Pierderea identității profesiei de farmacist

Data: 14/03/2022
punctul pe i

Conf.dr. Hancu Gabriel
Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș
Facultatea de Farmacie, Disciplina Chimie farmaceutică

Paradigma profesiei de farmacist s-a modificat substanțial în ultimii 20 de ani. Paradigma este o construcție mentală larg acceptată, care conferă unei comunități (în cazul de față unei entități profesionale) o bază pentru crearea unei identități de sine. Identitatea de sine este o concepție care descrie modul în care ne percepem pe noi înșine ca profesioniști în contextul nostru ocupațional și modul în care le comunicăm valorile noastre profesionale celor cu care interacționăm. Există diferite definiții academice ale identității profesionale: unii sugerează că identitatea profesiei evoluează prin socializarea profesională și observarea acțiunilor semenilor noștri, iar alții susțin că se bazează pe dezvoltarea unei expertize comune.

Dezvoltarea unei identități profesionale se bazează pe atribute, credințe, valori, motive și experiențe. Identitatea profesională nu se referă doar la auto-percepția unui individ asupra ocupației sale, ci și la modul în care alți indivizi percep activitatea profesională a acestuia.

Rolul farmaciștilor s-a transformat de-a lungul istoriei, iar farmacistul modern are un rol crucial în asigurarea sănătății populației. Profesia de farmacist este însă privită la ora actuală printr-o lentilă spartă care este inconsecventă, cu diversitatea și amploarea domeniului de practică actual al farmaciștilor. Există încă multe dezbateri atât în plan academic, cât și în plan profesional despre rolul farmaciștilor și contribuția lor unică la asistența medicală. Având în vedere această largă varietate de roluri, „identitatea profesională” a farmaciștilor ar putea fi privită ca problematică sau confuză. Dacă am avea o identitate profesională clară, aceasta ar oferi un sentiment de valoare, apartenență sau scop pentru individ, precum și pentru grupul profesional și dacă acea identitate este lipsită de ambiguitate atunci și esența profesiei devine mai clară și mai concentrată.

Termenii profesionalism și identitate profesională sunt adesea folosiți în mod eronat. Dezvoltarea profesionalismului viitorilor farmaciști a făcut parte din educația farmaceutică de decenii, scopul fiind dezvoltarea bazelor comportamentelor profesionale și atitudinilor afișate de un farmacist aflat în exercitarea profesiei. În acord cu cunoștințele profesionale și abilitățile necesare desfășurării activității de farmacist, profesionalismul permite îngrijirea etică, centrată pe pacient și contribuie la câștigarea încrederii publicului. În timp ce profesionalismul este adesea definit de un comportament care este vizibil în exterior, identitatea profesională este reprezentată de o adoptare internă a normelor unei profesii, astfel încât cineva să „gândească, să simtă și să acționeze” ca un membru al unei comunități.

Formarea identității profesionale este un proces complex și transformator de internalizare a valorilor și convingerilor de bază ale unei profesii. Este nevoie de strategii profesionale bine direcționate care au scopul ca viitorii farmaciști să gândească, să acționeze și să se simtă mândri ca farmaciști după absolvire.

De generații, au existat păreri cu privire la întrebarea dacă farmacia este o profesie sau o ocupație, implicația fiind că profesiile sunt mai valoroase și mai importante decât niște simple locuri de muncă. Statutul profesional conferă privilegii, dar implică și responsabilități legate de sacrificiul de sine, altruism și aderarea la standarde etice și comportamentale, care uneori pot fi neconfortabile. Așa că rămân la părerea că farmacia este o profesie și pentru unii dintre noi chiar o vocație. A avea un sentiment de identitate profesională este important pentru longevitatea în profesie, găsirea motivației de a continua, practica etică și mentoratul altora care activează în același domeniu.

Imaginea publică a farmaciștilor din România, este adesea identificată cu niște comercianți mai degrabă decât ca experți în domeniul medicamentului. Dar farmaciștii fac mult mai mult decât să vândă medicamente, reprezentând ultima verigă profesională în domeniul medicamentului. Farmaciștii asigură managementul serviciilor medicamentoase care analizează și optimizează medicația pacientului. Îndatoririle primare ale farmaciștilor includ furnizarea de informații despre medicamente, managementul medicației pacienților, prepararea și eliberarea de medicamente, consilierea pacienților, formularea planurilor de îngrijire farmaceutică pentru pacienți și reglementarea politicilor de sănătate. Farmaciștii sunt experți în domeniul medicamentului și al furnizării de medicamente pentru pacienți, aceasta fiind o activitate de înaltă calificare profesională. Farmacistul modern poate fi prestator de servicii farmaceutice, factor decizional, lider, manager și educator.

Ce se întâmplă la ora actuală ? Numărul tinerilor care optează pentru a urma cursurile facultăților de farmacie, scade de la an la an. Numărul facultăților de farmacie a crescut în mod exagerat, iar ca și consecință calitatea învățământului farmaceutic la nivel național a scăzut. Pregătirea post-universitară se încadrează în același trend. Disponibilitatea medicamentelor în România a scăzut dramatic, există câteva sute de medicamente înregistrate în România care se găsesc foarte greu sau nu se găsesc deloc. Reclamele unor farmacii împânzesc media, farmacia a devenit uneori un simplu loc de achiziție pentru ceea ce vedem în reclamele TV sau pe Internet, comercializarea actului farmaceutic a atins cote greu de descris (“Vino în farmaciile… și ai să găsești…!”). Farmacistul a ajuns un vânzător de buline, care satisface foamea de medicamente a românilor. Antreprenorii de profesie farmaciști care activează în domeniul farmaceutic îi poți număra pe degete. Salariile farmaciștilor sunt considerabil mai mici prin comparație cu cele ale altor profesioniști din domeniul sănătății. Uneori independența profesională a farmacistului este încălcată, și acesta este pus în fața situației de a face compromisuri. Iar alteori farmacistul a ajuns doar o cifră de afaceri pentru patronii marilor rețele de retail de pe piață.

Într-o mare măsură, viitorul identității profesionale va fi modelat de valorile, credințele și obiceiurile deja înrădăcinate în interiorul profesiei. Percepția identității profesionale a farmaciștilor trebuie să fie schimbată, astfel încât pacienții să îi perceapă ca pe niște adevărați profesioniști în domeniul sănătății. În cazul în care ne dorim remodelarea profesiei de farmacist, atunci ținta acțiunilor trebuie să fie tocmai recâștigarea identității profesionale a farmaciștilor practicieni, în mod individual. Valorile personale se regăsesc în valorile profesionale şi viceversa. Avem nevoie de profesioniști de valoare, cu valori sănătoase, și nu de promovarea mediocrității și a nonvalorilor. Sigur, profesia de farmacist nu este singura din România care a fost mutilată, pervertită și subordonată intereselor comerciale și politice.

Identitatea profesională este un semn distinctiv al statutului profesional și o parte importantă a ceea ce motivează și sprijină practica farmaceutică. Din păcate la ora actuală farmaciștii din România ca și comunitate profesională au o percepție slabă sau incompletă a identității profesionale. Am constatat că în vremuri de criză, când contează cel mai mult, farmaciștii nu se simt farmaciști în adevăratul sens al cuvântului. Formarea slabă sau incompletă a identității profesionale poate până la urmă afecta negativ îngrijirea pacientului și practica profesională.

Ioan-Aurel Pop
reteta de cultura

Nu se știe în detaliu prin ce mecanisme ale minții ne atrage trecutul, dar fenomenul este incontestabil, chiar dacă unii dintre noi detestă (sau afirmă că detestă) acest lucru. O explicație generală există și este arhicunoscută: istoria reprezintă viața oamenilor trăitori în trecut, iar viața este esența „trestiei gânditoare” numite om. Cum să nu fim atrași de viață, adică de noi înșine, de soarta noastră ...
univers farmaceutic
Acest site, numele sau si tot materialul inclus este copyright © Colegiul Farmacistilor din Romania (toate drepturile rezervate).
Reproducerea totală sau parțiala, și sub orice altă formă, tipărită sau electronică, sau distribuția articolelor se face numai cu acordul scris al autorului.
WebDesign by Incorom