Veniturile farmaciei și OMS 368/2017

Data: 11/03/2024
farmacie

dr. farm. Marian Pană

Avem în vigoare acest act legislativ: Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman (este pe site-ul CFR, la sectiunea Legislație/Ordine).

Citez din articolul ”Despre prețurile medicamentelor” pe care l-am scris în anul 2018:

Ordinul MS 368/2017 (corp + anexe) reprezintă -realmente- un ordin complex si complicat. Merită studiat acest Ordin, de importanță capitală, pentru farmacii si sănătatea lor financiară. Aici -în Anexă - Norme, capitolul 3, art.19- este stipulat și sistemul de adaosuri pentru farmacii, pentru medicamentele care se eliberează pe bază de prescripţie medicală, practicat în farmaciile comunitare:

Adaosul comercial de farmacie pentru medicamentele de uz uman este calculat după cum urmează:

-lei-

Nivelul valoric al preţului cu ridicata

Cota de adaos comercial maxim

- în farmacie -

0-25,00

24%

peste 25,00-50,00

20%

peste 50,00-100,00

16%

peste 100,00-300,00

12%

peste 300,00

35,00 lei

După cum vedeți sistemul de adaosuri existent este o combinație între un sistem regresiv (primele 4 niveluri) și unul fix (al 5-lea nivel).

Adaosurile la medicamente care se eliberează pe bază de prescripţie medicală, sunt mici/foarte mici. Sunt neschimbate de 15 ani, deci nu sunt actualizate și corelate cu situația existentă.

Întrucât 90% din toate medicamentele Rx (pe bază de prescripţie medicală) care se eliberează de către farmaciile comunitare au prețul sub 50 lei este evident că farmaciile nu pot rezista economic cu actualul sistem de adaosuri. Sunt aspecte prea “tehnice“ pentru a putea fi detaliate într-un articol.

Pentru medicamentele OTC se aplică ce este prevăzut în Anexa - Norme; capitolul 1, articolul 2, alineatul (3): Preţul medicamentelor OTC şi al medicamentelor magistrale şi oficinale se stabileşte şi se modifică în mod liber.

Așa cum v-am precizat anterior merită studiat acest Ordin întrucât reglementează prețurile medicamentelor pentru toți actorii implicați în lanțul de aprovizionare:

 • producător – sunt precizări pretutindeni
 • distribuitor – Anexă - Norme, Capitolul 3, art. 20
 • farmacie – Anexă - Norme, Capitolul 3, art. 19

Farmaciștii de comunitate sunt plătiți -numai- pe baza sistemului de adaosuri din acest Ordin. De aceea, salariile nete lunare ale farmaciștilor nu ating nici măcar valoarea salariului mediu net pe economie din anul 2023. Momentan, nu există plata pentru serviciile farmaceutice oferite pacienților de către farmaciști.

Din ce am studiat, am văzut că în lume functionează trei sisteme privind adaosul comercial de farmacie pentru medicamentele de uz uman, care se eliberează pe bază de prescripţie medicală:

- liniar

- regresiv

- fix.

Sistemul liniar prevede o cota de adaos unică, care se aplică indiferent de prețul medicamentului. Acest sistem este în scădere.

Sistemul regresiv prevede: cu cât prețul medicamentului este mai mare se aplică cote de adaos mai mici. Sistemul este în creștere.

Primele patru (4) niveluri valorice din OMS 368/2017 sunt parte a unui sistem regresiv.

Sistemul fix este utilizat în câteva țări (mai) dezvoltate economic si este compus dintr-un adaos mic, dar întotdeauna cuplat cu un sistem care plătește servicii farmaceutice. Sistemul care gestionează și plătește serviciile farmaceutice este construit astfel:

 • taxă pe fiecare prescripție medicală(rețetă) sau taxă pe fiecare medicament din rețetă astel încât casa de asigurări plătește farmaciștilor pentru eliberarea și consilierea pacienților (procedura este identică cu cea de la medici pentru serviciile medicale)

precum și

 • taxă pentru alte servicii farmaceutice și nefarmaceutice furnizate în farmacie.

S-a actualizat foarte recent al cincilea nivel valoric care este o combinație: 1%, pe bază de sistem regresiv si același adaos fix de 35 lei.

Deci -astăzi- sistemul de adaosuri existent, în țara noastră, este o combinație între un sistem regresiv (toate cele 5 niveluri) si unul fix (al 5-lea nivel).

Foarte important: indiferent de sistemul care se aplică (liniar, regresiv, fix), acesta este proiectat astfel încât să asigure viabilitatea (financiară) a unei farmacii comunitare,

Din aceste adaosuri și taxe pentru serviciile farmaceutice pe care le asigură sistemul aplicat, farmacia de comunitate plătește:

 • medicamentele achiziționate
 • utilități
 • salarii
 • impozite/contribuții
 • altele.

M-am decis să fac un calcul pornind de la câteva exemple concrete (în lei) care se regăsesc în tabelul de mai jos, cu următorul cap de tabel: preț de producător, preț de achiziție distribuitor, preț de achiziție farmacie, TVA, preț cu amănuntul pentru medicamentele care au prețuri la care se aplică cotele de adaos din primele patru (4) niveluri valorice din sistemul de adaosuri prevăzut în OMS 368/2017.

Preț producător

Preț achiziție distribuitor - preț cu ridicata

Preț achiziție farmacie

TVA

Preț cu amănuntul (pacient)

10,00

11,40

14,136

1,272

15,408

26,00

29,64

35,568

3,201

38,769

60,00

67,20

77,952

7,015

84,967

150,00

165,00

184,80

16,632

201,432

Discut separat a cincea tranșă valorică - 1% și adaos fix- din OMS 368/2017.

Să pornim din 100% și să vedem procentele din prețul unui medicament care revin fiecărui actor de pe lanț {(producător-distribuitor-farmacie-stat(TVA)}, pentru primele patru (4) niveluri valorice din sistemul de adaosuri prevăzut în OMS 368/2017.

% producător

% distribuitor

% farmacie

% stat (TVA)

64.9

9.1

17.8

8.3

67.1

9.4

15.3

8.3

70.6

8.5

12.7

8.3

74.5

7.4

9.8

8.3

Citez din articolul ”Despre farmacii, prețuri medicamente și venituri” pe care l-am scris în anul 2021:

Sunt precizări importante în raportul The Pharmaceutical Industry in Figures – Key Data, 2019, publicat de EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations). Am lăsat ca atare -textul în limba engleză- despre Price Structure(Structura de preț).

__

Mai avem de “străbătut“ o cale lungă până să ajungem la valoarea de 17,8% din prețul unui medicament, precizată în raport.

Comparația celor două tabele -de mai sus- este grăitoare și nu fac decât un scurt comentariu:

 • adaosul -din Europa- pt farmacie este, in medie, 17,8%, iar la noi se respectă această regulă -doar- la primul nivel valoric de preț (0-25 lei)
 • pentru celelate trei nivele valorice (peste 25,00-50,00/peste 50,00-100,00/peste 100,00-300,00) suntem departe de realitate.

Și vine întrebarea: cum își imaginează cineva că o farmacie comunitară poate fi viabilă în aceste condiții? Așa cum am spus de nenumărate ori, “economicul bate farmaceuticul”. În loc să punem pe primul plan zona de sănătate și pacienții, suntem nevoiți să acordăm o atenție enormă zonei comerciale.

Ca să înțelegem ce se întâmplă, discut separat a cincea tranșă valorică -1% și adaos fix- din OMS 368/2017 și o să iau câteva exemple concrete (în lei) precum și rezultatul procentual care revine fiecărui actor de pe lanț, din prețul medicamentului.

S-a făcut recent -cu mari eforturi- o modificare legislativa care sa vină in sprijinul farmaciilor (după ce anul trecut s-au făcut modificări fiscale generale) prin OMS 482/29.01.2024 care - modifică și completează câteva articole din OMS 368/2017, printre care si art.19 din Anexă:

Nivelul valoric al preţului cu ridicata

Cota de adaos comercial maxim

- în farmacie -

0-25,00

24%

peste 25,00-50,00

20%

peste 50,00-100,00

16%

peste 100,00-300,00

12%

peste 300,00

1% + 35,00 lei

Este un început bun, un pas foarte mic, dar rămân multe de făcut.

Să vedem ce rezultă în urma modificării:

Preț producător

Preț achiziție distribuitor - preț cu ridicata

Preț achiziție farmacie

TVA

Preț cu amănuntul (pacient)

350

383,5

422,335

38,0

460,345

3,500

3,565

3,635.65

327,20

3,962.858

35,000

35,380

35,768.8

3,219.19

38,987.992

 

% producător

% distribuitor

% farmacie

% stat (TVA)

76.0

7.3

8.4

8.3

88.3

1.6

1.8

8.3

89.8

1.0

1.0

8.3

În aceste condiții -complet- nefavorabile, ai un sentiment de neputință și umilință, dar este bine să încerci să vii cu soluții.

Citez din articolul ”Despre farmacii, prețuri medicamente și venituri” pe care l-am scris în anul 2021:
“Problematica prețului medicamentelor este complexă și complicată. Sunt multe de discutat.
Dacă ar fi să simplific, pot preciza următoarele:

 • sunt două puncte de inflexiune pentru prețurile medicamentelor: 50 lei si 1,000 lei (este “analiza” unui coleg), iar cu cifrele sunt total de acord
 • aș mări cota de adaos comercial maxim -în farmacie- pentru primele două tranșe valorice:
  • este nevoie -probabil- de 35% în loc de 24% la un preț cu ridicata între 0-25 lei
  • este nevoie -probabil- de 28% în loc de 20% la un preț cu ridicata între 25-50 lei.”

Evident că este nevoie sa fie actualizate cotele de adaos în farmacie și pentru medicamentele cu preț de producător: 50,00-100,00/peste 100,00-300,00 lei.

Pentru medicamentele care se încadrează în al cincilea nivel valoric (peste 300,00 lei) este nevoie să renunțăm la adaosul fix de 35 lei și sa trecem Ia un sistem regresiv și să avem mai multe nivele valorice (ale prețului cu ridicata), respectiv cote de adaos în farmacie, în funcție de prețul medicamentului. La o primă vedere, la medicamentele -de exemplu, extrem de scumpe- peste o anumită valoare de preț este nevoie de cote de adaos pentru farmacie de 3-5% (aplicate la prețurile cu ridicata). Prețurile medicamentelor (preț de producător) au evoluat semnificativ în ultimiii ani si este nevoie de o corelare atentă privind nivelurile valorice (ale prețului cu ridicata), respectiv cotele de adaos în farmacie.

Oricum, dacă nu se întâmpla “ceva” pozitiv și rapid cu sistemul de adaosuri, farmaciile comunitare nu vor supraviețui financiar. N-au cum.

Este o absurditate ca o farmacie să nu fie remunerată adecvat și să poată supraviețui din discounturi și rabaturi. Pe cale de consecință, salariile nete ale farmaciștilor din farmaciile comunitare nu ating nici salariul mediu net din economie.

Este nevoie -dacă avem “mansarda bine mobilată“- sa construim un sistem de adaosuri rezonabil care să asigure salarii/venituri decente pt farmaciști.

O penultimă remarcă rezidă din faptul că trebuie să renunțăm la termenii: maximal, maxim:

 • preț cu amănuntul maximal
 • cotă de adaos maxim

și șă revenim la noțiunea de preț cu amănuntul fix.

Se creează o concurență neloială între o farmacie ce aparține unui lanț și o farmacie independentă (este vorba de puterea financiară a unui lanț de farmacii vs o farmacie independentă). Concurența la farmacii nu se face prin prețuri, ci prin ceea ce reușești să faci pentru pacienți.
Este bine sa avem permanent în vedere cuvântul ECHITATE. Nu trebuie decât să vedem ce au făcut alte state mai dezvoltate: medicamentul X, care se eliberează cu prescripție medicală, are același preț cu amănuntul pe teritoriul întregii țări.

Ultima remarcă se referă la un proiect al Băncii Mondiale care va fi gata la acest sfârșit de an -de care am aflat într-o dezbatere publică organizată de Ministerul Sănătății, legată de modificarea și completarea OMS 368/2017- și care va conține o propunere privind metodologia de preț pentru medicamente. Nu știu ce așteptări sunt, dar vor fi -strict-recomandări.

De parcă noi (decidenți, organisme și asociații profesionale) nu am fi în stare să stabilim o metodologie adecvată de preț pentru medicamente, un sistem rezonabil de adaosuri, taxe civilizate pentru servicii farmaceutice. Nu trebuie să reinventăm roata, doar să ne uităm cum s-a rezolvat problema în alte țări.

Cu o îmbinare armonioasă, practică și inteligentă între zona de sănătate și zona comercială se pot realiza multe!

Interesul major al farmaciștilor precum și al societății este să fim cât mai sănătoși și să sprijinim pacienții (când ajungem pacienți).

Să conștientizăm și să internalizăm această aserțiune: farmacia este despre SĂNĂTATE, nu despre comerț!

Farmacist rezident Dotterer-Kiszely Ágnes-Anikó
stiinte farmaceutice

Rezumat

Demodicoza umană este o dermatoză parazitară transmisibilă cauzată de acarienii Demodex, prezenți în foliculii piloși și glandele sebacee umane. Conform studiilor actuale, substanțele conținute de unele uleiuri esențiale cum ar fi uleiul esențial de arbore de ceai, mentă, camfor, salvie s-au dovedit eficiente în tratamentul demodicozei umane. Cercetări ulterioare ar trebui să se concentreze asupra eficacității, toxicității, formulării substanțelor naturale pentru a îmbunătăți potența acaricidă a acestora în demodicoza umană.

...
dr. farm. Pentru Crăciun
cogito

După o primăvară electorală – în care am avut și zile frumoase și liniștite, dar și câteva furtuni – organizația noastră profesională, această îmbinare între vechi și nou, își continuă parcursul cu începutul unui nou mandat. Fundalul pe care se derulează acest început nu e chiar unul liniștitor. Pe plan internațional...

...
univers farmaceutic
Acest site, numele sau si tot materialul inclus este copyright © Colegiul Farmacistilor din Romania (toate drepturile rezervate).
Reproducerea totală sau parțiala, și sub orice altă formă, tipărită sau electronică, sau distribuția articolelor se face numai cu acordul scris al autorului.
WebDesign by Incorom