Atenție, cad prețurile!

Data: 22/05/2015
punctul pe i

Ideea acestui titlu mi-a venit în momentul în care Ministerul Sănătății a decis reducerea prețurilor unor medicamente, anunțând pe toate posturile TV nerespectarea de către producătorii de medicamente a legislației privind calcularea prețurilor acestora!

Farmacist primar Elena Clara POPESCU, Vicepreședinte al Colegiului Farmaciștilor din România


Având în vedere reclamele deșănțate care se fac medicamentelor în ultimii ani,sub privirile îngăduitoare ale decidenților din Sănătate care ar fi trebuit să se revolte primii și să le interzică, am senzația că medicamentul nu mai este pentru nimeni ceea ce ar trebui să fie, adică un produs special, destinat îmbunătățirii stării de sănatate a pacienților și mânuit de specialiști cu înaltă calificare, ci doar o marfă oarecare ce necesită o reclamă comercială agresivă, pentru a fi vândută apoi în cantități cât mai mari!
    Nimeni nu mai pune problema polipragmaziei, sau a creșterii nejustificate a consumului de medicamente în rândurile populației! Parcă există o întrecere între cei care eliberează medicamente către pacienți, exclusiv în scopul de a-i îndopa cu ele! Așadar, mi s-ar părea potrivită în scopul îndopării cu medicamente a populației și reclama: atenție, cad prețurile!
    Prin luna februarie 2015, Ministerul Sănătății a adus la cunoștința populației că începând cu anul 2010 n-au mai fost recalculate prețurile medicamentelor în conformitate cu Ordinul MS nr. 75/2009, care precizează că, anual, la republicarea CANAMED-ului, producătorii de medicamente trebuie să stabilească prețul medicamentelor ținând cont de prețul

cel mai mic al acestora dintr-un număr de 12 țări europene. Prin urmare, pentru intrarea în legalitate, producătorilor li s-a dat ca termen data de 20 martie 2015.
     Acest termen s-a prelungit apoi până la jumătatea lunii aprilie, anunțându-se ulterior, ca dată limită, începutul lunii mai, ultimul termen fiind jumătatea lunii iunie 2015.
    Categoric, ar fi fost imposibil să se repună în aplicare Ordinul MS nr. 75/2009 mai înainte de această dată, deoarece sunt câteva mii de medicamente al căror preț va trebui verificat cu seriozitate de către cei 3-4 salariați ai Ministerului Sănătății (MS), care lucrează în departamentul „prețuri“ al Direcției „Politica medicamentului“!     Pe marginea acestei situații, am de făcut următoarele comentarii:
    1. Nu numai producătorii sunt vinovați pentru nerespectarea legislației în vigoare! În primul rând este vinovat MS pentru că a aprobat ordine de preț ale medicamentelor fără să solicite producătorilor respectarea legii! Dacă MS nu aproba prețurile calculate de producători și solicita, sub sancțiunea retragerii medicamentelor din CANAMED, prețuri calculate în conformitate cu OMS nr. 75/2009, producătorii ar fi fost nevoiți să se supună! Așadar, nerespectarea legii s-a produs cu acordul tacit al tuturor părților implicate!
Reducerea prețurilor la unele medicamente (mare parte dintre prețurile medicamentelor existente pe piață sunt deja mai mici chiar și decât cele mai mici prețuri din Europa, acesta fiind motivul pentru care circa 25% dintre medicamentele din România pleacă în prezent la exportul paralel!) va deca-pitaliza, așa cum se întâmplă începând cu anul 2000, toate farmaciile din România.
    2. Mai mult, pentru a masca faptul că nici guvernarea actuală nu a cerut, începând cu 2012, respectarea legislației privind prețurile medicamentelor și pentru a distrage atenția de la faptul că vina este în primul rând a MS, acesta a dispus controale (!?) în farmacii pentru a urmări existența medicamentelor cu cele mai mici prețuri!
    3. De fiecare dată când legislația nu se respectă chiar de către cei care o inițiază, sau ori de câte ori aceștia modifică legislația specfică, se găsește o breșă prin care să se distragă atenția de la adevăratele probleme! Acum s-a anunțat cu tam-tam demararea unor serii de controale în farmacii! Pentru că întotdeauna există un vinovat de serviciu, aici el este farmacistul, adică tocmai cel care stă permanent în fața bolnavului și care suportă toate consecințele nefuncționării sistemului sanitar din cauza incompetenței celor care-l conduc!
De fiecare dată când legislația nu se respectă chiar de către cei care o inițiază, sau ori de câte ori aceștia modifică legislația specfică, se găsește o breșă prin care să se distragă atenția de la adevăratele probleme! Acum s-a anunțat cu tam-tam demararea unor serii de controale în farmacii! Pentru că întotdeauna există un vinovat de serviciu, aici el este farmacistul, adică tocmai cel care stă permanent în fața bolnavului și care suportă toate consecințele nefuncționării sistemului sanitar din cauza incompetenței celor care-l conduc!
    4. Reducerea prețurilor la unele medicamente (mare parte dintre prețurile medicamentelor existente pe piață sunt deja mai mici chiar și decât cele mai mici prețuri din Europa, acesta fiind motivul pentru care circa 25% dintre medicamentele din România pleacă în prezent la exportul paralel!) va decapitaliza, așa cum se întâmplă
începând cu anul 2000, toate farmaciile din România, deoarece acestea au stocuri de medicamente care să acopere necesarul populației pentru circa 2-3 luni. După reducerea prețurilor, stocurile din farmacii vor trebui vândute cu noul preț, mai mic chiar decât prețul cu care medicamentele au fost cumpărate. În aceste condiții, în loc de a se găsi o metodă prin care să fie sprijinite farmaciile pentru a se evita falimentul și insolvența lor, (situații întâlnite destul de des în ultimii ani) acestea sunt supuse unor controale al căror obiect este, așa cum am mai scris, acela de a ascunde vina celor care l-au dispus.
    5. În urma controalelor au fost date publicității o serie de rezultate ale acestora, rezultate trase de păr și fără legătură cu realitatea din sectorul farmaceutic. Dacă sunt farmacii în care nu se găsește toată gama de medicamente, acest fapt are două explicații:

Nu s-a ținut cont de faptul că, de cele mai multe ori, medicii recomandă anumite medicamente, cu preț mai mare decât cel de referință (prețul care se compensează de către stat), iar pacienții nu doresc înlocuirea medicamentelor prescrise de medici cu cele mai ieftine recomandate de farmaciști.
    a) farmaciștii nu au găsit la distribuitori medicamentele respective pentru că acestea au fost trimise la exportul paralel, sau
    b) distribuitorii nu au aprovizionat farmaciile independente cu medicamentele deficitare deoarece au grijă în primul rând să aprovizioneze farmaciile proprii, care fac parte din lanțurile de farmacii deținute chiar de către ei.
    6. De bun simț ar fi fost să se verifice, anterior farmaciilor, distribuitorii, pentru a se vedea dacă medicamentele respective se găsesc în depozitele acestora , iar dacă nu, să se stabilească motivul pentru care acestea lipsesc, nu să se invoce în gura mare, în toată mass-media, vina farmaciștilor care nu se aprovizionează, fără să se specifice motivul!
    7. Nu s-a ținut cont de faptul că, de cele mai multe ori, medicii recomandă anumite medicamente, cu preț mai mare decât cel de referință (prețul care se compensează de către stat), iar pacienții nu doresc înlocuirea medicamentelor prescrise de medici cu cele mai ieftine recomandate de farmaciști.
    8. O altă concluzie a controlului a fost lipsa farmaciilor „non stop“ din anumite zone. Este știut că legislația nu permite funcționarera farmaciilor fără existența unui farmacist (specialist cu studii superioare) permanent în farmacie. Sunt zone în țară unde numărul farmaciștilor este mai mic decât ar fi necesar pentru ca o farmacie să poată funcționa cu program permanent. Programul permanent presupune minim 4 farmaciști angajați într-o farmacie. Nu în ultimul rând se pune și problema sumelor necesare salariilor unui număr mare de farmaciști, deoarece veniturile farmaciilor nu permit, de cele mai multe ori, angajarea unui număr mare de specialiști, iar odată cu decapitalizarea farmaciilor acestea vor fi în imposibilitate de a mai funcționa chiar și cu program cotidian, nemaifiind vorba de program permanent.
    Dacă legiuitorii își permit să încalce legislația în vigoare (vezi OMS nr. 75/2009), asta nu presupune că și farmaciile, urmând exemplul acestora, ar trebui să-și permită să încalce legea funcționând fără specialiști în farmacie!
    Mă îndoiesc și de veridicitatea celorlalte „nereguli“ găsite de reprezentanții CNAS, deoarece începând cu luna februarie 2015 echipele de control ale Colegiilor județene ale farmaciștilor au desfășurat vizite profesionale în toate farmaciile din țară, vizite prin care s-a verificat respectarea regulilor de bună practică farmaceutică, iar eventualele neconformități din farmacii au fost corectate chiar de către reprezentanții Colegiului farmaciștilor.
    În concluzie, este necesar ca reprezentanții Ministerului Sănătății și ai CNAS să-și îndeplinescă obligația de bază, aceea de a se îngriji de sănătatea pacienților, de a se asigura că vor mai exista farmacii în stare de funcționare care să deservească pacienții cu medicamentele ieftine și de a iniția o legislație simplă și eficientă, pe care s-o respecte în primul rând ei înșiși, străduindu-se să rezolve gravele probleme ale bolnavului sistem de sănătate!
Ioan-Aurel Pop
reteta de cultura

Nu se știe în detaliu prin ce mecanisme ale minții ne atrage trecutul, dar fenomenul este incontestabil, chiar dacă unii dintre noi detestă (sau afirmă că detestă) acest lucru. O explicație generală există și este arhicunoscută: istoria reprezintă viața oamenilor trăitori în trecut, iar viața este esența „trestiei gânditoare” numite om. Cum să nu fim atrași de viață, adică de noi înșine, de soarta noastră ...
univers farmaceutic
Acest site, numele sau si tot materialul inclus este copyright © Colegiul Farmacistilor din Romania (toate drepturile rezervate).
Reproducerea totală sau parțiala, și sub orice altă formă, tipărită sau electronică, sau distribuția articolelor se face numai cu acordul scris al autorului.
WebDesign by Incorom