- care reprezintă mult în unități și puțin în valoare.

Sănătate maximă!

Farmacist rezident Dotterer-Kiszely Ágnes-Anikó
stiinte farmaceutice

Rezumat

Demodicoza umană este o dermatoză parazitară transmisibilă cauzată de acarienii Demodex, prezenți în foliculii piloși și glandele sebacee umane. Conform studiilor actuale, substanțele conținute de unele uleiuri esențiale cum ar fi uleiul esențial de arbore de ceai, mentă, camfor, salvie s-au dovedit eficiente în tratamentul demodicozei umane. Cercetări ulterioare ar trebui să se concentreze asupra eficacității, toxicității, formulării substanțelor naturale pentru a îmbunătăți potența acaricidă a acestora în demodicoza umană.

...
dr. farm. Pentru Crăciun
cogito

După o primăvară electorală – în care am avut și zile frumoase și liniștite, dar și câteva furtuni – organizația noastră profesională, această îmbinare între vechi și nou, își continuă parcursul cu începutul unui nou mandat. Fundalul pe care se derulează acest început nu e chiar unul liniștitor. Pe plan internațional...

...
univers farmaceutic
Acest site, numele sau si tot materialul inclus este copyright © Colegiul Farmacistilor din Romania (toate drepturile rezervate).
Reproducerea totală sau parțiala, și sub orice altă formă, tipărită sau electronică, sau distribuția articolelor se face numai cu acordul scris al autorului.
WebDesign by Incorom