Despre Legea 95/2006 …

Data: 06/08/2018
orizonturi

Marian Pană


Este una dintre cele mai ”actualizate” legi întrucât au fost făcute sute de modificări în cei 12 ani care au trecut de la publicarea lei. Legea 95/2006 -privind reforma în domeniul sănătății- a fost publicată in Monitorul Oficial nr. 372 din 28 aprilie 2006. M-am ”lovit” de atâtea ori de acestă lege astfel încât am încercat să ”descompun” această lege (valabilă în acest moment calendaristic) iar rezultatul -titluri, capitole, secțiuni, subsecțiuni- îl găsiți mai jos:

ITEM DESCRIERE
Titlul I Sănătatea publică
Capitolul I Dispoziții generale
Capitolul II Principiile asistenței de sănătate publică
Capitolul III Autoritățile sistemului de sănătate publică
Capitolul IV Inspecția sanitară de stat
Capitolul V Asistența medicală
Capitolul VI Asistența farmaceutică
Capitolul VII Obligațiile persoanelor fizice si juridice
Capitolul VIII Utilizarea mass-media în interesul sănătății publice
Capitolul IX Dispoziții tranzitorii și finale
Titlul II Programele naționale de sănătate
Capitolul I Dispoziții generale
Capitolul II Atribuții în realizarea programelor naționale de sănătate
Capitolul III Finanțarea programelor naționale de sănătate
Capitolul IV Dispoziții finale
Titlul III Asistența medicală primară
Capitolul I Dispoziții generale
Capitolul II Medicul de familie
Capitolul III Cabinetul de medicină de familie
Capitolul IV Serviciile furnizate in cadrul asistenței medicale primare
Capitolul V Finanțarea medicinei de familie
Capitolul VI Rolul și obligațiile asistenței medicale primare în sistemul sanitar
Capitolul VII Dispoziții finale
Titlul IV Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat
Capitolul I Dispoziții generale
Secțiunea 1 Definiții
Secțiunea a 2-a Primul ajutor de bază și primul ajutor calificat
Secțiunea a 3-a Asistența medicală publică de urgență
Secțiunea a 4-a Asistența medicală privată de urgență
Capitolul II Acordarea asistenței publice medicale de urgență și a primului ajutor calificat
Capitolul III Acordarea asistenței medicale private de urgență
Capitolul IV Serviciile de ambulanță județene și al municipiului București
Capitolul V Serviciile mobile de urgență, reanimare și descarcerare (SMURD)
Capitolul VI Asistența de urgență în caz de accidente colective, calamităti si dezastre in faza prespitalicească
Capitolul VII Dispoziții finale
Titlul V Asistența medicală ambulatorie de specialitate
Capitolul I Dispoziții generale
Capitolul II Derularea și coordonarea activităților din ambulatoriile de specialitate
Capitolul III Finanțarea activității furnizorilor de servicii medicale de specialitate din ambulatoriile de specialitate, laboratoare și centre multifuncționale
Titlul VI Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic
Capitolul I Dispoziții generale
Capitolul II Donatorul și donarea de organe, țesuturi și celule de origine umană
Capitolul III Transplantul de organe, țesuturi și celule de origine umană
Capitolul IV Finanțarea activității de transplant
Capitolul V Sancțiuni
Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale
Titlul VII Spitalele
Capitolul I Dispoziții generale
Capitolul II Organizarea și funcționarea spitalelor
Capitolul III Conducerea spitalelor
Capitolul IV Finanțarea spitalelor
Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale
Titlul VIII Asigurările sociale de sănătate
Capitolul I Dispoziții generale
Capitolul II Asigurații
Secțiunea 1 Persoanele asigurate
Secțiunea a 2-a Drepturile și obligațiile asiguraților
Capitolul III Servicii medicale suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănatate
Secțiunea 1 Servicii medicale profilactice
Secțiunea a 2-a Servicii medicale curative
Secțiunea a 3-a Medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale si alte mijloace terapeutice
Secțiunea a 4-a Servicii medicale de îngrijiri la domiciliu și alte servicii speciale
Secțiunea a 5-a Servicii medicale acordate asiguraților pe teritoriul altor state
Secțiunea a 6-a Servicii medicale care nu sunt suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănatate
Secțiunea a 7-a Asigurarea calității
Secțiunea a 8-a Acțiuni comune pentru sănătate
Secțiunea a 9-a Evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare
Capitolul IV Relațiile caselor de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale și medicamente
Capitolul V Finanțarea serviciilor medicale, a medicamentelor și dispozitivelor medicale
Secțiunea 1 Constituirea Fondului național unic de asigurări sociale de sănatate
Secțiunea a 2-a Utilizarea și administrarea Fondului național unic de asigurări sociale de sănatate
Capitolul VI Organizarea caselor de asigurări de sănătate
Secțiunea 1 Constituirea caselor de asigurări de sănătate și organizarea administrativă
Secțiunea a 2-a Atribuțiile caselor de asigurări de sănătate
Secțiunea a 3-a Organele de conducere
Secțiunea a 4-a Serviciul medical
Secțiunea a 5-a Obligațiile caselor de asigurări
Capitolul VII Controlul
Secțiunea 1 Controlul de gestiune
Secțiunea a 2-a Controlul furnizării serviciilor
Secțiunea a 3-a Arbitrajul
Capitolul VIII Răspunderi și sancțiuni
Capitolul IX Dispoziții finale
Secțiunea 1 Sancțiuni
Secțiunea a 2-a Contravenții
Titlul IX Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate
Capitolul I Dispoziții generale
Capitolul II Cardul european de asigurări sociale de sănătate
Capitolul III Cardul național de asigurări sociale de sănătate
Titlul X Asigurările voluntare de sănătate
Capitolul I Dispoziții generale
Capitolul II Contractul de asigurare voluntară de sănătate
Capitolul III Relațiile furnizorilor de servicii medicale cu societățile de asigurări voluntare de sănătate
Capitolul IV Dispoziții finale și sancțiuni
Titlul XI Finanțarea unor cheltuieli de sănătate
ITEM DESCRIERE
Titlul XII Exercitarea profesiei de medic. Organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România
Capitolul I Exercitarea profesiei de medic
Secțiunea 1 Dispoziții generale
Secțiunea a 2-a Nedemnități și incompatibilități
Secțiunea a 3-a Autorizarea exercitării profesiei de medic
Capitolul II Dispoziții privind exercitarea profesiei de medic pe teritoriul României de către medicii cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE sau ai Confederației Elvețiene
Secțiunea 1 Dispoziții privind facilitarea dreptului de stabilire
Secțiunea a 2-a Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor medicale
Secțiunea a 3-a Dispoziții comune cu privire la dreptul de stabilire și libera prestare de servicii medicale
Secțiunea a 4-a Mecanismul de alertă
Capitolul III Organizarea și funcționarea CMR
Secțiunea 1 Dispoziții generale
Secțiunea a 2-a Atribuțiile CMR
Secțiunea a 3-a Membrii CMR
Secțiunea a 4-a Drepturile si obligațiile membrilor CMR
Secțiunea a 5-a Organizare și funcționare
A. Organizarea la nivel teritorial
B. Organizarea la nivel național
Secțiunea a 6-a Răspunderea disciplinară
Secțiunea a 7-a Venituri și cheltuieli
Capitolul IV Rolul, atribuțiile și drepturile autorității de stat
Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale
Titlul XIII Exercitarea profesiei de medic dentist. Organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor Dentiști din România
Capitolul I Exercitarea profesiei de medic dentist
Secțiunea 1 Dispoziții generale
Secțiunea a 2-a Nedemnități și incompatibilități
Secțiunea a 3-a Autorizarea exercitării profesiei de medic dentist
Capitolul II Dispoziții privind exercitarea profesiei de medic dentist pe teritoriul României de către medicii dentiști cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE sau ai Confederației Elvețiene
Secțiunea 1 Dispoziții privind facilitarea dreptului de stabilire
Secțiunea a 2-a Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor medico-dentare
Secțiunea a 3-a Dispoziții comune cu privire la dreptul de stabilire și libera prestare de servicii medico-dentare
Secțiunea a 4-a Mecanismul de alertă
Capitolul III Organizarea și funcționarea CMDR
Secțiunea 1 Caracteristici generale
Secțiunea a 2-a Atribuțiile CMDR
Secțiunea a 3-a Membrii CMDR
Secțiunea a 4-a Drepturile si obligațiile membrilor CMDR
Secțiunea a 5-a Organizare și funcționare
A. Organizarea la nivel teritorial
B. Organizarea la nivel național
Secțiunea a 6-a Răspunderea disciplinară
Secțiunea a 7-a Venituri și cheltuieli
Capitolul IV Rolul, atribuțiile și drepturile autorității de stat
Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale
Titlul XIV Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România
Capitolul I Exercitarea profesiei de farmacist
Secțiunea 1 Dispoziții generale
Secțiunea a 2-a Nedemnități și incompatibilități
Secțiunea a 3-a Autorizarea exercitării profesiei de farmacist
Capitolul II Dispoziții privind exercitarea profesiei de farmacist pe teritoriul României de către farmaciștii cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE sau ai Confederației Elvețiene
Secțiunea 1 Dispoziții privind dreptul utilizării titlului de formare
Secțiunea a 2-a Dispoziții privind facilitarea exercitării dreptului de stabilire
Secțiunea a 3-a Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor farmaceutice
Secțiunea a 4-a Mecanismul de alertă
Capitolul III Organizarea și funcționarea CFR
Secțiunea 1 Dispoziții generale
Secțiunea a 2-a Atribuțiile CFR
Secțiunea a 3-a Membrii CFR
Secțiunea a 4-a Drepturile si obligațiile membrilor CFR
Secțiunea a 5-a Organizare și funcționare
SUBSECȚIUNEA A. Organizarea la nivel teritorial
SUBSECȚIUNEA B. Organizarea la nivel național
Secțiunea a 6-a Răspunderea disciplinară
Secțiunea a 7-a Venituri și cheltuieli
Capitolul IV Rolul, atribuțiile și drepturile autorității de stat
Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale
Titlul XV Infracțiuni
Titlul XVI Răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice
Capitolul I Răspunderea civilă a personalului medical
Capitolul II Răspunderea civilă a furnizorilor de servicii medicale, materiale sanitare, aparatură, dispozitive medicale și medicamente
Capitolul III Acordul pacientului informat
Capitolul IV Obligativitatea asigurării asistenței medicale
Capitolul V Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru medici, farmaciști și alte persoane din domeniul asistenței medicale
Capitolul VI Procedura de stabilire a cazurilor de răspundere civilă pentru medici, farmaciști și alte persoane din domeniul asistenței medicale
Capitolul VII Dispoziții finale
Titlul XVII Înființarea, organizarea și funcționarea Școlli Naționale de Sănătate Publică și Management Sanitar
Titlul XVIII Medicamentul
Capitolul I Delimitări conceptuale
Capitolul II Domeniu de aplicare
Capitolul III Punerea pe piață
Secțiunea 1 Autorizarea de punere pe piață
Secțiunea a 2-a Dispozițiile speciale aplicabile medicamentelor homeopate
Secțiunea a 3-a Prevederi speciale aplicabile medicamentelor din plante medicinale cu utilizare tradițională
Secțiunea a 4-a Proceduri privind autorizarea de punere pe piață
Secțiunea a 5-a Procedura de recunoaștere mutuală și procedura descentralizată
Capitolul IV Fabricație și import
Capitolul V Etichetare si prospect
Capitolul VI Clasificarea medicamentelor
Capitolul VII Distribuția medicamentelor și brokerajul de medicamente
Capitolul VIII Publicitatea
Capitolul IX Informarea publicului
Capitolul X Farmacovigilența
Secțiunea 1 Dispoziții generale
Secțiunea a 2-a Transparență și comunicare
Secțiunea a 3-a Înregistrarea, raportarea și evaluarea datelor de farmacovigilență
SUBSECȚIUNEA 1 PARAGRAFUL 1 Înregistrarea și raportarea reacțiilor adverse suspectate
SUBSECȚIUNEA 2 PARAGRAFUL 2 Rapoarte periodice actualizate privind siguranța
SUBSECȚIUNEA 3 PARAGRAFUL 3 Detectarea semnalului
SUBSECȚIUNEA 4 PARAGRAFUL 4 Procedura de urgență la nivelul Uniunii Europene
SUBSECȚIUNEA 5 PARAGRAFUL 5 Publicarea evaluărilor
Secțiunea a 4-a Supravegherea studiilor de siguranță postautorizare
Secțiunea a 5-a Punere în aplicare și ghiduri
Capitolul XI Prevederi speciale pt medicamentele derivate din sânge uman si plasmă umană
Capitolul XII Supraveghere și sancțiuni
Capitolul XIII Dispoziții generale
Capitolul XIV Dispoziții finale și tranzitorii
Titlul XIX Asistența medicală transfrontalieră
Capitolul I Dispoziții generale
Capitolul II Delimitări conceptuale
Capitolul III Responsabililități în vederea acordării de asistență medicală transfrontalieră
Capitolul IV Rambursarea costurilor
Capitolul V Asistența medicală care face obiectul autorizării prealabile
Capitolul VI Cooperarea în domeniul asistenței medicale
Capitolul VII Rețelele europene de referință
Capitolul VIII Bolile rare
Capitolul IX e-Sănătatea
Capitolul X Cooperarea privind evaluarea tehnologiei medicale
Capitolul XI Dispoziții finale
Titlul XX Dipozitive medicale
Capitolul I Dispoziții generale
Capitolul II Autoritatea competentă în domeniul dispozitivelor medicale
Capitolul III Supravegherea dispozitivelor medicale în utilizare
Capitolul IV Sancțiuni
Capitolul V Baza de date
Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale
NOTĂ  
Prof. dr. Gabriel Hancu
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Tîrgu Mureș
Facultatea de Farmacie, Disciplina Chimie farmaceutică
punctul pe i

2024 a debutat în lumea farmaceutică cu histeria eliberării antibioticelor. Presa prost informată, ca de obicei, a amplificat problema, iar pacienții nu au înțeles nimic, poate nici unii dintre farmaciști sau medicii prescriptori. Ordinul Ministerului Sănătății, menit să reglementeze eliberarea antibioticelor în România, a stârnit dezbateri aprinse cu privire...

...
Ioan-Aurel Pop
reteta de cultura

Nu se știe în detaliu prin ce mecanisme ale minții ne atrage trecutul, dar fenomenul este incontestabil, chiar dacă unii dintre noi detestă (sau afirmă că detestă) acest lucru. O explicație generală există și este arhicunoscută: istoria reprezintă viața oamenilor trăitori în trecut, iar viața este esența „trestiei gânditoare” numite om. Cum să nu fim atrași de viață, adică de noi înșine, de soarta noastră ...
univers farmaceutic
Acest site, numele sau si tot materialul inclus este copyright © Colegiul Farmacistilor din Romania (toate drepturile rezervate).
Reproducerea totală sau parțiala, și sub orice altă formă, tipărită sau electronică, sau distribuția articolelor se face numai cu acordul scris al autorului.
WebDesign by Incorom