Unde-i echitatea?

Data: 29/03/2018
punctul pe i

Marian Pană


Este nevoie sa încep cu definiția echității din DEX (dicționarul explicativ al limbii române; Academia Română – Institutul de lingvistică):

  • dreptate, nepărtinire;
  • cinste. omenie;
  • principiu etic și juridic care stă la baza reglementării tuturor relațiilor sociale în spiritul dreptății, egalității și justiției, al colaborării si respectului reciproc“


Toți vrem să avem venituri mai mari. E chiar de dorit să se întâmple așa. Dar ne trebuie principii clare ca să facem asta.

Așa cum am menționat -într-un alt editorial- creșterea salariilor medicilor reprezintă o condiție necesară dar nu și suficientă. Nu este înțelept să creștem -cu valori greu de imaginat- salariile medicilor.
Am văzut un sondaj “medical“, iar nivelul salariului era pe locul III. Îi interesa pe medici -cel mai mult- infrastructura de sănătate. Cu alte cuvinte să poți să-ți faci meseria.

Dacă ați întreba persoanele specializate în resurse umane, vă asigur că sunt “terminate“ de ceea ce aud și văd.
Ca remarcă personală, în nici o intervenție oficială nu se vorbește despre performanță.

A facut vâlvă -la momentul respectiv- afirmatia ca sunt două Românii: una urbană și una rurală. Nu mai trebuie să creăm alte două Românii: România bugetară și România privată.

Intr-o renumită instituție bugetară -unde lucrează peste 100 farmaciști- era un nivel salarial echitabil. Indiferent dacă ești farmacist, medic, chimist, biolog etc. Efectuând o muncă similară.
Din martie 2018 -conform noii legi a salarizării- toti câstigă un pic mai mult. Cu o excepție. Medicii au o valoare dublă a salariilor față de toți ceilalți -cu studii superioare-.

Situații similare sunt și în spitale.

Nici nu îndrăznesc să vorbesc despre sectorul privat -domeniul farmaceutic- care este cu mult în urma sectorului bugetar. O certă anomalie.

Tesătura și coeziunea sociala se obțin greu și se mențin cu reglaje fine.

În toate îți trebuie echilibru și cumpătare!

P.S. După ce am asistat la dezabaterea publică despre regulamentul de sporuri (în domeniul medical) am aflat aspecte care “te pun pe gânduri“. Unele -chiar- te înfioară. Mi-e clar că prin legea salarizarii -referitoare la domeniul medical- si regulamentul de sporuri s-a deschis “cutia Pandorei“.

Aveti mai jos comunicatul -22 martie 2018- Ministerului Sănătății
Ministrul Sănătății, Sorina PINTEA, a explicat modalitatea de aplicare a Legii salarizării unice și a Regulamentului de sporuri în Sănătate
La videoconferința organizată astăzi de Ministerul Sănătății au participat managerii unităților sanitare, reprezentanții direcțiilor de sănătate publică și cei ai autorităților locale.

Legea salarizării unice prevede o creștere a salariului de încadrare care poate ajunge până la 170%, dar și o limitare a sporurilor acordate angajaților din sistem la 30% la nivel de ordonator principal de credite, care trebuie respectat. Este pentru prima oară când salariile de încadrare cresc la acest nivel în Sănătate. Prin elaborarea grilei de sporuri și a modului de aplicare a acestora aducem un echilibru între veniturile obținute de salariații spitalelor din subordinea MS și a celor care sunt în subordinea autorităților publice locale, dar și între categoriile de salariați. Eu îi reprezint pe toți angajații din sistem și trebuie să stabilesc un echilibru pentru toți.  Am făcut simulări, analize pe indicatori și am ajuns la această soluție. Am considerat că angajații unui spital constituie o echipă și am avut în vedere ca tot personalul să obțină venituri cel puțin la nivelul lunii februarie 2018. Grila de sporuri, așa cum a fost ea concepută, asta garantează”, a declarat ministrul Sănătății, Sorina PINTEA.

Ministrul Sănătății a atras atenția managerilor de spitale prezenți la videoconferință că începând cu 1 aprilie 2018 Contractul-cadru prevede o serie de modificări care permit unităților sanitare să obțină fonduri suplimentare la contractarea serviciilor cu casele de asigurări. Mai exact, în Contractul Cadru aprobat mieruri 21 martie în ședința de Guvern, sunt stipulate o serie de servicii noi pe care spitalele le pot desfășura în ambulatoriul de specialitate și în spitalizarea de zi, care ar putea suplimenta fondurile spitalului.

Săptămâna viitoare, Ministerul Sănătății va supune aprobării Guvernului Regulamentului-cadru privind condițiile de acordare a sporurilor în sistemul de sănătate.

Cuantumul sporurilor pentru anul 2018 va fi aprobat prin ordin al ministrului Sănătății. Cuantumul sporurilor care va fi aprobat prin ordin de ministru pentru anul 2018 poate fi depașit peste nivelul stabilit astfel: la nivelul rezultat din aplicarea anexelor , diferența poate fi suportată din veniturile proprii realizate în condițiile legii și/sau din finanțări ale autorităţilor publice locale în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetele locale.

În următorii ani, cuantumul sporurilor va fi reanalizat și va crește ca urmare a creșterilor graduale ale salariilor de bază.”
Ioan-Aurel Pop
reteta de cultura

Nu se știe în detaliu prin ce mecanisme ale minții ne atrage trecutul, dar fenomenul este incontestabil, chiar dacă unii dintre noi detestă (sau afirmă că detestă) acest lucru. O explicație generală există și este arhicunoscută: istoria reprezintă viața oamenilor trăitori în trecut, iar viața este esența „trestiei gânditoare” numite om. Cum să nu fim atrași de viață, adică de noi înșine, de soarta noastră ...
univers farmaceutic
Acest site, numele sau si tot materialul inclus este copyright © Colegiul Farmacistilor din Romania (toate drepturile rezervate).
Reproducerea totală sau parțiala, și sub orice altă formă, tipărită sau electronică, sau distribuția articolelor se face numai cu acordul scris al autorului.
WebDesign by Incorom