Despre Contractul-Cadru aferent anilor 2021-2022 și normele de aplicare

Data: 05/09/2021
farmacie

farm. pr. Marian Pană

Este nevoie -probabil- de un astfel de articol.

Actele legislative mai jos specificate (sunt disponibile pe site, sectiunea Legislație) sunt valabile de la 1 iulie 2021:

Ce reglementează Anexa 1 din HG 696/2021?

După cum stiți, reglementează cele două pachete de servicii:

 • minimal (Cap. I)
 • bază (Cap. II).

Ce reglementează Anexa 2 din HG 696/2021?

Reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 conform precizărilor din tabelul de mai jos:

Domeniu Anexa 2
Asistenţa medicală primară Capitolul I
Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice Capitolul II
Asistenţa medicală ambulatorie pentru specialitatea clinică de medicină fizică şi de reabilitare Capitolul III
Asistenţa medicală dentară Capitolul IV
Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice Capitolul V
Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi Capitolul VI
Consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat Capitolul VII
Îngrijiri medicale la domiciliu Capitolul VIII
Îngrijiri paliative la domiciliu Capitolul IX
Asistenţa medicală de recuperare medicală, medicină fizică şi de reabilitare în sanatorii şi preventorii Capitolul X
Medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu Capitolul XI
Dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu Capitolul XII
Dispoziţii finale Capitolul XIII
Dispoziţii aplicabile până la finalul lunii în care încetează starea de alertă declarată potrivit legii, în contextul epidemiei cu virusul SARS-CoV-2 Capitolul XIV

Este nevoie să studiați cap. XI - Medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, unde sunt prevăzute:

 • Condiţii de eligibilitate
 • Documentele pe baza cărora se încheie contractele
 • Obligaţiile şi drepturile furnizorilor de medicamente
 • Obligaţiile caselor de asigurări de sănătate
 • Modalităţile de prescriere, eliberare şi decontare
 • Sancţiuni, condiţii de suspendare, reziliere şi încetare a contractelor.

Recomandarea mea este să studiați:

 • capitolul XI, în integralitatea lui (art. 149-161)
 • capitolele XIII și XIV
 • capitolul VI (art. 92).

Am remarcat că se specifică clar termenii: servicii medicale și servicii medicale de medicină dentară. În următorul contract-cadru (2023-2024) trebuie să fie specificat -în mod clar- termenul de servicii farmaceutice care este nevoie să fie precizat și în obiectul contractului. Suntem mult mai mult decât “furnizori de medicamente”. Asigurarea cu medicamente este doar o componentă a serviciilor farmaceutice. Cea mai semnificativă componentă este reprezentată de consiliere -pe mai multe domenii- dintre care managementul terapiei medicamentoase este cel mai consistent.

Trecând la Ordinul Comun MS/CNAS 1068/627 din 2021 remarc că are 50 de Anexe dintre care am selectat trei:

 

Descriere Anexă
MODUL DE PRESCRIERE, ELIBERARE ŞI DECONTARE A MEDICAMENTELOR CU ŞI FĂRĂ CONTRIBUŢIE PERSONALĂ ÎN TRATAMENTUL AMBULATORIU 36
CONTRACT de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate 37
DISPOZIŢII GENERALE 47

Prezintă importanță maximă Anexele 36 si 37 care sunt “pâinea” farmacistului. Le cunoasteți prea bine și nu este nevoie să insist.

Vă prezint doar art. 7 (1) din Anexa 36:

Art. 7. - (1) Eliberarea medicamentelor se face de către farmacie, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul, indiferent de casa de asigurări de sănătate cu carese află în relaţie contractuală medicul care le-a prescris, cu excepţia medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat care se eliberează indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul, cu condiţia ca furnizorul de medicamente să fie în contract cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află şi medicul care a emis prescripţia medicală.“

Am remarcat acest comunicat (spicuiri) publicat pe site-ul CNAS, la data de 19 iulie 2021, referitor la următorul Contract-cadru (valabil pentru anii 2023-2024):

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și Ministerul Sănătății au demarat un proces amplu de analiză și consultare privind elaborarea unui noul model al Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum și a normelor de aplicare ale acestuia……..

Este important să alocăm mai mult timp pentru elaborarea următorului Contract-cadru, astfel încât să putem evalua cât mai bine reglementările pe care le va conţine acesta, necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de acordare a serviciilor în sistemul de sănătate. Împreună cu Ministerul Sănătăţii, ne-am propus un proces transparent de consultări şi negocieri, în care vocea fiecărui actor din sistem să fie auzită. Toate propunerile pe care le vom primi vor fi analizate şi centralizate, iar rezultatele analizei comune a Ministerului Sănătății și a CNAS, precum şi minutele consultărilor şi negocierilor vor fi făcute publice”, a declarat președintele CNAS, Adrian Gheorghe.

Farmacist rezident Dotterer-Kiszely Ágnes-Anikó
stiinte farmaceutice

Rezumat

Demodicoza umană este o dermatoză parazitară transmisibilă cauzată de acarienii Demodex, prezenți în foliculii piloși și glandele sebacee umane. Conform studiilor actuale, substanțele conținute de unele uleiuri esențiale cum ar fi uleiul esențial de arbore de ceai, mentă, camfor, salvie s-au dovedit eficiente în tratamentul demodicozei umane. Cercetări ulterioare ar trebui să se concentreze asupra eficacității, toxicității, formulării substanțelor naturale pentru a îmbunătăți potența acaricidă a acestora în demodicoza umană.

...
dr. farm. Pentru Crăciun
cogito

După o primăvară electorală – în care am avut și zile frumoase și liniștite, dar și câteva furtuni – organizația noastră profesională, această îmbinare între vechi și nou, își continuă parcursul cu începutul unui nou mandat. Fundalul pe care se derulează acest început nu e chiar unul liniștitor. Pe plan internațional...

...
univers farmaceutic
Acest site, numele sau si tot materialul inclus este copyright © Colegiul Farmacistilor din Romania (toate drepturile rezervate).
Reproducerea totală sau parțiala, și sub orice altă formă, tipărită sau electronică, sau distribuția articolelor se face numai cu acordul scris al autorului.
WebDesign by Incorom