În perspectivă, noi servicii farmaceutice

Data: 14/03/2022
orizonturi

Farm. pr. Marian Pană

Sunt alți farmaciști care pot să vă explice adecvat geneza și proiectul acestui Ordin. A fost o colaborare benefică între farmaciștii implicati în proiect, din Colegiul Farmaciștilor din România (CFR) și Asociația Farmaciilor Independente Ethica (AFIE).

Sunt optimist pentru viitorul profesiei noastre odată cu apariția acestui Ordin.

Aveti mai jos comunicatul Colegiul Farmaciștilor din România publicat anul trecut, pe site-ul nostru:

ÎN CURÂND MAI MULTE SERVICII FARMACEUTICE ÎN FARMACIILE DIN ROMÂNIA

BUCUREȘTI, 8 noiembrie 2021

Colegiul Farmaciștilor din România salută adoptarea de către Ministerul Sănătății a Ordinului nr. 2382/04.11.2021 pentru aprobarea Metodologiei de realizare şi implementare a serviciilor farmaceutice și a Nomenclatorului de servicii farmaceutice, un pas important pentru extinderea serviciilor farmaceutice disponibile în farmaciile din România cu noi servicii de calitate pentru populație.

Prin acest acest act normativ, se consolidează rolul farmacistului, ca parte integrantă a sistemului de sănătate, având ca scop îmbunătățirea stării de sănătate şi creșterea calității vieții populației, inclusiv prin participarea la campanii de sănătate publică ce vizează prevenţia. Demonstrăm astfel că serviciile farmaceutice se pot adapta în funcţie de epidemiologia bolilor, de situaţiile epidemiologice speciale şi de contextul social al pacienţilor” a declarat domnul prof.univ. Dumitru Lupuliasa, președintele Colegiului Farmaciștilor din România.

Serviciile farmaceutice acordate populației la nivelul farmaciilor se extind cu servicii noi, avansate, dintre care enumerăm: gestionarea pacientului cronic (hipertensiv, diabetic, cu afecțiuni pulmonare sau cu dislipidemie) și a celui aflat sub tratament cu anticoagulante orale, serviciul de evaluare și monitorizare a pacientului cu polimedicație, serviciul de screening în scop diagnostic în farmacie (testare rapidă), serviciul de vaccinare antigripală în farmacie, serviciul de educație privind sănătatea alimentației, măsurarea unor parametri biologici și a funcțiilor vitale (precum glicemie, tensiune arterială, colesterol, saturație de oxigen) sau serviciul de consiliere privind contracepția de urgență cu administrare orală.

Pentru serviciile farmaceutice esențiale, care sunt și în prezent prestate de farmaciști, există acum o recunoaștere explicită a activității profesionale în ansamblul său și o standardizare a actului profesional.

România se aliniază astfel unei practici largi a statelor Uniunii Europene de furnizare de servicii farmaceutice complexe, pentru care pacienții români au arătat deschidere. În Studiul ”Servicii Farmaceutice în România. Realități și provocări post-pandemice”, lansat în iunie 2021, datele au arătat că populația are un grad foarte ridicat de încredere în serviciile farmaceutice, satisfacția față de serviciile primite în farmacii fiind de asemenea la un nivel înalt. Cercetarea demonstrează necesitatea reconsiderării locului farmacistului în sistemul sanitar iar aprobarea nomenclatorului de servicii este un pas important în acest sens.

Am reușit împreună să facem încă un pas important spre modernizarea profesiei noastre, să ne adaptăm practica profesională la realitățile pe care le trăim azi și la nevoile pacienților noștri pentru care putem face mai mult decât am făcut până acum. Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat activ în eforturile depuse pentru ca acest proiect de întărire a rolului farmacistului în comunitate să devină o realitate, iar serviciile farmaceutice să fie recunoscute și apreciate la adevărata valoare”, a declarat Răzvan Prisada, vicepreședintele Colegiului Farmaciștilor din România.

De fapt, ce prevede Legea Farmaciei nr 266/2008 (publicată pe site, secțiunea Legislație/Legi) referitor la serviciile farmaceutice?

Art. 11*) - (1) Serviciile farmaceutice reprezintă o acţiune sau un set de acţiuni efectuate de către un farmacist cu drept de liberă practică, necesare pentru a garanta asistenţa farmaceutică a populaţiei, integrată şi continuă, cu scopul asigurării celui mai bun răspuns la nevoile şi problemele de sănătate ale populaţiei în ansamblu şi ale pacientului în mod individual.

(2) Serviciile farmaceutice includ, dar nu se limitează la eliberarea medicamentelor şi oferirea de informaţii privind modul de utilizare a acestora, utilizarea raţională a medicamentelor, supravegherea modului de administrare a acestora, identificarea şi evitarea efectelor adverse ale medicamentelor, asigurarea accesului la medicaţie prin prepararea medicamentelor etc.

(3) Serviciile farmaceutice sunt parte a sistemului de sănătate şi au ca scop îmbunătăţirea stării de sănătate şi creşterea calităţii vieţii populaţiei, inclusiv prin participarea la campanii de sănătate publică ce vizează prevenţia. Serviciile farmaceutice se pot adapta în funcţie de epidemiologia bolilor, de situaţiile epidemiologice speciale şi de contextul social al pacienţilor.

*) Art. 11 a fost introdus prin L. nr. 243/2020 de la data de 9 noiembrie 2020.

Revenind la Ordinul nr. 2382/2021 pentru aprobarea Metodologiei de realizare şi implementare a serviciilor farmaceutice și a Nomenclatorului de servicii farmaceutice vă prezint un text din articolul “Previziuni” scris de subsemnatul:

Se echilibrează talerele balanței între zonele: comercială și științifică.

Acest Ordin e fundamental pentru profesia noastră si va “juca” un rol crucial în viitor. Presupun că generația de tineri farmaciști va face din acest Ordin piatra de temelie a activității noastre pentru următorii 30 de ani.”

Ordinul Ministrului Sănătății nr. 2382/04.11.2021 are patru articole și două anexe (Ordinul este publicat pe site, secțiunea Legislație/ Ordine al Ministrului Sănătății).

Anexa 1 – Metodologie de realizare și implementare a serviciilor farmaceutice (SF)

Se va face implementarea SF pe baza „ghidurilor de bună pratică farmaceutică pentru acordarea de SF„ pentru fiecare SF in parte. Altfel spus, fiecare ghid al unui SF va fi aprobat printr-un ordin al ministrului sănătății. Deci se va numi o comisie farmaceutică la nivel ministerial care va elabora ghiduri pentru fiecare serviciu farmaceutic ce vor fi legiferate prin ordine ale ministrului sănătații.

Ordinul Ministrului Sănătății precizează că sunt două tipuri de SF:

  • servicii farmaceutice esențiale (SFE)
  • servicii farmaceutice avansate (SFA).

În total, sunt trei(3) SFE și unsprezece(11) SFA.

SFE sunt acordate de toți farmaciștii, iar pentru SFA se califică farmaciștii care îndeplinesc câteva condiții (de exemplu, una dintre ele: cursuri de instruire organizate de „către o instituție de învățamânt superior cu profil medico-farmaceutic uman, acreditata...... „)

Se face vorbire și de tarifarea aferentă serviciilor farmaceutice (art. 4): “Tarifele aferente serviciilor farmaceutice, practicate de către fiecare unitate farmaceutică în parte, se afişează în mod transparent şi la loc vizibil” și vor fi stabilite pe baza ghidurilor, pentru fiecare SF.

Aici va fi serios și mult de lucru și mă gândesc -doar- la umătoarele variabile:

  • obiectivare a fiecărui SF efectuat
  • modificare softuri farmacii
  • modalități calcul tarifare și stabilire tarife.

Rămâne o întrebare esențială - cine e plătitorul acestor SF: Casa Națională de Asigurări (CNAS) sau pacientul? Se pot imagina scenarii variate, cu implicațiile de rigoare.

Anexa 2 – NOMENCLATOR de SF

Ordinul Ministrului Sănătății prevede structura unui SF: clasificare-denumire-descriere-adresabilitate.

Sunt trei (3) SFE:

SFE 01 – Serviciul de eliberare a medicamentelor pe bază de prescripție medicală

SFE 02 – Serviciul de preparare a medicamentelor magistrale și oficinale sau a altor produse de sănatate

SFE 03 – Serviciul de susținere și desfășurare a campaniilor de sănătate publică (utilizarea rațională a antibioticelor, riscurile obezității, riscurile consumului de alcool, tutun și droguri, importanța vaccinării, educație sexuală etc)

Sunt unsprezece (11) SFA:

SFA 01 – Serviciul de evaluare și monitorizare a polimedicației

SFA 02 – Serviciul de gestionare a pacientului cronic (hipertensiv, diabetic, cu afecțiuni pulmonare și cu dislipidemii)

SFA 02-1 Gestionarea pacientului cronic hipertensiv

SFA 02-2 Gestionarea pacientului cronic diabetic

SFA 02-3 Gestionarea pacientului cronic cu afecțiuni pulmonare, altele decât boli pulmonare obstructive cronice

SFA 02-4 Gestionarea pacientului cronic cu dislipidemie

SFA 03 – Serviciul de monitorizare a pacientului sub tratament cu antineoplazice orale

SFA 04 – Serviciul de monitorizare a pacientului sub tratament cu anticoagulante orale

SFA 05 – Serviciul de monitorizare specifică a pacientului cu boli pulmonare obstructive cronice

SFA 06 – Serviciul de consiliere privind renunțarea la fumat

SFA 07 – Serviciul de măsurare a parametrilor biologici și a funcțiilor vitale

SFA 08 – Serviciul de consiliere privind contracepția de urgență cu administrare orală

SFA 09 – Serviciul de screening în scop diagnostic în farmacie (testare rapidă)

SFA 10 – Serviciul de vacccinare în farmacie

SFA 11 – Serviciul de educație privind sănătatea alimentației

Nu cred că realizăm -acum- importanța acestui Ordin. Va fi fundația solidă pe care se pot și se vor construi multe. Presupun că va deveni unul dintre cele mai importante Ordine pentru profesia noastră astfel încât este nevoie să-l studiați ”adânc”.

Sunt convins că va fi bine pentru pacienți!

Elena Cucerdean
farmacist specialist Farmacie clinică
punctul pe i

Permiteți-mi să am onoarea de a răspunde invitației de a-mi exprima propria viziune despre o specialitate vitală, extrem de puțin promovată în România, dar care a prins contur datorită câtorva farmaciști specialiști în farmacie clinică ajunși în posturi specifice în spitalele din țară.

Aceștia au avut curajul să contrazică și să învingă sistemul, care pare că încearcă în mod constant să nu recunoască potențialul...

...
Ioan-Aurel Pop
reteta de cultura

Nu se știe în detaliu prin ce mecanisme ale minții ne atrage trecutul, dar fenomenul este incontestabil, chiar dacă unii dintre noi detestă (sau afirmă că detestă) acest lucru. O explicație generală există și este arhicunoscută: istoria reprezintă viața oamenilor trăitori în trecut, iar viața este esența „trestiei gânditoare” numite om. Cum să nu fim atrași de viață, adică de noi înșine, de soarta noastră ...
Orizonturi
09/06
PUNCTUL PE I
Cultura - Reteta de cultura
04/09
Cultura - Carte
univers farmaceutic
Acest site, numele sau si tot materialul inclus este copyright © Colegiul Farmacistilor din Romania (toate drepturile rezervate).
Reproducerea totală sau parțiala, și sub orice altă formă, tipărită sau electronică, sau distribuția articolelor se face numai cu acordul scris al autorului.
WebDesign by Incorom