Programe naționale de sănătate (PNS)

Data: 10/06/2022
farmacie

dr. farm. Marian Pană

Am considerat necesar să fac o “trecere în revistă“ pe acest subiect important pentru noi toți, ținând cont că s-au adoptat noi acte legislative.

Înainte sa intru în subiect o să citez dintr-un articol precedent “Clasificări și definiții“:

Ce este un program național de sănătate?

Spicuiri din legea 95/2006 (reforma în domeniul sănătății) pentru programele naționale da sănătate publică {(art. 48 (1), (2) a)} și programele naționale de sănătate curative {(art. 48 (2) b)}:

Titlul II

Programele naţionale de sănătate

Cap. I Dispoziţii generale

Art. 48

(1) În sensul prezentului titlu, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

pachetul programelor naţionale de sănătate - ansamblul de acţiuni multianuale orientate spre principalele domenii de intervenţie ale asistenţei de sănătate publică;……..

Sunt două categorii de PNS, în funcție de finanțator:

  • PNS curative (PNSC) cu accent pe tratament, finanțate de CNAS
  • PNS publică (PNSP), cu accent pe prevenție, finanțate de Ministerul Sănătății.

Vă prezint actele legislative adoptate.

HOTĂRÂRE Nr. 423 din 25 martie 2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate.

Pe site-ul CFR, la secțiunea Legislatie/Hotărâri de Guvern este postată: HOTĂRÂRE Nr. 423 din 25 martie 2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate.

Studiați această Hotărâre.

Anexa Nr. 1 STRUCTURA PROGRAMELOR NAŢIONALE DE SĂNĂTATE ŞI OBIECTIVELE ACESTORA

A. PROGRAME NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ FINANŢATE DIN BUGETUL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII“

Pe baza HG 423/2022 (corp + Anexa nr. 1) am făcut un tabel pentru cele treisprezece (13) PNSP-uri:

PROGRAME NAŢIONALE de SĂNĂTATE PUBLICĂ
I. Programul naţional de vaccinare
II. Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare
1. Subprogramul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare
2. Subprogramul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale şi rezistenţei microbiene, precum şi de monitorizare a utilizării antibioticelor
3. Subprogramul naţional de testare NAAT/RT-PCR şi de secvenţiere
III. Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV/SIDA
IV. Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei
V. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă
VI. Programul naţional de securitate transfuzională
VII. Programul naţional de screening organizat pentru boli cronice cu impact asupra sănătăţii publice
a) Subprogramul de screening organizat pe baze populaţionale pentru cancerul de col uterin
b) Subprogramul de screening organizat pe baze populaţionale pentru cancerul de sân
c) Subprogramul de screening organizat pe baze populaţionale pentru cancerul colorectal
d) Subprogramul de screening organizat pe baze populaţionale pentru depistarea infecţiilor cronice cu virusuri hepatitice B/C/D
VIII. Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică
IX. Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană
1. Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană
2. Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi
3. Subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer
X. Programul naţional de evaluare a statusului vitaminei D prin determinarea nivelului seric al 25-OH vitaminei D la persoanele din grupele de risc
XI. Programul naţional de tratament dietetic pentru boli rare
XII. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate
1. Subprogramul de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate
2. Subprogramul de prevenire şi combatere a consumului de tutun
XIII. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului
1. Subprogramul de nutriţie şi sănătate a copilului
2. Subprogramul de sănătate a femeii

B. PROGRAME NAŢIONALE DE SĂNĂTATE CURATIVE FINANŢATE DIN BUGETUL FONDULUI NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE“

Pe baza HG 423/2022 (corp + Anexa nr. 1) am realizat un tabel pentru cele cincisprezece (15) PNSC-uri:

PROGRAMELE NAŢIONALE de SĂNĂTATE CURATIVE
I. Programul naţional de boli cardiovasculare
II. Programul naţional de oncologie
1. Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecţiuni oncologice
2. Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare
3. Subprogramul de radioterapie al bolnavilor cu afecţiuni oncologice
4. Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară
5. Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne: sarcom Ewing şi neuroblastom
III. Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile
IV. Programul naţional de diabet zaharat
1. Subprogramul de diabet zaharat tip 1
2. Subprogramul de diabet zaharat tip 2 şi alte tipuri de diabet zaharat: tipuri specifice şi diabet gestaţional
V. Programul naţional de tratament al bolilor neurologice
VI. Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei
VII. Programul naţional de tratament pentru boli rare
VIII. Programul naţional de sănătate mintală
IX. Programul naţional de boli endocrine
X. Programul naţional de ortopedie
XI. Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană
XII. Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică
XIII. Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice
XIV. Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă
1. Subprogramul de radiologie intervenţională
2. Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos
3. Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil
4. Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular
XV. Programul naţional de PET-CT

 

Anexa nr. 2 are cinci capitole:

Anexa Nr. 2 Obligaţiile unităţilor de specialitate aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate curative, sancţiunile, precum şi condiţiile de reziliere, încetare şi suspendare a contractelor

Cap. I Unităţile sanitare cu paturi

Cap. II Furnizorii de medicamente/materiale sanitare specifice/dispozitive medicale specifice

Cap. III Furnizorii de servicii medicale paraclinice

Cap. IV Furnizorii de servicii medicale de dializă

Cap. V Furnizorii de servicii de radioterapie”

De exemplu, ce prevede art. 5, litera a) din cap. II:

Art. 5 - În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de medicamente/materiale sanitare specifice/dispozitive medicale specifice au următoarele obligaţii:

  1. să se aprovizioneze continuu cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în listă, cu prioritate cu medicamentele al căror preţ pe unitatea terapeutică este mai mic sau egal cu preţul de decontare - pentru medicamentele din sublistele C secţiunea C2, din Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;”

Pe site-ul CFR, la secțiunea Legislatie/Ordine ale Ministrului Sănatății este postat ordinul care detaliază cele treisprezece (13) PNSP-uri:

ORDIN Nr. 964 din 31 martie 2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică

Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 964/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică

RECTIFICARE nr. 964 din 31 martie 2022 referitoare la Ordinul ministrului sănătății nr. 964/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică

Pe site-ul CFR, la secțiunea Legislatie/Ordine ale Ministrului Sănatății este postat ORDIN - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate- Nr. 180 din 30 martie 2022 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023 care detaliază cele cincisprezece (15) PNSC-uri.

De exemplu, ce prevede art. 1 din Anexă:

Art. 1.

Programele naționale de sănătate curative reprezintă un ansamblu de acțiuni multianuale și au drept scop asigurarea tratamentului specific în cazul bolilor cu impact major asupra sănătății publice”

Sper să vă fie de folos această “trecere în revistă“!

Farmacist rezident Dotterer-Kiszely Ágnes-Anikó
stiinte farmaceutice

Rezumat

Demodicoza umană este o dermatoză parazitară transmisibilă cauzată de acarienii Demodex, prezenți în foliculii piloși și glandele sebacee umane. Conform studiilor actuale, substanțele conținute de unele uleiuri esențiale cum ar fi uleiul esențial de arbore de ceai, mentă, camfor, salvie s-au dovedit eficiente în tratamentul demodicozei umane. Cercetări ulterioare ar trebui să se concentreze asupra eficacității, toxicității, formulării substanțelor naturale pentru a îmbunătăți potența acaricidă a acestora în demodicoza umană.

...
conf. univ. dr. farm. Hancu Gabriel
Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș
Facultatea de Farmacie, Disciplina Chimie farmaceutică
cogito

Concurența la admiterea de la Facultățile de Farmacie din România a atins un minim istoric în anul 2023, și acest aspect a fost semnalat și în presă (locală și națională). Am citit câteva articole despre acest subiect în această vară, nu îmi dau cu părerea dacă erau scrise la “pont” sau nu, dar pot să afirm (părere personală) că erau prost scrise, abundând în informații contradictorii și greșite.

...
univers farmaceutic
Acest site, numele sau si tot materialul inclus este copyright © Colegiul Farmacistilor din Romania (toate drepturile rezervate).
Reproducerea totală sau parțiala, și sub orice altă formă, tipărită sau electronică, sau distribuția articolelor se face numai cu acordul scris al autorului.
WebDesign by Incorom