Gala Farmacistilor
Digital Health and Care - infografic preluat de pe site-ul Comisiei Europene


Data: 12/06/2019
stiri

Irina Cazacu1,2, Cristina Mogoșan1,2
1Disciplina de Farmacologie, Fiziologie și Fiziopatologie, Facultatea de Farmacie, UMF ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca,2Centrul de Cercetări privind Informarea asupra Medicamentului, UMF ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca
stiinte farmaceutice

Medicamentele reprezintă o componentă majoră a medicinei moderne, iar farmacoepidemiologia este știința care studiază utilizarea și efectele medicamentelor la populații largi. Domeniul datează din anii 1960 și era cunoscut atunci sub denumirea de ”epidemiologie farmaceutică”. Dezvoltarea farmacoepidemiologiei a avut la bază conștientizarea faptului că efectele medicamentelor observate în studiile clinice randomizate nu sunt întotdeauna aceleași cu cele întâlnite în practica zilnică reală; a contribuit de asemenea și atenția tot mai crescută asupra siguranței și eficacității medicamentelor (1). ...
Emilia STANCU, Adriana – Elena TĂEREL
amfiteatru

Legea farmaciei 266/2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ord. MS 444/25 martie 2019 (publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 270 din 9 aprilie 2019) constituie legislația în vigoare pe baza căreia se realizează înființarea, organizarea și funcționarea unitaților farmaceutice, prevederile Ord MS 962/2009 fiind abrogate. Structurat în patru capitole, Ord. MS 444/25 martie 2019 reglementează și unele aspect noi impuse de evoluția societății informaționale: comerțul electronic cu medicamente prin înființarea farmaciilor și drogheriilor online.
Prezentăm în continuare acest Ord. MS 444/25 martie 2019, cu evidențierea aspectelor pe care le considerăm esențiale pentru cunoașterea procedurilor pe baza cărora are loc înființarea, organizarea și funcționarea unităților farmaceutice. ...
STIRI
FARMACIST - FARMACIE
AMFITEATRU
Orizonturi
univers farmaceutic
Acest site, numele sau si tot materialul inclus este copyright © Colegiul Farmacistilor din Romania (toate drepturile rezervate).
Reproducerea totală sau parțiala, și sub orice altă formă, tipărită sau electronică, sau distribuția articolelor se face numai cu acordul scris al autorului.
WebDesign by Incorom