Schimbări în statutul farmacistului în secolul XXI

Data: 04/11/2020
punctul pe i

Conf. dr. Hancu Gabriel

Sunt bine înțelese și definite fundamentele statutului farmacistului în societatea actuală? Într-un mediu dominat de așteptările crescânde ale pacientului, concurență ridicată pe piața farmaceutică dar și de progrese științifice și tehnologice semnificative, este important să se definească contribuția farmacistului în sistemul de sănătate actual. Fără a avea claritate în ceea ce privește definirea rolului acestuia, nu putem practic selecta, educa și instrui în mod eficient farmaciști sau nu ne putem planifica nevoile viitoarei forțe de muncă din farmacie.

Încercarea de a crea o definiție generică a ceea ce înseamnă a fi farmacist întâmpină dificultăți. De fapt multe depind de context, de sectorul în care acesta activează, etapa în carieră pe care o traversează și experiența profesională a acestuia. Mai mult decât atât, un rol nu poate fi definit în mod izolat fără a lua în considerare relațiile acestuia cu ceilalți profesioniști din domeniul sănătății. Cu toate acestea, impulsul pentru o forță de muncă flexibilă și adaptabilă, care să poată satisface cerințele de servicii de sănătate ale unei populații cu o medie de vârstă din ce în ce mai ridicată, înseamnă de fapt o lărgire a granițelor profesionale impuse în mod tradițional, dar în același timp rolurile profesionale devin inevitabil mai omogene. Deși preluarea de noi responsibilități poate fi o provocare, există și pericolul ca o profesie să-și piardă drumul sau, mai rău, să-și piardă identitatea. Limitele deficitar definite ale rolului profesional pot de asemenea să devină o sursă de conflict și există riscul ca interesele pacienților să nu fie deservite corespunzător. Rolul farmacistului trebuie să fie congruent cu rolurile altor profesioniști din domeniul sănătății pentru a putea satisface nevoile crescânde ale pacienților. Natura autorității și a responsabilității dintre aceste relații ar trebui să fie clară, precum ar trebui să fie clare care sunt așteptările formale și informale reciproce.

S-ar putea argumenta că rolul farmacistului și al altor profesii din domeniul sănătății a fost devalorizat de o aplicare pe scară largă a cuvântului „profesionalism” în mod nejustificat dincolo de disciplinele stabilite. Targeturile impuse, monitorizarea și managementul performanței sunt provocări cu care se confruntă toți profesioniștii din domeniul farmaceutic și există o întrebare cu privire la câtă autonomie are un individ atunci când își asumă acest rol. Sunt colegi au intrat în profesia de farmacist urmându-și o vocație, dar de multe ori ajung să urmărească obiective organizaționale care pot să nu fie congruente sau să inspire angajamentul personal față de profesia pe care o exercită zi de zi. Este posibil ca profesia să se transforme într-o meserie.

Rolul farmacistului se schimbă și se va schimba în continuare alături de nevoile și așteptările pacienților. Schimbarea este mereu prezentă. Structura serviciilor de asigurare medicală și a pieței economiei se schimbă, rezultând că serviciile trebuie reconfigurate pentru a se potrivi cu noile modele de asistență medicală și farmaceutice. Progresele tehnologice, schimbările sociopolitice, accesul mai mare la informații al pacienților și trecerea la abordarea multidisciplinară înseamnă că modul în care funcționează farmaciștii va trebui să se schimbe.

Farmaciștii vor trebui, de asemenea, să fie capabili să fie mai flexibili, și să înțeleagă că rolurile lor se vor schimba pe parcursul carierei lor.

Definirea rolulului farmacistului în sistemul de sănătate actual este un act de curaj. Dar prin definirea calităților fundamentale ale farmacistului putem crea un punct de ancorare pentru profesie. Modificarea nevoilor pacientului și a serviciilor de sănătate va descrie modul în care aceste calități sunt aplicate în timp. De exemplu, știința trebuie să fie o parte fundamentală a rolului, astfel încât să poată fi aplicată, de exemplu, în rezolvarea problemelor clinice. Trebuie convenite elemente fundamentale, iar pacienții, publicul și alți profesioniști trebuie să fie conștienți de profunzimea și amploarea pregătirii farmaciștilor, precum și de serviciile la care se pot aștepta de la ei.

Dacă rolul farmacistului este prea limitat, riscăm pierderea prestigiului. Dacă definiția este prea largă, va deveni lipsită de sens. Premiul înțelegerii cu adevărat al rolului nostru este că fiecare dintre noi ne simțim farmaciști (ca vocație mai degrabă decât doar o poziție într-o ierarhie ocupațională) și suntem recunoscuți ca fiind dedicați meseriei noastre în beneficiul pacientului.

Ioan-Aurel Pop
reteta de cultura

Nu se știe în detaliu prin ce mecanisme ale minții ne atrage trecutul, dar fenomenul este incontestabil, chiar dacă unii dintre noi detestă (sau afirmă că detestă) acest lucru. O explicație generală există și este arhicunoscută: istoria reprezintă viața oamenilor trăitori în trecut, iar viața este esența „trestiei gânditoare” numite om. Cum să nu fim atrași de viață, adică de noi înșine, de soarta noastră ...
univers farmaceutic
Acest site, numele sau si tot materialul inclus este copyright © Colegiul Farmacistilor din Romania (toate drepturile rezervate).
Reproducerea totală sau parțiala, și sub orice altă formă, tipărită sau electronică, sau distribuția articolelor se face numai cu acordul scris al autorului.
WebDesign by Incorom